کانون فرهنگی مشداخ

یاد "عبدو" یاد باد

در گذشت عبدالرزاق نیسی (ابو عبدالسلام)

گل سرخی دیگر از گلستان خلقهای تحت ستم در ایران، دور از وطن و در غربت "تبعید" پژمرد. عبدالرزاق نیسی (ابو عبدالسلام) معروف به "عبدو"، فدایی خلق و فعال سیاسی- فرهنگی عرب پس از پنج دهه زندگی و فعالیت مثمر فرهنگی و سیاسی سرانجام بعد از مبارزه با بیماری لاعلاج در شهر "دلفت" در کشور هلند در گذشت.

اشتراک در RSS - کانون فرهنگی مشداخ