زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده

جان همسرم بهنام ابراهیم زاده بیش از پیش در خطر است

نامه زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده

ما از شما زنان و مردان، از شما نوعدوستان و از شما وجدانهای بیدار می خواهیم همچون گذشته ما را تنها نگذارید. از شما می خواهیم بیش از همیشه صدای ما باشید. از شما می خواهیم با اقداماتی سراسری فشار بیشتری بر دستگاه قضائی بیاورید؛ تا بهنام، همسرم و پدر فرزند بیمارم آزاد شود. ما پیشاپیش از هرگونه اقدام شما در سراسر دنیا قدردانی می کنیم.

اشتراک در RSS - زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده