مسعود فتحی

طرحی در باره استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران، شعارها و تاکتیکها

هدف برنامه ای ما، بخشی از چپ دمکرات ایران، که به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها مبارزه می کنیم، دمکراتیزه کردن جامعه، در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، و رسیدن به یک جامعۀ آزاد و عادلانه است. گام اول استراتژی سیاسی ما برای تحقق این هدف، حرکت در راستای استقرار یک جمهوری پارلمانی دمکراتیک و سکولار منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر است.

«کار» هم همراه ما و با ما پیش آمده است

مصاحبه با رفیق مسعود فتحی مسئول انتشار نشریه کار تا شماره 60

یک روز عصر در همان انتشارات، هنگامی که سرگرم تصحیح مطالب تایپ شده بودم، و تایپیست منتظر متن اصلاح شده بود تا بعد از اتمام کار من، روی متن مشتری بعدی که عجله هم داشت، کار کند، شاملو که پشت میز نشسته بود، با مشاهده وضعیت، رو به من کرد وگفت: جوان بده برات بخوانم، تو تصحیح کن. این طور زودتر تمام می شود. همان روز وقتی تصحیح متن تمام شد، همان طور که مقاله را نگاه می کرد، سوالاتی در مورد نشریه و چگونگی کار پرسید. در حین پس دادن مطلب، پیشنهاد داد، اول این که مقالات را قبل از چاپ به کسی بدهیم که ادیت کند، دوم این که به جای انتشار یک نشریه سازمانی، سعی کنیم به اهل فن کمک کنیم که یک روزنامه آبرومند در بیاورند و ما هم مطالبمان را برای درج به آن ها بدهیم.

سعید سلطانپور آمیزه شگفت دو دنیا

یادی از سعید سلطانپور در سی امین سالگرد اعدام او

جسارت سعید در بیان افکارش، از یک سو و خود این افکار بلندپروازانه در نوع خود بی نظیر است. سعید ستایشگر فقط قهرمانان و دلاوران مبارز نیست، از غزش مسلسل ها، آمدن فردا، صحبت نمی کند و تنها راوی نیست. او در شعر خود هم، صریح وآشکار نه جزئی از ستایش شونده، که خود آن است

بیانیه شماره ۱۷ میر حسین موسوی: گامی مثبت در جهت حل بحران

انتشار بیانیه میرحسین موسوی در شرائط حساس کنونی، که حکومت کودتا با تحمیل خشونت بر جنبش سبز در تلاش تبدیل مبارزات مدنی مردم در دفاع از حقوق و آزادی به جنگ تن به تن در خیابان هاست، اقدامی است هشیارانه و قابل تقدیر. مفاد پنجگانه این بیانیه در برگیرنده درخواست های عاجل جنبش مردم است.

بخش: 
اشتراک در RSS - مسعود فتحی