سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - آمریکای شمالی - گروه کار پالتاکی

برنامه پالتاکی پیرامون "پروژه وحدت چپ"

محمد اعظمی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، مسعود خدادادی از سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت شیدان وثیق از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران فرامرز دادور از کنشگران چپ

برنامه پالتاکی در باره "حرکت های خود جوش توده ای"

این برنامه در روز شنبه 17 ژانویه 2015 در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و کانادا، 11 صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا، 8 شب به وقت اروپای مرکزی و 10:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه دکتر سعید پیوندی (جامعه شناس و استاد دانشگاه)، دکتر علی اکبر مهدی (جامعه شناس و استاد دانشگاه) و دکتر عطا هودشتیان (پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی ) بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

بخش: 

چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه نوامبر را اختصاص به موضوع "چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی" داده است... سخنرانان این جلسه آقایان محمد امینی (نویسنده و پژوهشگر تاریخ)، هیمن سیدی ( تحلیلگر سیاسی) و بهزاد کریمی (از کادر های اولیه جنبش فدائی و تحلیل گر سیاسی) بوده که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد.

منافع ملی ایران و حل بحران هسته ای

برنامه پالتاکی ماه اکتبر سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) ـ آمریکای شمالی:
"منافع ملی ایران و حل بحران هسته ای"
سخنرانان: آقایان بهروز بیات (کارشناس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی)، علی انزابی ( کارشناس مسائل انرژی هسته ای) و علی پورنقوی (عضو هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت)
شنبه 11 اکتبر 2014

در سالگرد فاجعه ملی سال ٦٧

برنامه پالتاکی به مناسبت سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی

سخنرانان و موضوع سخنرانی:
خانم عفت ماهباز: فاجعه تابستان 67 و بند زنان اوین
آقای اشکبوس طالبی: چرا دگر اندیشان را شکنجه می کنید
آقای رضا فانی: چرا این فاجعه اتفاق افتاد

"بحران اسرائیل و فلسطین"

نهمین جلسه آزاد و همگانی پالتاکی آمریکای شمالی

سخنرانان این جلسه ،آقایان بهروز ستوده (فعال سیاسی و حقوق بشری) و علی شاکری (کار شناس سیاسی خاور میانه ) هستند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

بخش: 

اصلاح، تحول و انقلاب

هشتمین جلسه آزاد و همگانی پالتاکی آمریکای شمالی

سخنرانان این برنامه پالتاکی، خانم ملیحه محمدی (تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار)، آقای رضا علیجانی (فعال سیاسی) و آقای بهروز خلیق (مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت) هستند که در پایان به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد.

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - آمریکای شمالی - گروه کار پالتاکی