انجمن ایرانی حقوق بشر - اسپانیا

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد جانباخته گان فاجعه ملی در مادرید اسپانیا

نمایش فیلم با من از دریا بگو ساخته آقای رضای علامه زاده

رضا علامه زاده در ابتدا از انگیزه اش برای ساختن این فیلم سخن گفت و اعلام کرد که اگر چه بارها و بارها خود او این فیلم را دیده ولی همچنان از دیدن چند باره آن دچار هیجان و اندوه بسیار میشود. سخن‌گوی انجمن ایرانی حقوق بشر اسپانیا در طی سخنانی گفت: فیلم "با من از دریا بگو" سهم بسیار والایی در شکستن سکوتی داشته است که رژیم جمهوری اسلامی میخواست در سایه آن جنایاتی را که در 26 سال پیش در زندانهایش مرتکب شد به فراموشی بسپارد...

اشتراک در RSS - انجمن ایرانی حقوق بشر - اسپانیا