احمد میناب

آیا می توان در انتطار شگفتی در انتخابات پارلمان هلند بود

اگر بتوان دو ویژگی مهم  انتخاب کردن اعتماد و باور بدانیم، بر اساس اخرین نظر سنجی ها در خصوص انتخابات پانزدهم مارس  پارلمان هلند حزب لیبرال به رهبری مارک روته همچنان در صدر است و این نشان دهنده پیروزی مجدد او در این انتخابات نسبت به دیگر احزاب شرکت کننده است.

ارزیابی از عملکرد دولت او که دولت ائتلافی با سوسیال دمکراتها بوده، نشان می دهد که هر دو نیروئی که به او اعتماد و باور داشتند، البته با کاهشی قابل توجه تا سی درصد نسبت به انتخابات گذشته، مصمم اند او را برای ادامه برنامه هایش انتخاب کنند.

ماه مارس آینده، هلندی ها اعضای مجلس نمایندگان این کشور را انتخاب می کنند

نظرسنجی های تا کنونی حاکی از اقبال بهتر این حزب پوپولیست است. بنا بر این نظرسنجی ها، اگر انتخابات هلند هم اکنون برگزار شود، آقای ویلدرز از حزب برای آزادی۳۰ کرسی و مارک روته، نخست وزیر هلند از حزب لیبرال ۲۴ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان این کشور را به دست خواهند آورد. در آخرین نظرسنجی که امروز انتشار یافت سهم حزب برای آزادی به 25 کرسی کاهش یافته است.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بامداد امروز یکشنبه 10-8-2014 آغاز شد

اردوغان گفته است اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود، قدرت را به این پست منتقل خواهد کرد، چون رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود پس طبیعی است از حالت سمبلیک خارج شده و دارای قدرت های اجرایی باشد. پیش از این، رئیس جمهوری توسط پارلمان انتخاب می شد

"انتخابات" ریاست جمهوری سوریه اغاز شد

مخالفان حکومت سوریه و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی توصیف کردند و گفتند که برگزاری این انتخابات باعث ادامه و تشدید درگیریها در این کشور خواهد شد. در مقابل حکومت سوریه و حامیان ان از این انتخابات به عنوان راه خروج سوریه از بحران نام برده اند.

اشتراک در RSS - احمد میناب