کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی - ایران آزاد - آلمان

هجده تیر، بزرگترين چالش جنبش دانشجوئی عليه جمهوری اسلامی

به مناسبت حمله به کوی دانشگاه تهران با حمايت نيروهای نظامی در روز ١٨ تير سال ١٣٧٨

١٨ تير بزرگترين چالش جنبش دانشجوئی عليه جمهوری اسلامی بود. ١٨ تير در تاريخ جنبش دانشجوئی ثبت شد. در سالگرد این رویداد در سال های بعد شاهد برگزاری تظاهرات‌های مردمی دانشجویی در تهران و سایر شهرها بوديم. شدیدترین اعتراضات در سال ۱۳۸۲ رویداد که تهران برای ۲۰ روز شاهد اعتراضات مردمی دانشجویی بود.

اشتراک در RSS - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی - ایران آزاد - آلمان