آرش کرمی

ظریف: برخی ها در ایران نمی خواهند تحریمها پایان یابند

ظریف گفت که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه 1+5)، که در کار مذاکره با ایران در بارۀ پروندۀ هسته ای ایران اند، "به این نتیجه رسیده اند که بهترین و تنها راه برای حل مسئلۀ پروندۀ هسته ای ایران، رسیدن به یک توافق هسته ای است." او افزود: "آنها که مایل به چنین توافقی نیستند، می کوشند مانع توافق شوند، اما آخر و عاقبت مجبور اند واقعیت جاری را درک کنند."

مقاله نویس ایرانی خواهان دفاع سلیمانی از کوبانی

.. این روزها اخبار بدی از شهر کوبانی به گوش می رسد. همه می دانند که اگر حصر آمرلی شکسته نمی شد چه بلایی بر سر مردمان این شهر می آمد. الان نیز همه همان حدس و گمان ها را درباره کوبانی می زنند." مقاله می نویسد که آمریکا و همپیمانانش در مبارزه با دولت اسلامی در کوبانی جدی نیستند و از سلیمانی می خواهد که جلوی قتل عام مردم آن شهر را بگیرد."

یونسی، مشاور روحانی، به مذاکرات هسته ای خوشبین نیست

من چندان خوشبین نیستم، اما تمام طرفها مایل اند به توافقی دست یابند. امریکا نسبت به دیگر کشورها تمایل بیشتری به توافق دارد. برخی از کشورها که دوست ما می نمایند، مثل روسته و چین، ابداً مایل نیستند که مداکرات به نتیجا ای بیانجامد. هم چنین نیروهای افراطی؛ چه در ایران و چه در امریکا. لابی اسرائیل در امریکا هم که نقش بسیاری دارد

اشتراک در RSS - آرش کرمی