سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۸

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۸

آلبرت شوایتزر، انسان دوستی مسیحی- نیکوکاری، میان مسیح و استالین

فلسفه فرهنگ او براساس نقد فلسفه نیچه و شوپنهاور بود. او از شوپنهاور اراده زندگی را به امانت گرفت، ولی مخالف بدبینی های او بود. و از نیچه خوشبینی به زندگی را یاد گرفت و به انتقاد از نفی همدردی او با نیازمندان پرداخت، نیچه همدردی را نشانه ضعف انسان مسیحی می دانست. آلبرت شوایتزر زوال و سقوط فرهنگ در غرب را پیش بینی نمود. جنگ جهانی اول و دوم محصول این زوال فرهنگی بودند

یک هفته دیگر به سالروز تولد آلبرت شوایتزر، پزشک نیکوکار، فیلسوف، نویسنده، موسیقی دان، و خداشناس فرانسوی ولی آلمانی تبار و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۵۳ مانده است. بخشی از رسانه های غرب در کنار اشاره به زندگی انسانی وی، از او انتقاد می کنند که چرا آنزمان وی درمقابل سیاست استالینیستی کشورهای بلوک شرق موضع نگرفت، و حتا اجازه داد که در بعضی از آن کشورها یک تمبر پستی همراه تصویرش را چاپ کرده، و بجریان بیندازند. در دهه ۶۰ قرن گذشته نیز بعضی از رسانه های کشورهای پیمان ناتو، کوششهای صلح خواهانه و ضد اتمی آلبرت شوایتزر را به سبب نزدیکی او به کشورهای کمونیستی معرفی نمودند، در صورتیکه او یک نیکوکار و هومانیست مسیحی جهانوطن بود. آلبرت شوایتزر را امروزه بعضی از مورخین، مهمترین اخلاقگرای پروتستان قرن ۲۰ می دانند. دلیل اعطای جایزه صلح نوبل آنزمان به وی، فعالیتهای ضد استثماری و ضد استعماری و کوشش برای تفاهم میان خلقها اعلان شد. او را می توان پایه گذار مدرن کمک توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم نیز دانست.

بنیاد افکار و اعمال نیکوکارانه او روی اخلاق مسیحی بنا شده بود. او بیشترعملگرا بود تا نظرگرا. وی نظرات تئوریک و شناختش را درعمل پیاده نمود. او می گفت که اخلاق محبت و عشق به انسان را باید از مسیح آموخت، احترام به زندگی یعنی عشق و محبت و ابراز همدردی با نیازمندان. با کمک اخلاق زندگی، او مدافع اصیل یک هومانیسم نوگردید، و نشانه عمل اخلاقی انسان، زمانی است که هر مخلوقی؛ گیاه، حیوان، یا انسان را مقدس بدانیم و به نیازمندان و دردمندان کمک کنیم. او یک جهانوطنی بود که با انتقاد از قدرتهای استعماری زمان خود، پیرامون اخطار جنگ سوم جهانی، پیام صلح را تبلیغ نمود. او دهها سال کار نیکوکارانه خود را در آفریقا، بخشی از عملی نمودن فلسفه احترام به زندگی می دانست. وی خواهان یک عقل گرایی عمیق و قوی نیز بود. امروزه او را نماینده رادیکال جهانبینی روز قیامت می دانند. وی ۵۰سال برای صلح جهانی و اخطار درباره احتمال جنگ اتمی کوشش نمود. او در کنار آلبرت اینشتین و برتراند راسل، کوشش در راه منع آزمایشات اتمی نمود.

فلسفه فرهنگ او براساس نقد فلسفه نیچه و شوپنهاور بود. او از شوپنهاور اراده زندگی را به امانت گرفت، ولی مخالف بدبینی های او بود. و از نیچه خوشبینی به زندگی را یاد گرفت و به انتقاد از نفی همدردی او با نیازمندان پرداخت، نیچه همدردی را نشانه ضعف انسان مسیحی می دانست. آلبرت شوایتزر زوال و سقوط فرهنگ در غرب را پیش بینی نمود. جنگ جهانی اول و دوم محصول این زوال فرهنگی بودند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، نظرات شوایتزر طرفداران زیادی یافت. فعالیتهای او برای کمک به آفریقا، سنبل انساندوستی بشمار می آمد. او در چهارچوب جامعه سرمایه داری یک مبارز شجاع برای صلح و خلع سلاح اتمی بود. او در پیام های رادیویی سال ۱۹۵۸ از اسلو، مخالفت خود با ناسیونالیسم، جنگ، و کاربرد سلاح اتمی را مطرح نمود. امروزه قرارداد ضداتمی ۱۹۶۳ میان آمریکا و شوروی را ازجمله کوششهای او می دانند. طبق نظر او، اخلاق تا زمانیکه فقط شامل انسان باشد و حیوان و گیاه را فراموش نماید، ناقص است. طبق اخلاق” احترام به مقوله زندگی” شوایتزر، قتل و آسیب رساندن به هر موجود زنده و یا گیاه را عملی غیراخلاقی می دانست.

آلبرت شوایتزر درسال ۱۸۷۵ درایالت الزاس که آلمانی زبان بود، درشرق فرانسه بدنیا آمد و درسال ۱۹۶۵ در کشور گابون در آفریقا درگذشت. پدر وی نیز یک روحانی مسیحی بود. درسال ۱۹۱۴ درحین جنگ جهانی اول، مقامات فرانسوی اورا بدلیل آلمانی بودن دستگیر کردند. او از سال ۱۹۱۹ تبعیت فرانسوی گرفت. وی میان جهان فقر و جهان سرمایه، یا میان فرهنگ المانی و فرهنگ فرانسوی رشد نمود. آلبرت شوایتزر در دانشگاه به تحصیل فلسفه، الهیات، موسیقی، و هنر ارگ سازی، پرداخت و در سن ۳۰سالگی برای خدمت به نیازمندان آفریقایی به تحصیل پزشکی نائل آمد تا بتواند به مردم آنجا کمک نماید. او می گفت که به سبب فقر در جهان، از ادامه توجه به هنر و علم درگذشت تا از طریق پزشکی بخدمت نیازمندان درآید. او بر اساس عشق به همنوع در مسیحیت تصمیم گرفت که به آفریقا برود. در حالیکه او خود را برادر سیاهان می دانست، مخالفان، او را متهم به راسیسم و کلنیالیسم نیز نمودند. او در آفریقا نه تنها پزشک بلکه مبلغ مسیحیت نیز بود. وی کوشید تا دراروپا از طریق اجرای کنسرت موسیقی برای کارهای خیراندیشانهاش، پول گردآوری نماید. وی گرچه در اروپا شغل استادی دانشگاه داشت، ولی آنرا برای خدمت به مردم ترک نمود، و به آفریقا رفت. او درآمد ناشی از جایزه صلح نوبل را نیز خرج کارهای درمانی درآفریقا نمود. زمانیکه پیرامون متن سنگ قبراش از وی پرسیدند، اوبه طنز گفت، چنانچه طعمه آدم خوران جنگل نشین شود، روی سنگ قبرش بنویسند که ” آلبرت شوایتزر را خوردیم، چون او تا لحظه آخر انسان خوشمزه ای بود!”

ازجمله آثار او قضاوت روانی مسیح، درباره معنی وهدف زندگی ام، مشکل صلح درجهان امروز، تاریخ تحقیقات زندگی مسیح، فلسفه فرهنگ، احترام به زندگی ، انتقاد از اخلاق نیچه ای، عرفان یک پیرو مسیح در باره موسیقی باخ، و اخباری از لامبار هستند. مجموعه آثار ۵جلدی او در سال ۱۹۷۳ منتشر گردید. او در کتاب اتوبیوگرافی اش موفق شد بطور ساده به پرسشهای علمی، الهی، هنری، اخلاقی و انتقادی بپردازد. موضوع پایاننامه او در باره فلسفه دین کانت و موضوع پایاننامه استاد دانشگاهی اش مسیحیت و راز رنج کشیدن بودند.

چون آلبرت شوایتزر در دهه ۶۰ میلادی بعنوان یک مسیحی، یکی از رهبران جنبش صلح جهانی در مقابل سلاح اتمی شد، رسانه های بورژوایی او را دوست کمونیسم نامیدند. وی می گفت که رابطه انسان نسبت به مسیح، نوعی عرفان است. فلسفه” اشتالوگی” او را نزدیکی وقوع دولت الهی جهانی و روز قیامت تعریف نموده اند.

تاریخ انتشار : ۱۴ دی, ۱۳۸۸ ۰:۱۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!