گفتگوها

سعید شمس

سعید جلیلی در روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد و حالا به عنوان یکی از کاندیداهای مطرح منتظر اعلام رای شورای نگهبان و البته 24 خرداد ماه است. امیر محبیان معتقد است که اوضاع به نفع سعید جلیلی پیش می رود، آن گونه که حتی خود او هم فکرش را نمی کرد.

ف. تابان

در شرایط حاکمیتی مستبد و دیکتاتور کار کردن مانع از آن است که بتوان ارزیابی دقیقی از کار خویش داشت. نه فقط "اخبار روز"، بلکه سایر رسانه ها نیز نمی توانند در چنین شرایطی به ارزیابی دقیقی از کار خویش دست یابند.

کیانوش توکلی

گفتگوی سایت رسانه با کیانوش توکلی، مؤسس و مسئول سایت ایران گلوبال

گزارش صوتی - تصويری از سخنرانی آقايان: اردشير اميرارجمند، رجبعلی مزروعی و علی پور نقوی در ژنو.

نظر1

گردهمایی اعتراضی حامیان جنبش سبز با حضور طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی، عصر جمعه ششم اسفندماه در پاریس برگزار شد.

مصاحبه کننده: دنا بابا احمدی

نظر1
شبکه تصویری-صوتی رسانه

در ادامۀ برنامه های "سایت رسانه" برای انعکاس نظر صاحبنظران و کنشگران سیاسی پیرامون روندهای محتمل یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در این نوبت نقی حمیدیان، احمد پورمندی و طهماسب وزیری سخن گفته اند.

پیش بینی از روند انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با تنی چند از فعالین سیاسی، اجتماعی.

صادق کار

پيرامون زندگی دشوار کارگران، لايحه تغيير قانون کار، اعتراضات کارگری
و ضرورت سازمان يابی کارگران

بی شک هرچە انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد بە همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعە بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سە سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راە است.

ميزگرد با شرکت سه سازمان سياسی چپ ايران

برگزار کننده: سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)- بلژيک

علی صمد

یکی از مواردی را که در رابطه با نقض حقوق بشر شخصا تجربه کرده ام هنگامی بود که به دلیل فروش نشریه کار در سن 16 سالگی در خیابانی در تهران دستگیر شدم و بی مورد به مدت 20 روز در زندانی در تهران که نمی دانم کجا بود با چشمان بسته برده شدم و در آنجا به صورت انفرادی حبس شدم و نیز در مدت زمان مربوطه امکان هرگونه تماسی با خانواده ام را از من گرفتند. در زندان در سرمای زمستان دو عدد پتوی کثیف در اختیارم قرار دادند و انواع آزار و اذیت را همراه با فحاشی به من، خانواده ام و همفکرانم اعمال کردند.

بهروز خلیق

اين پروژه به هيچوجه مدعی وحدت تمام نيروهای چپ ايران نيست. در صفوف چپ ايران سه گرايش  عمده وجود دارد: چپ سنتی، سوسيال دمکرات و چپ دمکرات و سوسياليست. گرايش چپ سنتی به شاخه های متعدد تقسيم شده و در تعداد زيادی حزب و سازمان  متشکل است. گرايش سوسيال ـ دمکرات فاقد حزب و سازمان شاخص است. در شرايط کنونی، چشم اندازی برای گردآمدن حاملين سه گرايش اصلی چپ در يک حزب و سازمان واحد وجود ندارد. اين پروژه در اساس می خواهد تشکل بزرگ چپ دمکرات و سوسياليست را شکل دهد.

نظر2
کارزار همبستگی با جنبش سبز مردم ایران

مصاحبه ٔ اختصاصی با یرواند آبراهامیان، استاد تاریخ کالج باروک در نیویورک و مشاور «کارزار همبستگی» درباره اوضاع ویژه و بغرنج کنونی ایران

بهروز خلیق

پيرامون آسیب شناسی تشکیلات مخفی سازمان، "جبهه واحد ضد دیکتاتوری"، پاسخ آقای منوچهر صالحی و انديشه های سوسياليستی
دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بهروز خلیق

پیرامون گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، جبهه واحد ضد دیکتاتوری، بلوک اتحادها و شرکت در کنفرانس ها

بعد از انتشار گفتگوی شماره هفت، برخی سئوالات در قالب مقاله و یا مجزا پیرامون پایه برخورد حقوقی سازمان نسبت به عدم همکاری و اتحاد با سلطنت طلبان، نگاه به سلطنت، “جبهه واحد ضددیکتاتوری”، گفتگو و تعامل با نیروهای سیاسی، بلوک های اتحاد و نقش سازمان در شکل دهی آن ها، شرکت اعضای سازمان در کنفرانس ها و چگونگی برخورد سازمان با آن ها، ادعای واقعی و یا ساختگی بودن تقسیم کار بین اعضای سازمان برای مشارکت در کنفرانس ها و برنامه تدارک کنندگان کنفرانس بروکسل صورت گرفته است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

بهروز خلیق

تحریف واقعیت ها، تخطئه سازمان های سیاسی و تولید ذهنیت منفی نسبت به آن ها، همان ادامه فرهنگ حذف و طرد است نه اشاعه فرهنگ تعامل و دمکراتیک. ما برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی، نیازمند فرهنک تعامل، همکاری و اتحاد نیروهای های اپوزیسیون هستیم. امیدوارم که شما نیروی چنین همکاری و اتحاد باشید و به جای رویکرد به فرهنگ برچسب زنی، فرهنگ اعتماد و تعامل را بین نیروهای سیاسی اشاعه دهید. گذشته شما همواره با جدائی ها و انشعابات همراه بوده است. شما از جمع شروع کردید و به فرد رسیدید. امیدوارم در آینده از فرد به جمع و از جدائی و انشعاب به نزدیکی و پیوند با فعالین و جریان های سیاسی برسید.

بهروز خلیق

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بهروز خلیق

در این گفتگو به استراتژی اتحادهای سازمان، مرزهای سازمان در امر اتحادها، کنگره ملی و شورای ملی ایران، کنفرانس بروکسل و مسائل مطروحه در مورد آن و شرکت امانوئل اتولانگی در کنفرانس پرداخته شده است. بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو به پرسش های مطروحه پاسخ داده است.

گفتگو با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

صفحه‌ها