محمود شوشتری

حکایت

این چه شهریست که صد یوسف مصر متحیّر به تماشا آیند!*

آخ که چقدر دلم میخواد به اهواز برگردم و به درخت کـُـنار محلهامان تکیه بدم و هرچه دلم میخواد هوار بکشم و بگم این کـُـنار خودمو نه، تا از عرق خیس بشم، و دیگه لازم نباشه نگاه سنگین یه چشم آبی رو که با زبون بی زبونی به من میگه اینجا چکار داری؟ تحمل کنم.

آقایان موسوی، کروبی و خاتمی: سکوت خفه کننده را بشکنید!

آقایان، قانون قصاص قانون جنگل و عین درنده خوئی است. این قانون هیچگونه خوانائی با ارزشهای دنیای متمدن امروز و کرامت و شرافت انسانی ندارد. این قانون شایسته مردم شریف کشور ما و بویژه جوانان فهیم و آشنا با ارزشهای جامعهٔ متمدن و تکنیک مدرن، همانگونه که در این چند ماه اخیر در عمل نشان دادهاند ، نیست

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محمود شوشتری