کمیته برگزاری مراسم یادمان فاجعۀ ملی - تورنتو

یادمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در تورنتو- کانادا

روز 19 سپتامبر به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و در مجموع کشتارهای ده 60 در ایران، برنامه ای از طرف کمیته برگزاری یادمان بیست و هفتمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 در تورنتو کانادا با حضور جمعی از ایرانیان برگزار شد

گزارش مراسم گرامی‌داشت جانباختگان فاجعه ملی و بیانیه برگزارکنندگان آن

روزشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ برابر با پنجم سپتامبر۲۰۱۵، به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مراسمی توسط حزب توده ایران -هلند– سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- هلند ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) -هلند و کانون زندانیان سیاسی ایران – هلند درشهر نیمیخن برگزار شد

تورنتو: گزارش یادمان فاجعۀ ملی

روز ۲۸ سپتامبر، به مناسبت ۲۶مین سالگرد یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مراسمی توسط حزب دمکرات کردستان ایران– کمیتە شرق کانادا، حزب کومه‌له کردستان ایران- کمیته خارج کشور- امریکای شمالی، حزب توده ایران- واحد کانادا و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تورنتو – کانادا در تورنتو کانادا برگزار شد.

اشتراک در RSS - کمیته برگزاری مراسم یادمان فاجعۀ ملی - تورنتو