گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

برداشت از طرح‌ها و مباحث کنفرانس "وحدت چپ" پیرامون استراتژی سیاسی

چپ در همه مسیر استراتژی سیاسی خود - از اول تا به آخر- بر دفاع از عدالت اجتماعی در هر اندازه و جهتی پای می فشارد. تامین پیوند ارگانیک بین مبارزه برای آزادی ها و دموکراسی با مطالبات عدالت خواهانه وسیع ترین توده های زحمتکش، شرط لازم و کافی برای برآمد اجتماعی چپ در مبارزه برای هدف استراتژیک است. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.

دعوت به شرکت در کنفرانس حضوری

کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. در این کنفرانس ۳ پانل برای بحث، یک پانل برای "برداشت گروه کار سياسی از طرح ها و نگرش های مطروحه در کنفرانس" در نظر گرفته شده است. پانل ها بر اساس طرح های ارائه شده و گره گاه های مسائل استراتژی سیاسی سازماندهی شده اند. مقالات و طرح های ارائه شده پيرامون استراتژی سياسی توسط فعالين پروژه وحدت چپ، به صورت کتابچه تنظيم و در سايت ها درج خواهند شد.

دعوت از فعالان و صاحب نظران چپ برای مشارکت در بحث استراتژی سیاسی چپ، هدف و مولفه های آن

اطلاعیه «گروه کار سیاسی» پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

اولین نشست ما به بحث حول استراتژی چپ و مولفه های آن اختصاص خواهد داشت... در نشستهای بعدی تلاش خواهد شد تا ارائه دهندگان نوشته های کتبی با پاسخ به سوالات مطروحه، به امر زمینه سازی برای اشتراکات سیاسی پروژه وحدت چپ یاری رسانند. ما از فعالان و کنشگران چپ و نیز صاحب نظران دعوت می کنیم با ارسال مقالات خود حول محور های فوق در پیشبرد این بحث و به ثمر رساندن آن مشارکت نمایند.

اشتراک در RSS - گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ