عبدالله نایبی

انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای احتمالی آن

تشکیل یک حاکمیتِ ائتلافی از سوی آنها هیچ گونه معضلۀ بُنیادیِ سیاسی افغانستان را حل نخواهد کرد، بل، خود به حیث یک معضلۀ جدید در وضعیت سیاسی کشور افزوده خواهد شد. با مداخلۀ امریکا بر روندِ انتخاباتِ تقلبی، ماهیتِ مصدر بیگانۀ قدرت در افغانستان (آنگونه که در بالا توضیح دادم) یک بار دیگر آشکار شد. قدرت احتما لا از کرزی به گروه ائتلافیِ دو...

اشتراک در RSS - عبدالله نایبی