راجی سورانی

چرا آتش بس در غزه کافی نیست

دکترین غزه اسراییل که غیرقانونی مناطق پرجمعیت غیرنظامی و خانه ها را می کوبد، وحشت بی حد و مرزی می آفریند. اسراییل به عمد غیرنظامیان را مجازات می کند تا بر حماس فشار سیاسی وارد کند. اسراییل 8/1 میلیون شهروند نوار غزه را دسته جمعی تنبیه و مجازات می کند. وگرنه، این آمار و ارقام را چگونه می توان به نوعی دیگر توضیح داد؟

خشونت زیادی طول کشیده است؛ ما امیدمان را از دست داده ایم

و باز هم ویرانه

اگر هدف ایجاد وحشت است موفق شده است. نوار غزه یکی از پرجمعیت ترین مناطق جهان است. این خانه هایی که هدف قرار می گیرند تک نیافتاده اند. آنها در وسط مناطق پرجمعیت قرار دارند. حتا اگر یکی از خانه ها هدف قرار گیرد، به یقین بر خانه های بسیاری اثر خواهد گذاشت. به این دلیل است که میزان تلفات غیرنظامی به این حد بالاست. مرکز حقوق بشر فلسطین تا دوشنبه 14 ژوئیه (23 تیر) مرگ 162 تن را ثبت کرده بود که 137 تن آنها غیرنظامی بودند

اشتراک در RSS - راجی سورانی