زنان

شادی صدر

جایزه باید به “کمپین قانون بی سنگسار” داده می شد که من تنها جزیی از آن بودم. افتخار این جایزه، از آن این کمپین است و اگر روزی، موزه جنبش زنان درست شود، جایزه باید به بخش مربوط به کمپین قانون بی...

سوزان دیتزل

به این ترتیب مادر با بازتولید یک ملت شناخته می شود و در نتیجه به عنوان تولیدکننده خود ملت هم هست. ایده آل کردن زن به این وضعیت اجازه می دهد که براهمیت نقش های سنتی زنان تاکید کند نقش هایی همچون:...

مریم رحمانی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی که آیینه تمام نمای اندیشه حاکمان این مرز و بوم درباره هرموضوعی از جمله مسائل زنان است نیز با پخش سریالها، فیلم ها و تبلیغات مصور از شبکه های مختلف قصد دارد برای زنان...

ناهید توسلی

دولت میبایست از طریق تشكیل وزارتخانه زنان و یا نهادهایی بسیار جدی و كارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فكری و ذهنیشان، و نیز حمایت اقتصادی، مانند بیمهكردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و...

ناهید توسلی

اينكه چگونه مردان خود ميبُرند و خود ميدوزند و خود ميپوشند، واقعاً جاي شگفتي دارد؟ آيا ما زنان، اين حق را داريم كه از اين آقاياني كه مدافع اين آيه قرآن، با همين معناي ظاهرياي كه به آن اشاره شد...

تقی روزبه

جنبش زنان یک جنبش یک دست و یک پارچه نیست، بلکه خود جنبشی پلورالیستی و چندگانه است. جنبش زنان دارای دوایر متداخلی با جنبش دانشجوئی، جنبش جوانان، جنبش کارگری و جنبش برابری ملیت ها است. بنابراین...

سپیده لرستانی

به نظر می رسد، پذیرفتن یا نپذیرفتن مطالبات و ظرفیت های واقعی جنبش زنان، یکی از خطوط قرمز عمده حتی برای کسانی به شمار می رود که خواهان تغییر و تحول در وضعیت موجود البته در چهارچوب نظام هستند

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

زن کرد در کنار مردش برای به دست آوردن حداقل حقوق شهروندی و طرح مطالبات سیاسی – اجتماعی و قومی اش باید در میدان مبارزه ای ناعادلانه و نابرابر بجنگد. هزینه ی خود را نیز در این مبارزه همچون مردان کرد...

الهه باقری

«سلون» قانون گذار باستانی یونان می گوید: «زن است که مردان بزرگ می پرورد. مرد هر قدر هم در سایه ی ورزش ،دانش و بینش بزرگ و بانفوذ گردد،سهم زن در مادری و پرورش اینگونه مردان بزرگ از سهم هر سه عامل...

ناهید توسلی

شكی نیست كه در آغازین سالهای سده بیست و یك، دیگر نمیتوان «زن» را به شرایط دوران باستان و توحش و یا به دوران قرون وسطی بازگردانید. اینك، این زناناند كه عملاً حضور توانمند علمی، فرهنگی، تاریخ، هنری...

آزاده دواچی

نگاهی به ویژگی فعالیت های زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

نمی توان گفت که فعالا ن حقوق زنان در ایران تحت تأثیرغربی ها گام برداشته و مطابق با ظرفیتهای جامعه ی خود حرکت نکرده اند...

پری سکوتی

اغلب دولتهای اقتدارگرا علیرغم گوناوندی در مذهب و ایدئولوژی سیاسی شان اما پیوسته سعی در تصاحب قلمرو مستقل فعالیتهای زنان و گسترش بدبینی عمومی نسبت به آنان و توطئه جلوه دادن حرکتهای مسالمت پذیرشان...

منصوره شجاعی

و حالا در آستانه هشتم مارس همچنان جسورانه و محق هرچند که چونان جزیره ها ی دوراز هم، اما هنوز نشسته بر دریای آرام و بی خشونت جنبش زنان در پی یافتن راهی زنانه و مدنی برای برگزاری جشن روز جهانی امان...

سپیده لرستانی

به نظر می رسد مجلس برای تحقق شعار برقراری عدالت آموزشی که عنوان طرح اخیرش می باشد، دیواری کوتاه تر از دیوار زنان پیدا نکرده است و برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و کسب محبوبیت و وجهه عدالتخوهی، تنها...

هیلدا هلویگ
ترجمه از:
فریبا شهلایی

خلق کردن تئاتر مدرن به معنای اتخاذ شیوه های جدید و تثبیت شده نیست، بلکه به معنای کوشش برای عبور از آن است. و به معنای شناساندن داستانها یا ابعادی از داستانها است که در حال حاضر معنادار هستند-...

نگذاريم لايحه ضد خانواده در مجلس به تصويب برسد

ما، "جمعی از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر" با امضای این بیانیه، اعتراض خود را به تصویب لایحه "تخریب خانواده" به ویژه مواد 23 و 25 آن...

شهلا اعزازی

به جای فرهنگ سازی علیه خشونت، رفتارهای خشن را ترویج می کنند. به جای ایجاد خانه امن برای زنان، صیغه را ترویج می کنند. در حقیقت، دولت کار مخالف قانون مبارزه با خشونت را انجام می دهد.

آزاده دواچی

در ایران، متأسفانه عامه مردم بر این باورند که فمینیستها ضدمرد و یا خواهان برتری زنان بر مردان هستند. همین برداشتِ غلط نیز در سطح تئوریهای ادبی هم وجود دارد و متاسفانه برخی از نظریه پردازان ادبی...

نسرین ستوده

من امروز، ۲۰ دی ماه ساعت ۹ و نیم صبح به شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اما متاسفانه نه قاضی و نه بازپرس و نه هیچ مسئول دیگری آنجا نبود که من بتوانم از پروندهایشان خبری کسب کنم. در...

چگونه قرار است کمیسیونی در مجلس ماده ای از لایحه ای، آن هم به این حیاتی و با این همه تبعیض و یک سونگری مردمحورانه را، پیش از آن که بخش دوم آن را نیز انجام دهد، این سان مشتاقانه خبر تصویب آن را در...

صفحه‌ها