میمنت حسینی و محمدجلال عباسی شوازی

پژوهشی در باره تحولات و سیاست های اخیر جمعیتی در ایران

میمنت حسینی و محمدجلال عباسی در بخش نتیجه گیری پژوهش خود می نویسند: «حاصل کلام آن که کشور ما در حال حاضر در سطح کلان از نقطه نظر تعداد جمعیت، میزان رشد سالانه و به خصوص ساختار سنی جمعیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و باید از این فرصت طلایی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده بهینه بشود. در ارتباط با چالش باروری زیر سطح جانشینی هم باید به دنبال رویکردهایی بود که از کاهش بیشتر باروری جلوگیری نموده و در صورت امکان متوسط باروری کل (نسلی) را حداقل در سطح 2.1 برای مجموع کشور حفظ کرد. زیرا این سطح باروری نتایج جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی بهتری را برای ایران بوجود آورده و آهنگی موزون برای روندهای جمعیتی را تضمین خواهد نمود.

اشتراک در RSS - میمنت حسینی و محمدجلال عباسی شوازی