حقوق بشر

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از مقام های عالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در خواست ابطال احکام دادگاه بدوی و تقاضای برگزاری دادگاه مجدد و عادلانه برای نامبردگان را دارد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

پدیده غیر انسانی فرزند کشی بویژه دختر کشی سالهای سال است همانند جنایتی فاقد عقوبت و بدون مجازات قربانی می گیرد و در شرایط حاضر نیز پایانی برای آن متصور نیست.

ما از تمامی آزاديخواهان، نهادهای مدنی و فعالين حقوق بشر ايرانی و بين المللی می خواهيم که هر چه بيشتر در جهت لغو مجازات اعدام در ايران بکوشند و برای نجات جان انسانهای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را...

حسن زهتاب

ایرانیان اكنون بیش از هرزمان دیگر باورمندى خودرا به حقوقبشر، نفى خشونت درهمه اشكال آن، بیان مىدارند. این دست آورد بزرگى است.این نهال را باید پاس داشت و پرورش داد تا در اندیشه و رفتار اجتماعى...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

بازپرس شعبه 5نیابت تهران در قسمتی دیگر از صحبت هایش و در پاسخ کبودند که گفته بود« مگر ما حقوق انسانی و شهروندی نداریم؟»گفته است: «سنندج و مهاباد که با انقلاب وبا جمهوری اسلامی نبوده ونیستند، اینها...

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی از جنابعالی میخواهد که ضمن احترام به آزادی فعالیت گروههای مدافع حقوق بشر که در چارچوب استانداردهای پذیرفته شده بین المللی فعالیت می کنند، شرایط آزادی فعالان زندانی...

تونیا کبودوند

براساس این گزارش و به نقل از خانواده آقای کبودوند؛ از ابتدای هفتهی جاری تماس وی با خارج از زندان قطع شده و با توجه به اطلاع حاصله از همبندان ايشان روز شنبه وی را از بند محل نگهداریشان در زندان...

مجید عبدالرحیم پور

از خود نپرسیده ایم و نمی پرسیم که چرا باید مخالفین سیاسی خودرا بکشیم؟ چرا در برابر کشته شدن مخالفین سیاسی خود سکوت کردیم؟ چرا خواستیم با رویه بکشند؟ چرا خواستیم بیشتر بکشند؟!

حقوق بشر-نمادجرم نابخشودنی شیوا نظر آهاری اما که اینک به دلیل آن بیش از دو ماه است که در سلول انفرادی به سر میبرد، دفاع پیگیر و مستمر از حقوق بشر است. حضور شیوا در کمیته گزارشگران حقوق بشر، جمعیت...

مریم سطوت

اینجا عرصه تفاوتهای سیاسی و نظری نیست، این فرهنگ است که در پس تئوریها و تمایزهای سیاسی خود را پنهان کرده است. "من" هم در کلاس درس تاریخ نمره قبولی نیاوردهام. برای همین است که تاریخ بازهم...

یداله بلدی

تجاوز تنها در سوله های کهریزک انجام نشده بلکه در تمام زندانهای ایران روی داده است، زیرا شکنجه گران در یک مکتب آموزش دیده اند واز یک خط مشی پیروی می کنند. همان طوری که عوامفریبی و عدم صداقت در...

به دلیل تقلبات گسترده و سازماندهی شده در انتخابات ریاست جمهوری، مردم ایران در شهرهای مختلف اقدام به راهپیمایی و تظاهرات نمودند، اما اعتراضات آرام و مسالمت آمیز مردم توسط بسیج، نیروی انتظامی، سپاه...

ما حقوق دانان دموکرات در قبا ل این چنین اِعما ل وحشت که ابتدایی ترین حقوق انسانی را پای مال کرده و شرافت انسانی را مورد تجاوز قرار می دهد، همه را فرا می خوانیم و امیدواریم که همه ی صدا های دموکرات...

با گذشت بیش از شصت روز، شیوا نظرآهاری هنوز تحت بازجویی است. او از ادامه بازجویی ها گفته و خواسته است مادرش برای ملاقات به اوین نرود چرا که می داند چنین اجازه ای را نخواهند داد. او همچنین گفته است...

الناز انصاری

کار بهداری را در زندان یکی از زندانیان انجام می دهد که همراه خود چند کیسه قرص دارد که به زندانیان و بر اساس بیماری که خودش تشخیص می دهد، دارو می دهد. البته این فرد پزشک نیست ولی به هر حال زندانیان...

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

امروزخانواده ها از ساعت 08:00 صبح به دادگاه انقلاب می آمدند وبسیار نگران از وضعیت عزیزانشان منتظر بودند تا اسامی از طرف دادگاه انقلاب اعلام شود، اما تا ساعت 12:00 نام هیچ كدام از بازداشت شده ها...

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

علی خامنه ای روز سه شنبه 6 مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد، زیرا بگفته وی در آنجا معیارهای لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. این در حالی است که در این اردوگاه مرگ...

مجتبی سمیع نژاد

آری من هم اعتراف کردم، طی 88 روز بازجویی، 88 روز سلول انفرادی، وقتی که کاسهی ادرار جلویام گرفتند که یا بخور یا بگو فلانی کیست. صبح که حسین در دستشویی 352 یواشکی میگفت که دیشب با او چنین کردهاند...

تشکلهای کارگری ، تشکلهای آزادی خواه ، فعالین کارگری و فعالین جنبش های اجتماعی ایران و جهان امروز سعید رستمی برای آزاد شدن از زندان به حمایت همه جانبه شما نیاز دارد

آزاد اندیشان، حامیان حقوق انسانی و کوشندگان سیاسی!

اگر تا دیروز بحث و گفتگو برای پیدا کردن راه حلی برای انتقال ساکنین اشرف، بعد سیاسی به خود گرفته بودو تمامی دست اندکاران سعی داشتند با توجه...

صفحه‌ها