پانیذ نوربخش

نگاهی به جایگاه اجتماعی، سیاسی زنان ايران

مروزه با پیشرفت چشمگیر زنان و پُر شدن اکثر صندلی‌های دانشگاه­ها توسط ایشان، شاهد رشد فزاینده زنان متخصص و کارآمد در کشورمان هستیم. این موضوع ضرورت حضور زنان در مراکز تصمیم گیری را عیان می‌کند. با این حال هنوز در کشور ما جنسیت تأثیر مستقیم روی انتخاب‌ها و انتصابات دارد. برای مثال با وجود تعداد فراوان زنان فرهیخته و تحصیلکرده در کشورمان، سهم این جنس از کرسی‌های مجلس نهم 1/3 درصد است و در دولت فعلی هیچ زنی به عنوان وزیر انتخاب نشده است.

بخش: 
اشتراک در RSS - پانیذ نوربخش