زنان

زهره اسدپور

زنانه‌شدن بازارِ کار، با آنچه که ما از آمارهای رسمی اشتغالِ زنان در ایران در دست داریم‌ــ که نشان از ثبات نسبی و حتی گاه کاهش حضور زنان در بازار کار دارد‌ــ همخوانی ندارد. باید پرسید این عدم‌...

بیانیه کنفرانس زنان سازمان ملل از همه دولت‌ها خواسته است که به قوانین و اقدام‌‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهند و در کشورهای خود با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

آزاده دواچی

می توان گفت تاثیر حق رأی در سال های بعد از انقلاب منجر به شکل گیری فمینیسمی شد که حاضر نبود خودش را تسلیم تعاریف سنتی و ارائه شده از تن زنان در جامعه مردسالار ایرانی کند و اتفاقاَ بر عکس، استراتژی...

فرامرز دادور

در چارچوب وجود آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی، علیرغم استمرار ناعدالتیهای اقتصادی- اجتماعی، زنان مانند دیگر شهروندان جامعه با تکیه بر موازین حقوقی و مدنی نهادینه شده در قانون اساسی، از توانائیهای...

این محصول آموزشی که سومین محصول شهروندیار در مورد زنان ایران است شامل مجموعه راهکارها و روشهایی است که زنان می توانند در خلع قوانین ناعادلانه و کمبودهای جدی که از جانب حکومت ایران و سنت های مرد...

منصوره شجاعی

مدرسه فمینیستی: به مناسبت روز جهانی زن، سرودی را که حاصل همکاری سه تن از همراهان مدرسه فمینیستی، و با امید به برقراری صلح و برابری در کشورمان تهیه شده، تقدیم به همه زنان ایرانی می کنیم. این سرود...

ندا ناجی

این روز متعلق به زنانی نیز هست که ناآگاه از حقوق خود، تحت سلطه مردان زندگی می کنند و حتا نمی دانند روز 8 مارس متعلق به آنهاست و منشایی است برای آغاز تغییرات بنیادی در جهت بهبود شرایط زندگی شان....

گفتگو با مهرانگيز کار، شيرين عبادی و شهلا لاهيجی.

تهيه تنظيم ويدئو : نوشين احمدی خراسانی

ترجمه از:
سيامک سلطانی

مردها در اغلب موارد به منظور حل اين و يا آن مسئله ، تمايل به استفاده از روشهای خشونت آميز دارند؛ زنان اما، تمايل بسيار به ديالوگ و تفاهم دارند. زنان با مسائل و مشکلات جاری در زندگی روزمره، و يا به...

بهرام رحمانی

تحقق برابری واقعی زن و مرد در گرو نقد ریشه های نابرابری در روابط و مناسبات حاکم بر جامعه است. هر چند که تبعیض علیه زنان قبل از جامعه سرمایه داری هم وجود داشت اما سیستم سرمایه داری، در کنار استثمار...

هنوز زنان زیادی با فقر و تنگدستی در زمینه های دسترسی به امکانات بهداشتی، آموزشی و اشتغال مواجه اند و بسیاری از آنها با عدم امنیت مادی و جسمانی و روانی روبرو هستند. اینها و صدها مورد دیگر از بی...

سارا صدیق

نگاهش می‌کنم. از خود می‌پرسم به راستی خواسته‌های اصلی این گونه زنان چیست؟ چگونه می‌توان از حقوق این زنان دفاع کرد؟ زنانی چنین توانا، اگر امکانات مناسب داشته باشند، اگر آگاهی کافی داشته باشند به...

فرامرز دبهوی وال
ترجمه از:
محمد ربوبی

برابری زن و مرد چنان کند و بطئی پیش می رود که آدم واقعاَ سرخورده می شود. درآمد و حقوق زنها باز هم کمتر از مردهاست. زنان به ندرت به مقامهای مدیریت نایل می شوند. اما این موضوع یک جنبه است. جنبه دیگر...

کاوه مظفری

صرف تمرکز بر ترویج گفتمانی، یا برعکس تمرکز یک جانبه بر فعالیت نهادی، راهگشای پیشرفت یک جنبش نیست؛ فعالان یک جنبش باید از آن میزان انعطاف برخوردار باشند که تعادلی متناسب میان فعالیتهای رسانه ای و...

سارا شریعتی

مساله ی دین و زنان و بطور مشخص زن در اسلام، پس از انقلاب ایران ... دوباره مطرح شد و در دو سه دهه اخیر ادبیات پژوهشی غنی ای در این حوزه انتشار یافته است. در ایران پس از انقلاب نیز، آنچه به نام...

رضوان مقدم

چطور است که غیرت مرد ایرانی فقط بستگی به این دارد که زن چه بپوشد، کجا برود و با کی معاشرت کند، کار بکند، تحصیل بکند؟ چرا این همه غیرت آنجا که فقر، گرانی، رشوه، دزدی و تباهی بیداد می کند به درد نمی...

پروين اردلان

بیم آن است که در فقدان سازمان یابی جمعی، در فقدان پراتیک جمعی در متن جامعه، مبارزه ی مداوم بین سرکوب و مقاومت که جنبش زنان همواره از پیشتازان آن بوده است، به همزیستی مسالمت آمیز سرکوب ومقاومت سوق...

نظر1
فخری شادفر

این گونه سیاستها نهایتاَ منجر به حذف سیستماتیک زنان از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود و حضور زنان را در عرصه اجتماعی و توانایی برای کسب استقلال، کم رنگ کرده و خانواده و همسر داری و بچه داری را پر...

تکلیف جوایز دولتی که مشخص است و حتی آنهایی که به نام زنان برگزار می‌شوند، اندیشه‌های مردسالارانه را ترویج می‌کنند، و البته چاره‌ای هم جز این ندارند، چون نهاد حمایت‌گرشان، یک نهاد سرکوب‌گر زنان و...

محبوبه حسین زاده

یکی از برنامه های ابتکاری و جالب ماوا، برنامه «تغییر شخصیت» مردان است. در کارگاه های این دوره از پسران جوان خواسته می شود تا لیستی از امتیازات و محدودیت های مرد بودن را تهیه کنند. بعد از آنان...

صفحه‌ها