سیامک سلطانی

نخست ترکيه، سپس ايران و اکنون نيز مصر

هم در ترکيه و هم در مصر، هر دو رئيس جمهور کار خودشان را از تعلق شان نه فقط به احزاب متبوعشان، بلکه به تمامی شهروندان کشورهايشان آغاز کردند. اما سير رويدادها و سرعت وقوعشان، که قطعاً بی تاثير از مسائل حاد داخلی و بين المللی نيستند، در واقعيت امر، عکس آن را به اثبات رساند. در ايران نيز نه تنها 18 ميليون رای دهنده به آقای روحانی، بلکه تمامی 70 ميليون جمعيت ايران نيز در انتظار پايبندی آقای روحانی پس از انتخاب ايشان اند که گفت: "دولت آینده همان طور که وعده داده شده، یک دولت فراجناحی و با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود."

تداوم آری، توافق امّا

بحرانی که جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه درعرصه بین المللی با آن روبروست، در عمل به آنچه که در مذاکرات5+1 با مقامات ایران، به عنوان "پاکت پیشنهادی" یاد می شود، خصلتی دوگانه داده است؛ یکی بخش علنی، که همانا بخش فنی و کارشناسانه ان است، و دیگری بخش غیرعلنی و نا نوشته، اما بسیار حساس آن، که شامل موارد مهم و حیاتی برای جمهوری اسلامی در مواجه با بحران موجود است

«مذاکرات آلما آتا»

وضعيت بحرانی کنونی چه در عرصه قدرت سياسی و چه در عرصه نارضايتی توده ها که اعتراضات اخير در اصفهان نمونه ای بارز ديگری از آنند، حکايت از شکنندگی اوضاع و اين امر که ايران آبستن وقايع غير قابل پيش بينی است، و چه بسا تغيير معادلات سياسی در ايران و منطقه، موجب تغييرات غير منتظره در روند و دستور کار نشست آتی در آلما آتا گردند.

رويائی که پس از 65 سال امکان تحقق يافت

اين رخداد، موجی از شور و شعف در ميان نه تنها فلسطينيان، بلکه همه آنانی ايجاد نمود که در طول تمامی اين 65 سال از دور و نزديک در جريان مناقشه ميان اسرائيل و فلسطين قرار داشتند، و چه بسا شاهد عينی بسياری از خونريزی ها و کشته شدن انسانهای بيگناه و نيز ترور های سياسی بيشمار بودند که از هر دو سو صورت می گرفتند.

ويژگيهای انتخابات کنونی رياست جمهوری در آمريکا

آمريکا نيز تغيير کرده است، و با تمام توانائی های صنعتی، اقتصادی، مالی و قدرت فراوان در عرصه‌های علمی، فضائی و حتی نظامی نيز به شدت تحت تاثير شرايط نوين جهانی قرار گرفته است، و به جرات می توان گفت که مردم آمريکا و همه جهان نيز در برابر لحظه‌ای مهم و تاريخی قرار گرفته‌اند.

جنگ: کابوسی ماندگار در اذهان مردم

آنچه که تاکنون پيش رفته است را بجرات می توان عدم موفقيت اسرائيل در جلب نظر بارک اوباما و دستگاه دولتی وی در همراهی با اسرائيل در اين جنگ روانی عليه ايران، نام نهاد. تمامی شواهد، حکايت از آن دارند که باراک اوباما و دستگاه اداری او برنامه جنگ با ايران را در دستور کار خود ندارند. حال اين مقاومت در برابر لابی نيرومند اسرائيل در آمريکا و نيز رقيب انتخاباتی باراک اوباما و جناح طرفدارش، تا کجا ادامه خواهد داشت، قطعا بستگی به بسياری عوامل چه در داخل و چه در خارج از آمريکا، خواهند داشت.

خطر پيشروی ميليتاريسم را دريابيم!

با توجه به همه موارد ياد شده در بالا، خطری که کشور ما و منطقه را دربرگرفته است را بايد جدی گرفت و در برابر مارش نظاميان مقاومت نمود. منطقه ما درباتلاقی فرورفته است که نابودی دستاوردهای هرچند اندک جوامع مدنی را به همراه دارد. آيا می توان اين روند را متوقف کرد؟ پاسخ به اين پرسش درنگاه ومسئوليت وهمکاریهای همه جانبه نيروهای دمکرات منطقه نهفته است.

نگاهی به نتايج انتخابات در روسيه، و پی آمدهای احتمالی آن

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگراين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که ازمشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است.

تلاشهای کوفی عنان برای پایان دادن به بحران درسوریه

مشکل کوفی عنان در اين نکته نهفته است که هیچ یک از دو طرف، يعنی نه دولت سوريه و در رأس آن بشار اسد و نه اپوزيسيون مسلح، با آگاهی ازموقعيت استثنائی کشور، قصد آن را ندارد پشت ميز مذاکره بنشيند وهريک براين باوراحمقانه است که پيروز نهائی اين چالش خونينی است که تا همين امروز نيز تلفات انسانی بسيار داشته و ويرانیهای عظيم ببارآورده است.

نگاهی به نتایج انتخابات در روسیه، و پیامدهای احتمالی آن

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگر اين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که از مشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - سیامک سلطانی