ویکتور خارا

گیتارم نه برای ثروتمندان است؛ نه برای کاسه لیسان

«آواز من، آوازی‌ست آزاد و رها که ایثار می‌کند به آن‌کسی که به‌پا خاسته است. به آن‌کسی که قصد پرواز به بلندای جاودانگی دارد. آواز من زنجیری‌ست که نه آغازی دارد و نه پایانی. در آواز من تمام مردم را خواهی یافت.»

اشتراک در RSS - ویکتور خارا