حقوق بشر

به تهران که می آمدم، سراغ مهندس کیوان صمیمی و عبدالرضا تاجیک را از دوستان میگرفتم، مگرمی شد به تهران می آمدی و مهندس صمیمی و تاجیک را نبینی. خوش خلقی و حُسن رفتار این دو بزرگوار قابل گفتن نیست....

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران
در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که...

با درود به تمامی فعالان حامی حقوق بشر و آزادی خواهان ظلم ستیز

ما نه تنها، در جهت مبارزه با پخش فیلم اعترافات استاد ایلیا هستیم بلکه فارغ از اتهامات سایر زندانیان، در تلاشیم تا با امکاناتی...

آنچه در پی می آید، گزارش تفصیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص رویدادها، نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنیتی پس از انتخابات در محدود زمانی ۲۲ خردادماه تا ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۸ است.

...

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم.

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن آنكه دعوت به برگزاری و انجام تجمعات و راهپيمايیهای مسالمتآميز خيابانی را حق نامزدهای معترض و شهروندان ناراضی میداند و هر گونه برخورد خشونت آميز از سوی نيروهای...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دولت ایران به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد، و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض ها، برای برچیدن زمینه های ترس، بیم و وحشت در جامعه و رفع فقر و نیاز و...

قاضی هاشمزاده در گفتگو با خانوادۀ این روزنامهنگار آذربایجانی اعلام کرده است که احمدی آذر در حال ارشاد است و روز به روز اعتقادش به دین اسلام افزایش مییابد که این سخنان بازپرس با واکنش و نگرانی...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محمدصدیق کبودوند، رئیس زندانی این سازمان در پیامی که از بند خود در اوین به بیرون از زندان ارسال نموده، از وجود یک سامانه مبتنی بر آپارتاید واقعاً موجود علیه مردم کرد بویژه کردهای هویت خواه، از...

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در اِیران

ما به آگاهی همگان می رسانیم كه در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی كه پایبند به تمامیت سرزمینی، استقلال، جمهوری...

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی اعتراض و آن را محکوم کرد. بیانیه اتحادیه اروپا یادآور می شود، که اعدام دل آرا برخلاف تعهدات بین المللی است، تعهداتی که دولت ایران...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی ملیت کرد در ایران رسمیت قانونی داده شده و اداره امور محلی و منطقه ای شامل امورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مردم کرد واگذار شود.

بديهی است عليرغم تهديدات مکرر مقامات امنيتی وممانعت آنان از برگزاری جلسات، اعضای کميته بر پی گيری اهداف مدنی و ملی خود و تلاش به منظور صيانت از آرای مردم و نظارت بر روند برگزاری انتخابات در چارچوب...

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

روند برخورد با فعالان مدنی و فرهنگی آذربایجانی در ایران همچون ماههای گذشته در آوریل ۲۰۰۹ نیز ادامه داشته است. فعالان خود سرانه بازداشت و بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان موکداً از حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) درخواست مینماید به فعالیتهای مسلحانه پایان داده و برای...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دولت آینده، معضلات حقوق بشر در ایران را چاره یابی کند
دولت ایران به حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام بگذارد و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مورد نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض ها، برای...

اين گزارش که با استفاده از منابع خبری در داخل ايران تهيه شده است، با توجه به نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی حقوق بشر در ایران و سانسور خبری موجود در ايران و آزاد نبودن نهادهای مدنی و اطلاع رسانی...

در چند ماه اخیر 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند و 90 در صد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزایای حمایتی صندوق بیمه بیکاری محدویت دارند. بستن قرار دادهای روز مزدی توسط شرکتهای پیمانکاری و...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

طبق محتویات پرونده و اطلاعات موجود در آن ... دادسرای کارکنان دولت، دادگاه مطبوعات تهران، در تاریخ شهریورماه 1386 اقدام به انتشار آگهی ای ... نموده است که «آقای محمدصادق (صدیق) کبودوند، رئیس سازمان...

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم.

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

صفحه‌ها