رضا رخشان

در کوبانی انسانیت را می کشند

با این حال این دو دوزه بازی ها برای تمامی دنیا و ملتهای حق طلب و وجدانهای بیدار معلوم شده است. از سوی دیگر، دشمنی دیرین ترکیه علیه کردها سابقه طولانی داشته است. لذا ترکیە از هر گونه قدرت گیری کردها در مرزهای خود وحتا در عراق و سوریه پریشان می شود. موضوع دیگری که ترکیه را آشفته کرده است وجود این واقعیت است که کردها حاضر به اتحاد با تروریستها علیه دولت سوریه نشدند.

روز جهانی کارگر روز ماست

اگر ما همچنان جز تحقیر شدگانیم. اگر در سرتاسرجهان همچنان استثمار میشویم . اگر هنوز هم تاوان می دهیم. اگر همچنان در حسرت رسیدن به یک زندگی انسانی، مانده ایم. با وجود همه اینها، اول ما مه روز ما کارگران است. روز یست که ما از مرزهای نیستی، پوچی وحقارت خود گذر کردیم تا به همگان فریاد بر آوریم که روز جهانی کارگر روز ماست.

بخش: 

نامە دوم بە دوست گم شدەام

از طرفی درین یک دوساله با افزایش تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، پایین رفتن ارزش پول ملی وغیره، تورم بشدت افزایش پیدا کرده به شکلی که قدرت خریدی که طبقه کارگر در دوران دولت نهم پیدا نموده بود، را بشدت از دست داده است. الآن خرید همان خودرو هم برای کارگران بسیار سخت شده است چراکه با افزایش تورم قدرت خرید کارگربشدت آسیب دیده است.

بخش: 

اخراج و زندان پایان کار نیست

کارگر هفت تپه برای رسیدن بهحقوق خود میجنگد، چه با رضا رخشان چه بدون او. برای من هم اخراج و زندان پایان کار نیست. چرا که همین مبارزه که به ما تحمیل شد، به من فهماند که سکون و سکوت نابودی روح و جان من است

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رضا رخشان