زنان

رضا کاویانی

انتخاب پوشش هر کس به خود شخص مربوط میشود و روشنفکران سکولار هم چیزی بیشتر از این نمی خواهند. اما شما در این مقاله سعی در بستن چشم خود نموده اید وبطریقی از همه داستانهای حلال و حرام دستگاه دولت...

پروین بختیارنژاد

در شرق بدن انسان خصوصا بدن زن، نوعی تابو محسوب می شود و درغرب از بدن انسان خصوصا بدن زن تصورات و خوانش های زیبایی شناختی به میان می آید. منظور از ذکر این نکات این است که جامعه ایران با داشتن چنین...

تقی روزبه

گرچه عقب نشینی ولو ظاهری و موقت رژیم و پلیس خود دست آورد بزرگی است، اما مهم ترین دست آورد این اعتراض را باید در الگوئی که ارائه می دهد یعنی در اتصال دادن هزاران نفر اعم از شبکه های مجازی و کاربران...

نظر2
مریم نورائی نژاد

مارلین لگیت ... تاریخ فمینیسم را به سه مرحله تقسیم می کند. مرحله اول، که در آن هر زنی به تنهایی علیه هنجارهای جنسیتی در سطح فردی دست به اعتراض می زند (دوران آغازین مسیحیت و قرون وسطی). مرحله دوم،...

عاطفه گرگین

موضوع اصلی فیلم، زندگی و اندیشه های هانا آرنت در فاصله بین سالهای مذکور در نیویورک است که با ربودن آدلف آیشمن در مه 1960 در آرژانتین توسط موساد آغاز می شود. آرنت در آوریل 1961 به عنوان خبرنگار از...

نظر1
هاله صفرزاده

جامعه‌ی هند در بسیاری از موارد فرهنگی مشابه جامعه ایران است. از یک سو فرهنگ مردسالارانه‌ی کار زنان را موجّه نمی‌داند و از سوی دیگر جهانی‌سازی و بی‌مسئولیتیِ سرمایه‌داران که کارگران هند را با حقوق...

زهره اسدپور

زنانه‌شدن بازارِ کار، با آنچه که ما از آمارهای رسمی اشتغالِ زنان در ایران در دست داریم‌ــ که نشان از ثبات نسبی و حتی گاه کاهش حضور زنان در بازار کار دارد‌ــ همخوانی ندارد. باید پرسید این عدم‌...

بیانیه کنفرانس زنان سازمان ملل از همه دولت‌ها خواسته است که به قوانین و اقدام‌‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهند و در کشورهای خود با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

آزاده دواچی

می توان گفت تاثیر حق رأی در سال های بعد از انقلاب منجر به شکل گیری فمینیسمی شد که حاضر نبود خودش را تسلیم تعاریف سنتی و ارائه شده از تن زنان در جامعه مردسالار ایرانی کند و اتفاقاَ بر عکس، استراتژی...

فرامرز دادور

در چارچوب وجود آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی، علیرغم استمرار ناعدالتیهای اقتصادی- اجتماعی، زنان مانند دیگر شهروندان جامعه با تکیه بر موازین حقوقی و مدنی نهادینه شده در قانون اساسی، از توانائیهای...

این محصول آموزشی که سومین محصول شهروندیار در مورد زنان ایران است شامل مجموعه راهکارها و روشهایی است که زنان می توانند در خلع قوانین ناعادلانه و کمبودهای جدی که از جانب حکومت ایران و سنت های مرد...

منصوره شجاعی

مدرسه فمینیستی: به مناسبت روز جهانی زن، سرودی را که حاصل همکاری سه تن از همراهان مدرسه فمینیستی، و با امید به برقراری صلح و برابری در کشورمان تهیه شده، تقدیم به همه زنان ایرانی می کنیم. این سرود...

ندا ناجی

این روز متعلق به زنانی نیز هست که ناآگاه از حقوق خود، تحت سلطه مردان زندگی می کنند و حتا نمی دانند روز 8 مارس متعلق به آنهاست و منشایی است برای آغاز تغییرات بنیادی در جهت بهبود شرایط زندگی شان....

گفتگو با مهرانگيز کار، شيرين عبادی و شهلا لاهيجی.

تهيه تنظيم ويدئو : نوشين احمدی خراسانی

ترجمه از:
سيامک سلطانی

مردها در اغلب موارد به منظور حل اين و يا آن مسئله ، تمايل به استفاده از روشهای خشونت آميز دارند؛ زنان اما، تمايل بسيار به ديالوگ و تفاهم دارند. زنان با مسائل و مشکلات جاری در زندگی روزمره، و يا به...

بهرام رحمانی

تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ریشه های نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه است. هر چند که تبعیض علیه زنان قبل از جامعه سرمایه داری هم وجود داشت اما سیستم سرمایه داری، در کنار استثمار...

هنوز زنان زیادی با فقر و تنگدستی در زمینه های دسترسی به امکانات بهداشتی، آموزشی و اشتغال مواجه اند و بسیاری از آنها با عدم امنیت مادی و جسمانی و روانی روبرو هستند. اینها و صدها مورد دیگر از بی...

سارا صدیق

نگاهش می‌کنم. از خود می‌پرسم به راستی خواسته‌های اصلی این گونه زنان چیست؟ چگونه می‌توان از حقوق این زنان دفاع کرد؟ زنانی چنین توانا، اگر امکانات مناسب داشته باشند، اگر آگاهی کافی داشته باشند به...

فرامرز دبهوی وال
ترجمه از:
محمد ربوبی

برابری زن و مرد چنان کند و بطئی پیش می رود که آدم واقعاَ سرخورده می شود. درآمد و حقوق زنها باز هم کمتر از مردهاست. زنان به ندرت به مقامهای مدیریت نایل می شوند. اما این موضوع یک جنبه است. جنبه دیگر...

کاوه مظفری

صرف تمرکز بر ترویج گفتمانی، یا برعکس تمرکز یک جانبه بر فعالیت نهادی، راهگشای پیشرفت یک جنبش نیست؛ فعالان یک جنبش باید از آن میزان انعطاف برخوردار باشند که تعادلی متناسب میان فعالیتهای رسانه ای و...

صفحه‌ها