زنان

منصوره شجاعی

برای مهراوه ،نیما، رضا و همه موکلان نسرین ستوده

برای تنها زنی که در هیبتی نامرئی و نا شمردنی درمیان تیم عملیات برادران انجام وظیفه میکرد دل سوزاندم وروبه اوگفتم ... یعنی همه را گرفتند؟ جنبش...

ستاره هاشمی

بررسی و مقایسه تطبیقی حقوق متقابل زوجین در ازدواج

حقوق متقابل در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه...

نیکی. ر. کدی

پژوهندگان و محققین تاریخ تحولات زنان ایرانی دریافته اند که حتی بیش از آنکه غرب و ایده های غربی تاثیرگذار باشد، زنان ایرانی در پشت صحنه، به مراتب تاثیر گذارتر از آنچه که به نظر می رسد در امور سیاسی...

ناهید کشاورز

آن چه از نسرین ستوده می آموزیم

نسرین ستوده که خود وکیل مدافع حقوق زنان است، دفاع از موکلانش را به دفاع از مبارزات آنان بدل می کند. ما که از موکلان او بودیم در دادگاه کسی را در کنار خود...

آزاده دواچی

فعالیت های حقوقی نسرین ستوده و برعهده گرفتن بسیاری از پرونده ها ی فعالان جنبش زنان که تا قبل از دستگیری اش ادامه داشته است باعث گردید که در سال 2008 سازمان بین المللی حقوق بشر ایتالیا که یک موسسه...

نظر1

مطالعات مربوط به موضوع جنسیت و پیشرفت همچنین بر روی افزایش مشاغل غیر رسمی و غیر ثبت شده، هم در بخش تخصصی و هم در بخش غیر تخصصی، تاکید دارند. کارهایی که شامل انتشارات کامپیوتری، تهیه و پخش غذا،...

آزاده دواچی

متهم کردن هر کدام از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به حکم های سنگین و تفهیم اتهام به آنها در این راستا، نشانه ی جلوگیری از ادامه ی فعالیت های مسالمت آمیز مردم و سرکوب این فعالیت ها به عنوان حق...

نسرین ستوده در سال 2008 جایزه بین المللی حقوق بشر را از کمیته بینالمللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیر دولتی در زمینه حقوق بشر است، دریافت کرد. نسرین ستوده که از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء...

مرجان افتخاری

متن همراه پژوهشی است از خانم مرجان افتخاری با عنوان "فقر و تهیدستی زنان و کودکان در ایران و جهان". در این متن نویسندە سعی کردە است کە با کاری تحقیقی این امر مهم را مورد بازخوانی قرار دادە و جمع...

مدرسه فمینیستی

نشست خبری ائتلاف اسلامی زنان که طیف متنوعی از زنان اصلاح طلب تا اصولگرا را دربر می گیرد طی نشستی اعتراض خود را به این لایحه نشان دادند. در این نشست مطبوعاتی که از رسانه ها دعوت به عمل آمده بود...

کاوه مظفری

زمانی، دولتمردان مخالف حقوق برابر زن و مرد، تصور می کردند با ممانعت از برگزاری مراسم آغاز به کار کمپین یک میلیون امضاء، که قرار بود در سالن رعد برگزار شود، می توانند این کوشش جمعی را در نطفه خفه...

نوشین احمدی خراسانی

«همگرایی سبز جنبش زنان» که عصاره ی تجربه های متنوع ائتلافهای پیشین در جنبش زنان است به نظرم، به عنوان نیرویی میان این دو قطب جنبش زنان، فضایی اعتدالی و هوشیارانه ایجاد کرده و گفتمان نیروی میانه و...

الهه باقری

زنان تجدد طلب ایرانی در شرایطی برای احقاق حقوق مدنی و تغییر شرایط زنان به پا خواستند كه مردم ایران برای دگرگون سازی و نوسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مبارزه می كردند. به این ترتیب مبارزه زن...

جواد موسوی خوزستانی

به ندرت تاریخ نگاران ایرانی به ثبت و مستند کردن رویدادهای موثری که به وسیله زنان به وجود آمده، پرداخته اند. اما با این نقص فاحش بوده اند تاریخدان ها و پژوهشگرانی که روز یا ماه و سال هایی که...

آزاده دواچی

تأثیر مبارزات صدیقه دولت آبادی برجنبش زنان

عمده ترین مشخصه ی مبارزات صدیقه دولت آبادی توجه زیاد او به فرهنگ و همینطور تلاش برای بالابردن فرهنگ عام جامعه و بالخص زنان بود. از نظر او فرهنگ و...

مریم رحمانی

فمینیسم جریانی با هدف سیاسی نیست، و اگرچه با ساختارهای قدرت درگیر می شود تا وضعیت بهتری را برای زنان رقم بزند، اما هرگز قصد براندازی نظام ها را نداشته و اصلی ترین مطالبه اش بهتر شدن وضعیت زنان و...

نقد کتاب «جنسیت در زندگی روزمره» با حضور مترجم کتاب و دکتر شهلا اعزازی

لبیبی گفت نویسنده در این کتاب ابتدا به بیان تفاوت های جنس و جنسیت پرداخته است. زن یا مرد بودن یک ویژگی زیستی است و...

شیرین عبادی

بالاخره او را در بیمارستان بستری می کنند - دو روز بعد در حالی که به شدت بیمار بود و به سختی صحبت می کرد با خبر نگاران مصاحبه میکند و از آنچه بر او رفته میگوید نه به قصد شکوه و شکایت بلکه برای...

مریم رحمانی

آنچه تاثر برانگیز است سطح بالای تحصیلی مردان خواهان ازدواج موقت است. اگر در زمان قدیم برای مردان تحصیل کرده ازدواج موقت به نوعی نزول شخصیت محسوب می شد و حتی مردان بی سواد ازدواج موقت یا دوم خود را...

نظر1
الهه امانی
ترجمه از:
نیکزاد زنگنه

امسال اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، هیئت های رسمی نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد تحت عنوان انجمن پکن 15+ را در تاریخ های 27 و 28 فوریه در نیویورک گرد هم آورد. سازمان های مردم...

صفحه‌ها