سهراب وفادار

گزارش مراسم پنجمین سالگرد مصطفی کریم بیگی

در گلزار شهدای وحیدیه شهریار

مراسم پنجمین سالگرد مصطفی کریم بیگی، جانباخته ی سبز در روز عاشورای 88، در ساعت 2 بعد از طهر روز جمعه 5 دیماه 93، با شرکت جمعی از فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی و خانواده ی او و دیگر جانباختگان وقایع سال 88، در گلزار شهدای وحیدیه ی شهریار برگزار شد.

اشتراک در RSS - سهراب وفادار