شاهرخ زمانی، محمد جراحی

صدای ما را از زندان گوهردشت، اوین و زندان مرکزی تبریز بشنوید!

نامه کارگران زندانی به اجلاس 2014 آی.ال.او.

ما از شما ... می خواهیم شرکت جمهوری اسلامی در اجلاس آتی را منوط نمایید به برگزاری انتخابات آزاد در جهت انتخاب نمایندگان کارگران ایران برای شرکت در اجلاس آتی سازمان آی.ال.او. تحت قوانین مربوط به مقاوله نامه های 98 و 87 که با نظارت نمایندگان انتخابی از میان تشکلهای کارگری مستقل شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار برگزارگردد...

بخش: 

در مراسم گرامیداشت کشته شدگان زلزله هرچه گسترده تر شرکت کنیم

پیام دو فعال سندیکایی تبریزی از زندان مرکزی تبریز، خطاب بە مردم

ما ضمن گفتن تسلیت و ابراز همدردی با بازماندگان، از تمامی مردم می خواهیم در مراسم روز یکشنبه شرکت کنند و در این مراسم خواستارآزادی بدون قید و شرط جوانانی باشند که برای کمک رسانی به زلزله زدگان در منطقه ورزقان و اهر کمپ های کمک رسانی بر پا کرده بودند، که توسط ماموران جمهوری اسلامی با اتهامات دروغین دستگیر شده اند.

اشتراک در RSS - شاهرخ زمانی، محمد جراحی