سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - سوئد

ميزگرد، گفتگو، پرسش و پاسخ پيرامون پروژه وحدت چپ

در اين ميز گرد، فعالان پروژه وحدت چپ، صاحبنظران و کنشگران سياسی جوانب مختلف اين پروژه را مورد تدقيق، نقد و بررسی قرار خواهند داد. از همه علاقه مندان به جنبش چپ دمکرات در کشورمان دعوت می کنيم که در اين گردهمايی شرکت کرده و با طرح نقطه نظرات خود در اين مباحث مشارکت داشته باشند.

اطلاعیه در ضرورت شرکت فعال در انتخابات

حضور شما در روز انتخابات در پای صندوق های رای برای مقابله با قدرت گیری راست افراطی در سوئد یک ضرورت انکار ناپذیر است. قدرت گیری راست افراطی امنیت شما و فردای زندگی فرزندان شما در سوئد را نشانه گرفته است. پشتیبانی و رای شما به بلوک سبز و قرمز (حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، ابتکار فمینیستی و حزب محیط زیست ) تضمینی است برای جلوگیری از قدرت گیری بیشتر راست افراطی و زندگی بهتر برای فردای فرزندان شما در سوئد

پیام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ـ سوئد

به مناسبت سالگرد ترورزندە یاد، صادق شرافکندی، رهبر اسبق حزب دمکرات کردستان ایران. بە کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در سوئد.

مبارزه علیه رژیم استبداد مذهبی و پیکار برای استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشور، پی ریزی ایرانی دمکراتیک و پیشرفته و فارغ از ستم و تبعیض ملی ـ قومی، سازمان ما و حزب دمکرات کردستان ایران را به هم پیوند می دهد.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - سوئد