زنان

مهرداد درویش پور

نخستین حوزه، مقابله با خشونت است. خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی که زنان چه در داخل و چه در خارج به درجات مختلف با آن روبرو هستند. بنابراین کمپین مبارزه علیه اعمال خشونت بر زنان که درعین...

اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)

«اعلام موجودیت تشکل مستقل سیاسی زنان ایران» «ازاد» موجودیت خود را در۱۱ فروردین ۱۳۹۱ مصادف با ۳٠ مارس ۲٠۱۲ اعلام میکند. انتخاب این تاریخ به سبب آنست که در چنین روزی بانو دکتر مهرانگیز منوچهریان (...

نظر2

ستایش بین المللی از زنان ایران در سازمان ملل متحد بخاطرشجاعت و رهبری در طرح موضوع عدم بهره مندی از حق مشارکت در سی اس دبیلیو

رضوان مقدم

جنبش زنان فقط این نیست که در خیابانها بیایند و خواسته هایشان را در تظاهرات و گردهمائیهای خیابانی نشان دهند. البته این بخشی از حرکت است، اماهمه فعالیت جنبش نیست، مثل این است که ما بگوئیم در اروپا...

فرهنگ رضایی کرمانشاهی

به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن، فستیوال با شکوهی در کلیسای نُتردام شهر تروندهایم برگزار شد. این گردهمایی به ابتکارگروهی از زنان کنشگر حقوق بشر و امنستی (عقو بین الملل) تشکیل شد... این مراسم که با...

در ابتدای مراسم تاریخچه مختصری از چگونگی پیدایش این روز ونامگذاری هشتم مارس به نام روز جهانی زن خوانده شد و اظهار امیدواری که در سالهای آینده امکان برگزاری این گونه مراسم در شرایط بهتر و آزادتری...

ترجمه از:
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

اگر چه زنان در این نهادها و سازمانها و گروه ها نقش فعال دارند ولی اغلب نیازهایشان مورد توجه قرار نمی گیرد. در پروسه پاسخ گوئی به مناسبات جنسیتها، جنسیت پاسخگوبسیار مهم است. به این دلیل که در تمام...

آزاده دواچی

با مروری بر اخبار و رویدادهای یک سال اخیر ایران و کشورهای منطقه می توان دریافت که یکی از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه...

با وجود این شرایط طاقت فرسا، زنانی چون بهاره هدایت، زنده یاد هاله سحابی، نسرین ستوده و بسیاری دیگر، در زندان و بیرون زندان، با شجاعتی کم نظیر شعله مبارزه را فروزان نگاه داشته اند. تلاش های فعالین...

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران در تبعید در راستای دفاع از این آگاهی و برابریخواهی، هشتم مارس، روز جهانی زن را گرامی می دارد؛ با این امید که جهان جای امنی برای زیستن و برابری حقوق همه انسانها باشد

سپیده لرستانی

در حوزه کار و اشتغال، کار زنان جدی گرفته نشده و با توسل به این دیدگاه سنتی که مردان را نان آور خانواده می داند، و زنان را معاف از تامین معاش، زنان هنوز نتوانسته اند به فرصتهای شغلی همانند مردان...

سارا نیکو

توده عظیم زنان شرکت کننده در خیزش سال 88 از وجود تشکیلات انقلابی که از آن طریق بتوانند خواست های خود را به شکل خیلی برجسته مطرح کنند محروم بودند، و عدم وجود چنین تشکیلاتی به هيچ وجه نباید دستاویزی...

غیدا عنانی

در جهان عرب، این به معنای تجدید تعهد ما به تعامل با مردان و جذب آنها برای ایجاد راه های خلاق و معنی دار است. ما در حال فراتر رفتن از تصورات قالبی و کلیشه هایی هستیم که ما را محصور کرده اند. ما...

روح انگیز کراچی

این رسالههای به ظاهر تربیتی محصول جامعهای پر از تضاد و تناقض اند. نویسندگان این قبیل رسالهها با تفكری سنتی، زن را به اطاعت محض، سكوت، صبر و اجرای بیچون و چرای دستورات مرد توصیه میكنند و از طرفی...

ارشاد علیجانی

خانمی در اعتراض به ممنوعیت مدلهای عریان برای هنرمندان در مصر کمی پیش از آغاز انتخابات مجلس این کشور که در دوران بسیار حساس گذار برگزار میشود و البته اولین انتخابات آزاد در مصر است، عکسهایی برهنه...

سیمین کاظمی

تنها همزمان با مبارزات منتهی به انقلاب مشروطه است که برخی از روشنفکران و زنان ایرانی قادر به درک موقعیت فرودست زنان شده و در این برهه از تاریخ است که تکاپوی زنان برای برکشیدن خود به جایگاهی که حق...

مینو مرتاضی لنگرودی

امسال در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با نشانه های آشکاری از اشتیاق دستیابی به واقعیت اصیل و عینیت ناب مواجه شدیم که از کشش به غایت نیرومند طبیعت جوینده انسان برای برون رفت از بحران هستی شناختی و...

پیام روشن و خشونت پرهیز این دسته از زنان کشورمان در اعتراض به تداوم چرخه خشونت از خانه تا جامعه و از ایران تا جهان در پیوند با صدای ما زنان ایرانی در نقاط مختلف جهان است. شاید با این همصدائی ها...

رامیز لامعی

از طرف دیگر حکومت مردسالار با تشویق قانونی و به نمایش گذاشتن خشونت حکومتی علیه زنان، باعث رواج بیشتر خشونت علیه زنان در حوزه های خصوصی و عمومی شده است. اشکال مختلف خشونت علیه زنان از کتک زدن،...

حمید سهرابیان

زنان چرا "مشگل" دارند و نه "مسئله"

از رنسانس ببعد، بشر دیگر "مشگل" ندارد، بلکه "مسئله" دارد. و این اساسا پایه و ریشه و از شرایط بنیادی جامعه صنعتی است. اصولا هر محصولی در این جامعه در...

صفحه‌ها