کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

غلامرضا خسروی اعدام شد

بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به رغم هشدارهای سازمان عفو بین الملل و نهادهای جهانی حقوق بشر به ایران در مورد اعدام زندانیان سیاسی، غلامرضا خسروی ، سحرگاه امروز يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، در زندان رجایی شهر اعدام شد.

گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی کُرد محکوم به اعدام

امروز پس از گذشت سه دهه از اسقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت مردان در کردستان همچنان اعدام است. علاوه بر اتهامات، روند نامشخص دادرسی این پروندهها از جمله اشتراکهای پروندههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام است.

اشتراک در RSS - کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی