حقوق بشر

مونیکا وثوق

تغييرمذهب دادگان، با وجود ترسى كه مسلمانان متعصب در آلمان در دل آنان ايجاد مى‌كنند، بر عقيده خود پابرجا مى‌مانند. آنان از مسلمانان مى‌خواهند كه ايمان آنها به دينى ديگر را به عنوان امرى خصوصى به رسميت بشناسند.

تعداد کل اخبارى که توسط ما در طى اين مدت جمع آورى شده « ١۷١١ » مورد مى باشد. يعنى در هر ۵ ساعت بطور متوسط ١ مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونيت براى فعالين حقوق بشرى در ايران جهت انتشار و پيگيرى اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات اين مجموعه نمى تواند در برگيرنده تمامى موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزى شده حقوق بشر در ايران باشد.

خسرو شمیرانی

متن تومار تهيه شده توسط گروهى دانشجويان کانادايى چنين شروع مى‌شود: "ما امضا کنندگان زير از دولت کانادا مى‌خواهيم تحقيقات رسمى آغاز کرده و عليه دادستان کل تهران، سعيد مرتضوى به دليل نقش وى در شکنجه منجر به مرگ روزنامه نگارــ عکاس کانادايى زهرا کاظمى، طرح اتهام کند

پرویز داورپناه

از آنجا که مسئله‌ى دفاع از زندانيان سياسى ايران و مبارزه در راه آزادى آن‌ها يکى از حلقه‌هاى اصلى پيکار در راه استقرار آزاديهاى دموکراتيک در ميهن ماست ، اساساً هرگونه اتحاد عمل سياسى بين نيروهاى آزاديخواه و مترقى گامى در راه همبستگى و همکارى جبهه اپوزيسيون در سرنگونى استبداد دينى حاکم است.

ترجمه از:
حميد نوذرى

ما همگان را فرا مي خوانيم که از روز ٧ نوامبر (١٦ آبان) ساعت ١١ تا چهارشنبه ٨ نوامبر (١٧ آبان) با پيوستن به ما بر روی سايت گزارشگران بدون مرز عليه سانسور مبارزه کنند

ترجمه از:
حميد نوذرى

گناه هيچگاه شسته نمى شود. کسى که مى گويد: " من ترا مى بخشم": بيشتر از همه مى گويد: " من قادر هستم زندگى کنم بدون آنکه ديگر به تو زنجير شده باشم، بدون آنکه تو حس تنفر را در من بيدار کنى“. کسى که مى بخشد خود را از احساس تنفر رها مى سازد. هم زمان در نوع ديگرى از رابطه را با عامل جنايت مى گشايد، رابطه اى که جوهر انسانى دارد

محمدمسعود سلامتی

در چنين شرايطى جوانان پرشورى چون کيانوش سنجرى و امثال او در مسير زندان و ميدان مبارزه دائما در آمد و شد مى‌باشند و اين روند آنچنان تکرار و عادى شده که گويى ديگر بازداشت اين افراد حيرت و واکنش چندان نمى‌يابد. شايد در چنين وضعيت نگران‌کننده‌ای است که حاکميت مى‌تواند فاجعه‌اى چون جان دادن يک زندانى (يک اسير) همانند اکبر محمدى و فيض مهدوى را بى‌آنکه طوفانى در جامعه به‌پاکند از سر بگذارند. اما تا چه زمان اين شرايط دوام خواهد داشت، پرسشى است که پاسخ آن در گرو عزم توده‌هاست.

و همچنين از کليه عزيزان اعم از زندانيان سياسى، خانواده محترمشان و همکاران روانشناس و يا روانپزشک و حتى بازجويان که ميتوانند در اين راه بنده را همراهى نمايند تجربيات و اطلاعات و انتقادات خودشان را از طريق ايميل ارسال نمايند، باشد که در اين راه بتوانيم به کمک هم راهکارهاى جديدى را در اختيار انسان‌هايى که با بزرگوارى خويش منافع شخصيشان را فداى منافع جمع مينمايند، قرار دهيم.

به مناسبت 18 مهر ( 10 آکتبر) روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

خسرو شمیرانی

- مرجع بين المللى (ICC) متاسفانه مشروعيت رسيدگى به اعدام هاى ١٣۶۷ را ندارد اما امکانات متعدد ديگرى وجود دارند

- من بر اساس پاراگراف هفتم اساسنامه (ICC) کشتار ١٣۶۷ را "جنايت عليه بشريت" ميدانم

- کشتار جمعى تابستان ١٣۶۷ را "سربرنيتسا" ى ايران مى دانم

- جنايت کاران در سيستم نه تنبيه شده که ترفيع گرفته اند

در اين بيانيه با ابراز نگرانى از وضعيت زنان در آستانه سنگسار، تاکيد شده که رييس قوه قضائيه ايران در دسامبر ٢٠٠٢ اعلام كرد كه كاربرد سنگسار قطع شده است، ولى گزارش‌ها حاكى از آن است كه احتمالا يك زن و يك مرد در مه ٢٠٠۶ سنگسار شده‌اند

در حالى که طى روزهاى گذشته حکم اعدام ۵ تن از متهمان بمب گذارى در شهر اهواز از سوى ديوانعالى کشور تائيد شده است، تعداد زيادى نيز در زندانهاى اهواز بصورت بلاتکليف و يا زير حکم بسر مى برند. اسامى تعدادى از آنها به اين شرح است: حکيم سوارى، عارف عبياد، عارف سوارى ۱۴ ساله، رياض عبياد، فاضل عبياد هريک به يکسال زندان محکوم شده اند. عبدالحميد دوسيرى، هادى هاشمى، صغرا خضيراوى، زهرا طرفى، على مطورى زاده عضو اسبق شوراى شهر اهواز و همسرش فهيمه اسماعيلى از زندانيان بلاتکليف مى باشند و مورد شکنجه قرار گرفته اند

شادی صدر

حقوق بشر، مجموعه‌اى از ارزش‌ها، معيارها و اصول جهانى است که عقل جمعى بشرى بر سر آن به يک توافق نسبى رسيده است. بنابراين همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمى‌شناسد در اجرا نيز بايد خارج از مرزهاى بشرساخته به آن نگاه کرد. هر مورد نقض حقوق بشر در هر گوشه دنيا به همه بشريت مربوط مى‌شود. فرقى نمى‌کند جنايات عليه زندانيان در گوانتانامو باشد يا سنگسار زنى در گورستان شهرى در ايران

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

طى روزها و هفته هاى اخير تعدادى از شهروندان کردستانى و رانندگان خودروهاى عمومى و شخصى طى تماسهاى متعددى، نسبت به برخوردهاى خشن و تبعيض آميز و صدور جريمه هاى سنگين و يا خواسته هاى غيرقانونى ماموران پليس بويژه پليس راه شکايت نموده و اعتراض خود را بويژه به ماموران غير بومى و اعمال تبعيض آميز آنها در کردستان اعلام نموده و خواهان توجه مسئولان و مقامات ذيربط و اصلاح اين وضعيت شده اند.

عيدمحمد احمدی

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

همانطور که خودش گفته است، او مى‌خواهد زنده بماند، از اعدام و طناب دار و جرثقيل وحشت دارد و مى‌خواهد به دانشگاه برود و درس بخواند. کبرا دختر بسيار مهربانى‌ست اين را هم زندانى‌هايش شهادت مى‌دهند، او بايد هر چه زود تر آزاد شود و به زندگى عادى خود برگردد.

وقت تنگ است و روزها از پى هم سپرى ميشود و هر تيک تيک ساعت، براى من صداى نزديک شدن طناب دار است. لطفا کمکم کنيد! من از مرگ و طناب دار وحشت دارم. من از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دادگاه انقلاب اسلامى شهر کرمانشاه ۶ شهروند جوان کرد اهل شهر نودشه، به نامهاى؛" كاوه انورى“،"خالد رسولى“، " جوانان را مرعوب نموده و سپس به آنان گفته شده چنانچه به اتهامات منتسبه معترف شوند در دادگاه تجديد نظر براى آنان تخفيفاتى در نظر گرفته مى شود.

جامعه پويا، آزاد و عادلانه و حكومت عادلانه و موفق آن است كه زندانى سياسى و عقيدتى از ميان شهروندان و منتقدان و ناراضيان نداشته باشد و مجرمان سياسى آن قدرتمندانى باشند كه به حقوق مردم تجاوز كرده‌اند.

علی رضا جباری (آذرنگ)

شگفتا در اين ميان شمارى از فرزندان اسير مردم از ستم اين کارگزاران به جان مى‌آيند و راه رهايى از سياه‌چال‌ها را درايثار نقد جان‌شان مى‌يابند و از شيوه‌ى مبارزه‌ى منفى براى شتاب بخشيدن به وصل رهايى بهره مى‌جويند و حال آنکه مردم ما به وجود وانديشه‌شان براى پيمودن راه دشوار تحول تاريخى از ديرباز معوق مانده‌ى کشورمان نيازمندند

صفحه‌ها