سیامک سلطانی

"استراتژی نوین" آمریکا در آزمونی سخت!

هرگونه تلاشی که در جهت ايجاد تحولات واقعی وپايه ای در افغانستان صورت پذيرد، به ثمر نخواهد نشست، مگر آن که نمايندگان تمامی شرکت کنندگان واقعی در صحنه امروز سياست در افغانستان را در بر گيرد. نه گفتگو ها و توافقات انفرادی با طالبان، ونه حملات عليه يک چهره و افراد پيرامون، را نمی توان پشتوانه "استراتژی نوين" قرار داد

افغانستان در انتظار!

شرايط ويژه منطقه ای که کشورهای ايران و افغانستان و پاکستان در آن قرار دارند، تنها راهی را که به عنوان انتخاب عقل سليم، پيش پای سياست گزاران اصلی اين کشورها می گذارد، همانا ايجاد فضای گفتمان و مذاکره و توانايی در سازش کردن به سود صلح و آرامش در منطقه است که در نهايت به سود منافع استراتژيک و ملی هرکدام از اين کشورها خواهد بود

به بهانه اعدام صدام

ترديدى نيست که صدام جنايت‌کار بود و شايسته مجازات، اما مجازات اعدام وى آن چيزى نبود که مى‌توانست در اين برهه از زمان، کمکى باشد به روشنگرى و تقويت دوستى ميان انسان‌ها و ايده احترام به انسان و هر آن چه انسانى است

بخش: 

هزينه سنگين انتخابات در عراق

اين روزها برگزاری بموقع و يا تعويق انتخابات، موضوع اصلی بحث در ميان دواير حکومتی هم در آمريکا و هم در عراق و همچنين نيروهای سياسی مطرح در عراق است. تا همين لحظه آمريکا و دولت موّقت عراق در تصميم خود مبنی بر انجام بموقع انتخابات ايستاده اند، اما ندای تعويق انتخابات از منابع مختلف و با انگيزه های گوناگون، بويژه در مناطق سنی نشين عراق هر روز ابعاد وسيعتری به خود می گيرد.

آيا وقايع اکرائين تکرار وقايع گرجستان است؟

اکرائين کشوری است صنعتی با جمعيت بيش از ۵۰ ميليون نفر و زيرساخت های نسبتا نيرومند اقتصادی و اجتماعی، با معادن غنی و زمين بسيار حاصلخيز برای کشاوررزی، معروف به چرنوزيوم ( به معنای خاک سياه ). از نظر موقعيت ژئوپليتيکی اهميت اکرائين چه برای مسکو و چه برای آمريکا و پيمان ناتو را نمی توان با گرجستان برابر دانست

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سیامک سلطانی