سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

غم ات در نهان خانه دل نشیند!

همدردی کارگران هفت تپه در غم فاجعه معدن یورت

کارگران هفت تپه به احترام تمامی کارگران کشته شده در معدن یورت در محیط کار سکوت می کنند و در همراهی کارگران مجروح هر کاری بتوانیم انجام می دهیم و خانواده های کشته شده و مجروح را تنها نمی گذاریم.

داشتن زندگی انسانی حق مسلم ماست

از مهمترین نگرانی های ما کارگران این است که: 1- کارگران در ایران فاقد تشکلهای خودساخته کارگری ومستقل اند تا بتوانند از حقوق و زندگی آنها دفاع کنند، 2- کارگران فاقد حق قانونی اعتصاب جهت دفاع از حقوق طبقاتی خود اند، 3- ما اعلام می کنیم که تشکل دولتی خانه کارگر... به هیچ عنوان نماینده ما کارگران محسوب نمی شود،... 4- در مسئله افزایش دستمزد، هدف ما دست یافتن به یک زندگی انسانی است. این که بتوانیم بدون دغدغه و اضطراب ناشی از مسائل معیشتی نظیر خوراک، پوشاک و مسکن، آنهم با داشتن فقط یک شغل زندگی کنیم.

بخش: 

ما همچنان در راه دفاع از منافع کارگران ایستاده ایم

از روزی که کارگران مبارزه کردند و سندیکای خود را تشکیل دادند بعد از شش سال حقوق کارگران تقریبا به موقع پرداخت می گردد. هنوز هم سایه سنگین سندیکا بر روی مسئولین شرکت سنگینی می کند. در هفت تپه کارگر شرکتی موقت (البته بجز 5 نفر هیأت مدیره) وجود ندارد. چرا که پیگیری های قبلی و بعدی سندیکا به رسمی شدن کارگران موقت کمک کرد. بالابردن مزایای کارگران و اخیرا هم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل همه از دستاوردهای مبارزه کارگران و سندیکای آنان بوده است

بخش: 

روز جهانی کارگر مبارک باد

امروز در حالی سال جدید کارگریمان را سپری می کنیم که دشواریها و مصائب طبقه کارگر پایانی ندارد. دستمزد پایینتر از خط فقر یکی از اولین مصیبتهای کهنه وهمیشگی، این طبقه بزرگ بشمار می رود. این در حالیست که در اولین سخنرانی رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات، ایشان تاکید نمودند که حقوق کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم، افزایش یابد. اما دردا که همیشه فاصله حرف تا عمل چه بسیار بوده است. زیرا بنا بر آمار دولتی که نرخ تورم در حدود 35 درصد اعلام شده بود، دستمزد کارگران تنها 25 درصد افزایش یافت. یعنی اینکه کارگران در سال پیشرو نسبت به سال گذشته باز هم فقیرتر میشوند.

بخش: 
اشتراک در RSS - سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه