حقوق بشر

به مناسبت 18 مهر ( 10 آکتبر) روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

خسرو شمیرانی

- مرجع بين المللى (ICC) متاسفانه مشروعيت رسيدگى به اعدام هاى ١٣۶۷ را ندارد اما امکانات متعدد ديگرى وجود دارند

- من بر اساس پاراگراف هفتم اساسنامه (ICC) کشتار ١٣۶۷ را "جنايت عليه بشريت"...

در اين بيانيه با ابراز نگرانى از وضعيت زنان در آستانه سنگسار، تاکيد شده که رييس قوه قضائيه ايران در دسامبر ٢٠٠٢ اعلام كرد كه كاربرد سنگسار قطع شده است، ولى گزارش‌ها حاكى از آن است كه احتمالا يك زن...

در حالى که طى روزهاى گذشته حکم اعدام ۵ تن از متهمان بمب گذارى در شهر اهواز از سوى ديوانعالى کشور تائيد شده است، تعداد زيادى نيز در زندانهاى اهواز بصورت بلاتکليف و يا زير حکم بسر مى برند. اسامى...

شادی صدر

حقوق بشر، مجموعه‌اى از ارزش‌ها، معيارها و اصول جهانى است که عقل جمعى بشرى بر سر آن به يک توافق نسبى رسيده است. بنابراين همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمى‌شناسد در اجرا نيز بايد خارج از مرزهاى...

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

طى روزها و هفته هاى اخير تعدادى از شهروندان کردستانى و رانندگان خودروهاى عمومى و شخصى طى تماسهاى متعددى، نسبت به برخوردهاى خشن و تبعيض آميز و صدور جريمه هاى سنگين و يا خواسته هاى غيرقانونى ماموران...

عيدمحمد احمدی

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين...

همانطور که خودش گفته است، او مى‌خواهد زنده بماند، از اعدام و طناب دار و جرثقيل وحشت دارد و مى‌خواهد به دانشگاه برود و درس بخواند. کبرا دختر بسيار مهربانى‌ست اين را هم زندانى‌هايش شهادت مى‌دهند، او...

وقت تنگ است و روزها از پى هم سپرى ميشود و هر تيک تيک ساعت، براى من صداى نزديک شدن طناب دار است. لطفا کمکم کنيد! من از مرگ و طناب دار وحشت دارم. من از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دادگاه انقلاب اسلامى شهر کرمانشاه ۶ شهروند جوان کرد اهل شهر نودشه، به نامهاى؛" كاوه انورى“،"خالد رسولى“، " جوانان را مرعوب نموده و سپس به آنان گفته شده چنانچه به اتهامات منتسبه معترف شوند در...

جامعه پويا، آزاد و عادلانه و حكومت عادلانه و موفق آن است كه زندانى سياسى و عقيدتى از ميان شهروندان و منتقدان و ناراضيان نداشته باشد و مجرمان سياسى آن قدرتمندانى باشند كه به حقوق مردم تجاوز كرده‌...

علیرضا جباری (آذرنگ)

شگفتا در اين ميان شمارى از فرزندان اسير مردم از ستم اين کارگزاران به جان مى‌آيند و راه رهايى از سياه‌چال‌ها را درايثار نقد جان‌شان مى‌يابند و از شيوه‌ى مبارزه‌ى منفى براى شتاب بخشيدن به وصل رهايى...

در اين گزارش بخش بسيار کوچکى از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آورى شده است به اطلاع مى رسانيم

ما خانواده داغدار اين دانشجوى مبارز از شوراى جديدالتاسيس حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهاى مدافع حقوق بشر و تمامى آزاديخواهان جهان خواستار پيگيرى فاجعهء قتل اکبر محمدى در زندان اوين هستيم.

بر سينه نشست زخم عميق و كارى دشمن اى سروهاى ايستاده، نيفتاديد، اين رسم سروقامتان است كه ايستاده بميرند.

ما خواهان سازماندهى يك كارزار بين‌المللى منسجم، مستمر و هدفمند در حمايت از زندانيان سياسى با مشاركت تمامى شهروندان ايران و جهان هستيم تا نه تنها از حقوق زندانيان سياسى حمايت و پشتيبانى نمايد بلكه...

دفاع از خواسته‌هاى به حق کوشندگان جامعه مدنى و به ويژه زندانيان سياسى که به جرم آزاديخواهى در حال گذراندن روزهاى عمر خويش در پس ميله هاى زندان هستند اولويت نخست تمامى مدافعان دموکراسى،آزادى و حقوق...

ما امضاءکنندگان اين فراخوان نگرانى و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سرکوب مخالفين سياسى، بازداشت و در بندکشيدن آنان، پپگرد فعالين نهاد‌هاى مدنى، حمله به تجمعات اعتراضى مردم در...

خسرو شمیرانی

تاثير اين حرکت زمانى نمايان خواهد شد که کميتى مناسب در تعدادى هرچه بيشتر از شهرهاى جهان به آن بپيوندند

او همان کسی است که در آذر ماه 84 بدليل پيگيری و انتشار اخبار زندانيان سياسی دستگير و در زندان سکته کرد و حتی عکس های وی در حالی که در غل و زنجير به تخت بيمارستان بسته شده بود در رسانه های معتبر...

صفحه‌ها