زنان

مدرسه فمینیستی

منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان، مترجم و از فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضاء،نیمه شب 7 دی ماه در خانه شخصی اش بازداشت شد

شیرین عبادی

فرزندانم، شما با حرکت نمادین خود نه تنها از دوست دربندتان، بلکه از "زن" بودن دفاع کردید. شما با این حرکت نمادین نشان دادید که مخالف قوانین تبعیض آمیز هستید. مخالف قانونی هستید که زن را نه یک انسان...

تصویب چنین قوانینی جز آن که روابط داخل خانواده ها را به سوی متصلب شدن پیش ببرد، و وضعیت خانواده ها را مشابه [رابطۀ] دولت و ملت نماید، سود دیگری ندارد

جودیت باتلر
ترجمه از:
آزاده دواچی

من مخالف هرچیزی هستم که آن را «مهندسی اجتماعی» در هر شکلش می نامیم. ما نباید انتخاب کنیم که چه نوع انسان باید تولید شود. به گمان من نباید علیه دانش بیوتکنولوژی مبارزه کنیم و تصور کنیم که با این...

بیژن باران

دهه 60 تا 80 شمار نویسندگان زن در ایران 13 برابر شد؛ در 1385 به 370 نویسنده صاحب کتاب رسید. اگر نرخ رشد خطی برای تعداد نویسندگان زن از شهریور 20 تا 1385 بکار رود؛ تعداد آنها در 1383 حدود 361 و در...

مدرسه فمینیستی

13 تن از زنانی که خبر زندانی شدن شان به نحوی به رسانه ها و سایت های خبری رسیده، امروز در زندان اوین به سر می برند

ناهید توسلی

آیا تفکیک دانشگاه ها بر اساس جنس یا جنسیت مانند تفکیک اتوبوس ها به زنانه و مردانه قابل بررسی و تحقیق نمی تواند باشد؟ آیا انگیزه ای یک سان در این تفکیک و دیگر تفکیک های جنسی یا جنسیتی وجود ندارد؟...

مریم فریور

سوال اینست: آیا در کشوری مانند ایران که کل جامعه در هر مکانی، خواه در خیابان، محل زندگی و یا محل کار و تحصیل بطور سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده تحت زور و خشونت قرار می گیرد، و آنهم با داشتن...

در اینجا رابطهی قوی بین ترک کردن و شدت خشونت جسمی وجود دارد. در واقع شدت خشونت اعمال شده اصلیترین دلیل بیان شده برای ترک کردن بود (زن نمیتوانست بیش از این تحمل کند، او به طرز بدی مجروح شده بود، و...

منصوره شجاعی

درواقع چهره های عریان تر خشونت های خانگی و قانونی نسبت به زنان ، که به رغم تلاش آگاهگرانه و شبانه روزی کنشگران جنبش زنان، ریشه در لایه های درونی جامعه دوانده است در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل...

در تمام مراکز زنانی که زمانی توسط شریک زندگی خشونت جسمی یا خشونت جنسی و یا هردو با هم را تجربه کرده بودند، مشخصا آشفتگی های احساسی در سطوح بسیار بالاتری را نسبت به زنانی که هیچگاه مورد خشونت نبوده...

درک عمومی این است که زنان از طرف غریبه ها بیشتر در معرض خشونت هستند تا شریک زندگی و یا مردانی که در حیطه آشنایانشان قرار می گیرند. اطلاعات اخیر مغایر بودن این درک عمومی با واقعیت را نشان می دهد...

خشونت عليه زنان

نتايج تحقيقات سازمان بهداشت جهانى در تمامى نقاط مورد مطالعه آشکارا نشان داد که که تجربه خشونتهاى جسمى، جنسى و يا هردو باهم بطور قابل توجهى با رفتارهاى کنترلگر توام است.

آزاده دواچی

عدم صحیح دانستن روابط میان پسر و دختر و تابو شمردن هر نوع ارتباط و هر نوع رابطه برای دختران یک جامعه و همینطور نوع نگاه مردم به آنها در ایجاد روابط با جنس مخالف سبب شده که دختران در سنین نوجوانی و...

تحقيقات سازمان بهداشت جهانى يکى از اولين تحقيقاتى است که به الگوهاى خشونت شریک زندگی در ميان فرهنگهاى مختلف پرداخته است. همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است، اکثر الگوهاى خشونت، يا خشونت جسمی به...

کارآفرینی و تغییر نگرش در زنان یکی از مسائل مهم در زندان است دختری که از 10سالگی روسپی گری را با پدر و برادرانش شروع کرده به نظر شما حاضر است گلیم بافی کند؟ تا زمانی که این دختر به کرامت انسانی...

فرزانه طاهری

در خیابان ولی عصر، پایین تر از فاطمی، پسر جوانی را دارند به قصد کشت می زنند، زنی می رود جلو که مانع شود، باتومی بر سرش فرود می آید و خون بر صورتش می دود. تاکسی رد می شود. می رسیم به خانه. اینترنت...

حمید شیرازی

بی شک جنبش زنان ـ به صورت یک جنبش مدنی و نه سیاسی ـ یکی از مهم ترین جنبش هایی خواهد بود که می تواند به زندگی خود ادامه دهد و حداقل شعله مقاومت را به صورت غیرسیاسی ادامه دهد تا جنبش های جدید سیاسی...

مریم رحمانی

به نظر می رسد «همگرایی جنبش زنان ایران در انتخابات» با تقصیل بیشتری مطالبات زنان را عنوان کرده و مردم را به مشارکت بیشتر دعوت کرده و با عنایت بیشتری از سوی نخبگان سیاسی اصلاح طلب روبرو شده است....

آمنه کرمی

این هفت زن مدافع تغییر همگی شان بلاتکلیف و در «بازداشت موقت» هستند. هرچند زنان دیگری نیز همچون «عالیه اقدام دوست» هستند که از ماه ها و سال ها قبل در زندان اوین بسر می برند، البته نه در بازداشت و...

صفحه‌ها