انجمن های زنان و فعالان جامعه مدنی

افزایش جمعیت با «مجازات» محقق نمی شود

به تازگی کلیات طرح «محدودسازی روش های جلوگیری از بارداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که نگرانی های بسیاری را برانگیخته است. در این مصوبه، مجازات حبس برای جراحی پیشگیری از باروری و هرگونه تبلیغ درباره تحدید موالید برای کاهش فرزندآوری در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح همه اقداماتی که منتهی به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی و توبکتومی شوند و هر گونه تبلیغ برای فرزند آوری کمتر، ممنوع است و متخلفان به 2 تا 5 سال حبس محکوم می شوند.

بخش: 
اشتراک در RSS - انجمن های زنان و فعالان جامعه مدنی