زنان

غزال مرادی

جایگاه زنان در هر جامعه ای، نشان از نگاه و تقابل میان سنت و مدرنیته است. زنان در ایران با اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب سعی در بازتعریف خود داشته اند اما نگاه حاکمیت به آنها همان نگاه جنس دومی...

طاهره بارئی

... در شرایطی که ترسهای عظیم و نگرانیهای فلج کننده بر زندگی کسی حاکم باشد و او در خود توان رویارویی با الزامات موقعیت را نیابد، یک مکانیزم دفاعی حاکم می شود که کنترل رفتار فرد را به بخشهای کمتر...

ترجمه از:
گروه کار زنان

نمونه های دیگری از خشونت نیز با قتل های ناموسی پیوند دارند که همانا کنترل جنسیتی، محدود کردن حق آزادی و دامنه فعالیت زن که آن هم معمولا" توسط مرد خانواده صورت می گیرد. تنبیهاتی که با صفت "ناموسی"...

جواد موسوی خوزستانی

باور و اعتقاد به «نداشتن حق مالکیت بر تن»، در ابَر ایدئولوژیهای غیرمذهبی هم وجود دارد. اصولا در طول تاریخ، اکثر قریب‌‌‌به‌‌‌اتفاق ابَر ایدئولوژیها، حق بنیادی مالکیت زنان بر تن خود را، به پهنه‌‌‌...

جواد موسوی خوزستانی

باور و اعتقاد به «نداشتن حق مالکیت بر تن»، در ابَر ایدئولوژیهای غیرمذهبی هم وجود دارد. اصولا در طول تاریخ، اکثر قریببهاتفاق ابَر ایدئولوژیها، حق بنیادی مالکیت زنان بر تن خود را، به پهنهای بیرون از...

بهرام رحمانی

وقتی وزیر مسکن می گوید که آشپزخانه به جای اوپن (باز) باید اندرونی باشد تا زنان دیده نشوند، به سادگی می توان عمق فاجعه را درک کرد.دکتر حسین میرمحمد صادقی (استاد دانشگاه و سخن گوی سابق قوه قضائیه)...

زیبا میرحسینی
ترجمه از:
هدا مبصری

این نوشتار تلاشی مقدماتی است برای توجیه تغییرات پدید آمده در ایران و مراکش و نیز تبیین عدم تطابق هایی که میان این ملت ها بوجود آمده، این مهم با بیرون کشیدن عوامل تغییر حقوقی و سیاستهای جنسیتی در...

سارا سالم
ترجمه از:
سپیده یوسف زاده

سوالی که به طور مداوم در رسانه ها به گوش می رسد این است که با پیروزی نماینده ای اسلام گرا تکلیف زنان مصری چه می شود؟ ... (در مواجهه با این سؤال) باید دو نکته را از هم تفکیک کرد: از یک سو ترس از...

نصرت شاد

یادی از یک سازمان آنارشیستی زنان در اسپانیا

زن ها می گفتند که انقلاب باید با نابود کردن نظام مردسالار همراه باشد، و اتوریته مردان نباید روی دولت و انقلاب تکرار شود. زنها می خواستند که...

منصوره شجاعی

ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی

به یک معنا پاسداری از زیرساخت های مدنی که با زحمت و تلاش کوشندگان جنبش زنان در شرایط خیزش و شور به وجود آمده است و حالا مسئولیت حفظ و نگهداری آن در...

«سکوت نکن، فریاد بزن: سقط جنین حق ماست! بدن ما از آن ماست! ممنوعیت سقط جنین دعوت به قتل زنان است...» این ها بخشی از شعارهای چند هزار زن معترض ترک به سخنان نخست وزیر کشورشان «رجب طیب اردوغان» است....

بهرام رحمانی

(نگاهی به تاریخ مبارزات زنان ایران)

یکی از دستاوردهای مهم رشد فعالیت زنان در زمینه های فرهنگی اعم از شعر، هنر، داستان نویسی، بازیگری و موسیقی است. طبق آمار مرکز امور زنان ریاست جمهوری؛ هم...

روح انگیز کراچی

تأديب النسوان رساله اي تربيتي در موضوع تربيت زنان است كه تاكنون نويسندة آن شناخته نشده است. موضوع اصلي اين پژوهش شناسايي نويسندة اصلي اثر، مقلدان او و چگونگي توليد تحريرهاي ديگري از اين رساله است...

افشان خلج بیگی

حاکمیتی که می خواهد پایه و اساس برنامه ریزیهای خود را به جای حقوق «فرد» بر پایه حقوق «خانواده» تحکیم سازد، حداقل ... به جای آن که هر روز «مقرراتی» برای «خانواده» تنظیم کند، [باید] خودمختاری نسبی و...

نصرت شاد

سرمایه داری به خیلی از زنان امکان دیگری غیر از خودفروشی نمی دهد، پس ازدواج نیز یک قرارداد اقتصادی و بیمه عمر بین زن و شوهراست که هزینه آن از دست دادن استقلال زن یا یک تله شکار برای زن است

نگین باقری

به عقیده برخی از حقوقدانان، مجلس هشتمی ها نه تنها کمکی به ارتقاء وضعیت اجتماعی، حقوقی و اقتصادی زنان نکردند بلکه سطح انتظارات فعالان حقوق زنان از قوانین را نیز تنزل دادند. به بیان دیگر، اگر آنها...

منصوره شجاعی

گفتند ندامت... گفت زبان به غیر حقیقت نمی توان چرخاند. گفتند بروبه هر دیار که اینجا نباشد... گفت هم در اینجا می مانم که دیار من است. گفتند همسرت ... گفت که راهش مستدام و جانش به امان. گفتند کودکانت...

ویدا حاجبی تبریزی

این جستار تلاشی است در جهت بازاندیشی این روند تاریخی. در واقع نگاه دوبارهای است به تجربههای شخصی خودم و به محتوا و روشهای مبارزۀ جریانهای سیاسی اپوزیسیون و پیامدهای ناشی از آن. اینکه کاربرد این...

آزاده دواچی

اما مشارکت سیاسی این زنان از جهات دیگری نیز حائز اهمیت است و آن هم شرکت دادن زنان در جنبش دموکراسی خواهی و همینطور حرکت آن ها در کنار مردان برای رسیدن به دموکراسی است. آنچه که زنان را در کشورهای...

ما از كارزار و حرکت شما در محكوميت خشونت عليه زنان حمايت می كنيم. خشونت عليه زنان جزئی لاينفك از زن ستيزی و مردسالاری حاكم بر جامعه و جهان است. گردانندگان نظام های مردسالار، برای ارعاب و سركوب ما...

صفحه‌ها