جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۳

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۳

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان
در حال حاضر اساس علمِ کیهان‌شناسیِ را نظریه نسبیت عام اینشتین که یک نظریه کلاسیک است تشکیل می‌دهد. اما این نظریه توسعه و تحولات کیهان را فقط تا مرز به...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حسن بلوری
نویسنده: حسن بلوری
انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد، انتخابات دگر بار شروعیدن کرد، شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد، حقه و دوز وکلک باز شیوعیدن کرد، وقت جنگ و جدل...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است
والریا همسر نوام چامسکی از طریق ایمیل به آسوشیتدپرس گفت که او پس از سکته مغزی در ژوئن سال گذشته اکنون در بیمارستانی در سائوپائولو در کشور برزیل بستری است....
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

آیا با تقلیل خواست ها می توان به جائی رسید؟

 درجنین شرایطی راه پیشروی ودرهم شکستن خیره سری وخشونت ضدانقلاب حاکم به خواست مردمی که باشعارهای قاطع، اراده خویش را مبنی برعزل ولی فقیه وسرنگونی جمهوری اسلامی ابرازداشته اند، همانطورکه تاکنون هم چنین بوده است، نه همگام شدن جنبش با گام های آهسته ترموسوی، بلکه تداوم وگسترش دامنه پیشروی است

صدوربیانیه اخیر و ۱۷میرحسین موسوی باخواست هائی “حداقلی تر” درقیاس با خواست های “حداقلی” قبلی صورت می گیرد ودرمقام اجرا نیزمی پذیرد که لازم نیست پیش برد آنها همزمان باشد، بلکه می تواند بصورت تدریجی و گام به گام پیش برود. درخلال آن، هدف های چند گانه ای دنبال می شود که مهمترینش بقول خود وی برای نشان دادن حسن نیتش به منظوریافتن راهی برای خروج ازبحران است. این بیانیه هم چنین باقصد تقویت مواضع نیروهای اصول گرای محافطه کار یامیانه مانند لاریجانی، محسن رضائی، عسکراولادی و مطهری، که اخیراخود یک بیانیه ۷ ماده ای آشتی ملی را مطرح ساخته بود، و مراجعی چون ناصرمکارم و. .. است وبه همین دلیل عجیب نیست که مورد استقبال آنان قرارگیرد و مثلا محسن رضائی سریعا درنامه ای به خامنه ای وگفتن تبریک! خواهان پاسخ وواکنش مثبت به آن شود. هم چنین این بیانیه درمرزبندی قاطع ترنسبت به مواضع قبلی با “بیگانگان وقدرت های خارجی” وبا “منافقین” و تأکید برقانون اساسی وتأکید برارزش های دوران خمینی نگاشته شده است و به منزله پاسخ مثبتی است نسبت به خواست طیف میانه اصول گرایان ازرهبران “نمادین” جنبش سبز. وهم البته اززاویه دیگری تن دادن به فشارها وادعاهای جناح حاکم بشمارمی رود که پیوسته او را متهم به همراهی باقدرت های بزرگ و هموارساختن مسیر شعارهای ساختارشکن می کنند. آنها مدتهاست که موسوی را دربرابراین دوراهی قرارداده اند که یا مارک همراهی وپیوستن به اردوی دشمن را پذیراشود،یا به مرزبندی قاطع با آنها مبادرت کند. آن ها خود را درهردوشق پیروزبه حساب می آورند:اگر نپذیرد می توانند او را درمیان طبقه سیاسی حاکمه منزوی ترساخته و آسان ترسرکوب کنند و اگرازمردم فاصله بگیرد موجب آشفتگی درصفوف جنبش مقاومت شده وشرایطی فراهم می شود تا هم جنبش را زیرفشاربیشتری قراردهند و هم خود وی را به نیروی بی اثروبی خاصیتی تبدیل کنند.

علاوه برعوامل فوق جایگاه وکارکرد این بیانیه را باید به خصوص تحت شرایط دوگانه زیرمورد ارزیابی قرارداد:

الف- درشرایطی که تظاهرات قم و بویژه قیام اخیرمردم تهران درروزعاشورا، به روشنی رادیکالیزه شدن مطالبات و شعارها وحتی اشکال مبارزه مردم را به نمایش گذاشت؛ تظاهراتی که شیوه کمابیش رایج دربرابرتعرض نیروهای سرکوب نظیرتمکین ویا عقب نشینی وتجمع دوباره و یا عقب نشینی وپراکنده شدن دربرابر خشونت رژیم را تغییرداد و ازمنظردفاع ازخود ودفع خشونت متقابل ابتکارعمل را دراکثرموارد ازدست رژیم خارج ساخته و کنترل موقت خیابان ها را برای ساعاتی بدست گرفت؛ بی شک قیام یا برآمدتازه مردم تهران آشکارا بیانگر بهم خوردن توازن قوا بسوی مردم دربرابردشمن بود. برای رژیم مسجل شد که دیگر به شیوه تاکنونی قادربه حفظ اقتداروموقعیت خود نخواهدبود وبهمین دلیل مجددا دستورتیر برای جلوگیری ازحضورحماسی وپرشور اعتراضات میلیونی صادرشد وسپس اعلام کردند که “مدارا وبردباری”تاکنونی را به کنارمی نهند! درعین حال که رژیم با زدن نعل وارونه وترتیب یک سناریوئی ساختگی برآن شدکه این تیراندازی ها توسط عناصرمجهول ومشکوک ودرواقع توسط خود جنبش صورت گرفته است.ودرهمان حال با دوپینک شدیدی برآن شد که به نمایشی باصطلاح توده ای دست بزند و با گردآوری بقایای پایگاه توده ای واجتماعی درحال ذوب خود وکشاندن دستوری وبخشنامه ای کارمندان ودانش آموزان به تظاهرات دولتی روحیه تازه ای را به کالبد نیروها وحامیان متزلزل خود بدمد.*

ب- درشرایطی که جنبش آشکارا با تعمیق مطالبات خود ازاصلاح طلبان و چهارچوب قانون اساسی وازشعارمبنی برقانون اساسی بی تنازل موسوی فرارتررفته است، این بیانیه وفاداری مؤکد خود به چهارچوب های قانونی نظام وباید ونباید های آن را اعلام داشته است. فراروی مردم ازشدت عیان بودن، امروزه دیگرکمترمورد انکارکسی قرارمی گیرد. حتی خود اصلاح طلبان نیزضمن اذعان به آن تقصیر را به گردن یک دندگی و سیاست سرکوب حاکمیت می اندازند و برای کنترل این فرایند خواهان عقب نشینی او و دادن امتیازاتی می شوند.

همانطورکه می دانیم تاکتیک رژیم دربرابراین جنبش پیش رونده،ازیکسو انتساب هدایت وفرمان آن به قدرت های خارجی است و ازسوی دیگر برآن است که آن را ازپوشش وسپرحمایتی اصلاح طلبان ورقبای جناح حاکم محروم کند. اما علاوه برآن آنچه که درسناریوی اخیربرجسته ترشده است همانا تأکید برنقش مارکسیست ها ومنافقین به مثابه نیروهای براندازومعاند درجنبش و ارتباط آن با “گروه های ضدانقلابی خارجه نشین” است. البته می توان گفت که ارتباط با “منافقین” ازدیرباز ودراین گونه موارد یکی ازاتهامات نخ نما شده رژیم درمورد این جریان است که اکنون مدتهاست سخت درگیروداربحران محل استقراروموجودیت نیروهای خوداست وادعای وزیر اطلاعات بیش ازهرچیز بر تبلیغات ادعائی خود این جریان و احیانا اقرارهای تحمیل شده دربازجوئی ها استواراست. واما درمورد مارکسیست ها، بی گمان سالهاست که همه می دانند آنها درجنبش دانشجوئی و اعتراضات کارگری و اعتراضات توده ای حضورفعال داشته اند وبخشی ازنیروی اعتراضات بی شمارمی رفته اند وبهمین دلیل همیشه درمظان اتهام و تهدید و دستگیری و زندان هم قرارداشته اند. بااین وجود جنبش کنونی بزرگتروعظیم تروخودجوش ازآن است که آن را بتوان معادل مارکسیست ها و یا هرجریان دیگری گرفت ویا آنها را سازمانده وهدایت کننده آن دانست. بنابراین ایراد این گونه اتهامات به یک جنبش توده ای خود جوش وگسترده وکمابیش خود فرمان،البته هم برای توجیه سرکوب بیشتر فعالین بی شمار جنبش صورت می گیردوهم برای آن که به مخالفین جناحی خود نشان بدهند که ابتکارعمل ازدست آن ها خارج شده وبدست دشمنان خارج و “ایادی” آنان ونیروهای برانداز افتاده است.البته دراین میان باید به یک عامل مهم دیگر دراین رویکرد رژیم توجه کرد وآن اینکه چپ ها ونیروهای رادیکال همواره درفضای رادیکالیزه شدن جنبش و تعمیق مطالباتشان بطورطبیعی زمنیه های رشد وشکوفائی دارند واساسا خود جنبش درچنین بستری ازدرون به زایش چپ وپرورندان آن(زایش درون ذاتی) یاری می رساند ونه اینکه چپی بیرون ازجنبش به آن چنگ بیاندازد. باین ترتیب رژیم باصطلاح پیشدستی کرده وبفکر تهدید و سرکوب وتصفیه بیشتر آن ها می افتد والبته همین مسأله هشیاری بیشتراین نیروها درکاستن ازضربه پذیری خود را طلب می کند. علاوه برآن این مساله ازجانب دیگری نیزحائزاهمیت است: بخشی ازبرنامه سرکوب رژیم سازماندهی وفعال کردن باندهای سیاه،غیررسمی وبی هویت برای شکاروسرکوب فعالین مخالف است. ترورهای اخیردرروزعاشورا وازجمله ترور خواهر زاده موسوی ونحوه برخورد رژیم(مشکوک و مجهول اعلام کردن ضاربین ویاحتی منتسب کردن آنها به نیروهای برانداز و مارکسیست ها و مجاهدین) با این ترورها وهم چنین اعلام موجودیت برخی سازمان های ترورجدید با عناوین واسامی جدید جدیدمبنی برتهدید و ترورمخالفین ولی فقیه ونظام، نشانگرنیت اهریمنی رژیم درایجاد این باندهای سیاه است. این مساله توضیح دهنده گوشه دیگری ازانگیزه رژیم برای معرفی این گروه های به قول رژیم، ضدانقلابی و معاند به عنوان ضاربین این جنایتهای خود صورت داده است وهم چنین مداخله آنها درآشوب های اخیر ودامن زدن به مطالبات ساختارشکن.بی جهت نیست که مهره های رژیم درسخنرانی ها و نیزدرپیام بی سیمی ،ازسرکوب خشن دهه ۶۰ به عنوان الگوئی برای سرکوب نام می برند. اما غافل ازآنکه نه مقتضیات جهان امروز ونه توازن نیرو وآگاهی مردم و مخ زنه جنبش کنونی، امروزتکرارچنان جنایتها ودرآن ابعاد را هرگزبه آنها نمی دهد.

بی شک خنثی کردن سودای رژیم باتوجه به بیرون زدن دم خروس وافشاء وسیع دروغ های آن دارای اهمیت زیادی است(مانند جنایت ضدبشری زیرماشین گرفتن یکی ازمعترضین درتظاهرات روزعاشورا که با افشاء وسیع دروغ های رژیم، به راستی آن را درمخمصه بزرگی قرارداده است). البته درانتهای این بخش، این هم ناگفته نماند که متأسفانه بیانیه موسوی دراین مورد – اتهام مقامات امنیتی رژیم- نیزتسلیم باج خواهی حاکمیت شده است.

آیا بیانیه موسوی می تواند کارگشاباشد؟

باوجود حداقلی تر کردن شروط ومطالبات درشرایطی که ازقضا با حماسه روزسه شنبه و نیزتظاهرات قم آشکارا توازن نیروبسود جنبش بهم خورده وروشن گردید که دیگر رژیم برای حفظ بقاء خود قادرنیست به شیوه تاکنونی ادامه دهد وبهم خوردن این توازن موجب تشدید تخاصمات درونی و بین المللی بیشتری گردیده است؛ ومعلوم گردید که رژیم تنها با کاربرد زوروخشونت بیشتر می تواند موقعیت متزلزل خود را حفظ کرده و چند صباحی به حیات ننگین وگندیده خود ادامه دهد، با این وجود، همه قرائن وشواهد و رویکردها نشان می دهند که جناح تمامیت خواه و انحصارطلب هرگزحاضرنیست قدرت را بارقبای خود تقسیم کند. ازنظرآن ها همه نیروهای اصلاح طلب مهره های سوخته بیگانگان محسوب می شوند. شتر حتی اکنون به درخانه رفسنجانی وخانواده وی هم رفته است. همانطورکه شعارها و قطعنامه ها وسخنرانی ها نشان می دهند، شعارآنها درمورد مخالفین ورقبای خود یا توبه یا مجازات، آنهم با اتهام مفسدفی الارض است وبه کمترازآن راضی نیستند. آن ها بادردست داشتن نهادهای سرکوب وقهر وبا کوته بینی خاص حاکم برخوددرواقع کل نظام وکل کشور را به گروگان گرفته اند. دراین میان تنها بهم خوردن کفه توازن قدرت وبویژه شکاف درمیان ماشین قهروسرکوب است که می تواند صفوف آنان را بهم بریزد. امری که با تقویت مسیرپیش رونده جنبش وهمراهی با آن می تواند صورت گیرد. ازهمین روسیاست عقب نشینی و کوتاه آمدن موسوی و امثال وی تنها می تواند دشمن مردم را درپیشبردتاکتیک های خود ودامن زدن به این توهم که گویا تهدیدها وفشارهای بیشترنتیجه بخش است کمک کند. والبته حمایت افرادی وجریاناتی هم چون سازگارا ومخمل باف، ویا سایرمفسرین رنگارنگ صدای آمریکا،ویابرخی سایت های اپوزیسیون اصلاح طلب خارج کشور،قادرنخواهد بود دراین واقعیت تغییری ایجاد کند. وتنها سبب شناخت بیشترمردم وجوانان رزمنده ازمدعیانی که خود را هوادارجنبش می نامندولی همواره درعمل گام ها و سخنان خود را باگفتمانِ پای بند به قانون اساسی وباید ونبایدهای رژیم تنظیم می کنند،خواهد شد. نباید فراموش کنیم که درشرایط موجود جناح حاکم هرنوع عقب نشینی را به معنی باج دادن، خودکشی وموجب فروپاشی نظام ارزیابی می کند وبنابراین ثقل تاکتیکی آن معطوفِ فشاربه “رهبران نمادین” جنبش است برای عقب نشینی و مرزبندی با ساختارشکنان و با هدف ایجاد شکاف و آشفتگی درصفوف جنبش. ضمن آنکه درنزدآنان اینان مهره های سوخته شده ای هستند که هرگزنباید درمورد تقسیم ویا مشارکت درقدرت با آنها وارد معامله شد. ازسوی دیگرهرکسی اکنون می داند که رژیم حتی به این خواستهای حداقلی کوچکترین وقعی نخواهد نهاد مگرفشاربیشتربرای عقب نشینی بازهم بیشتر: کافی نیست بیشرمرزبندی کن! همانطورکه احمدخاتمی درواکنش خود به عنوانِ باید توبه کنند ابرازداشته است.

درجنین شرایطی راه پیشروی ودرهم شکستن خیره سری وخشونت ضدانقلاب حاکم به خواست مردمی که باشعارهای قاطع، اراده خویش را مبنی برعزل ولی فقیه وسرنگونی جمهوری اسلامی ابرازداشته اند، همانطورکه تاکنون هم چنین بوده است، نه همگام شدن جنبش با گام های آهسته ترموسوی، بلکه تداوم وگسترش دامنه پیشروی است. تنها درچنین صورتی است که می توان اولا پلاتفرم جدید موسوی را به وسیله ای برای دامن زدن به شکاف های درونی بیشترصفوف دشمن تبدیل کرد و هم موسوی و حامیان اصلاح طلب او را وادارساخت که بجای خم شدن درزیرفشارسنگین دشمنِ رودرروی مردم، هم چنان به همگامی خود درکنارجنبش ادامه دهد.

—————————————

*- اما نمایش قدرت تازه نیزموفق ازآب درنیامد.گرچه تلاش بسیار زیادی بکارگرفته شد که دوپینک این باربه مدد تبلیغات مداوم ازکانال های تلویزیونی و صدور بخش نامه باهدف کشاندن کارمندان و دانش آموزان خردسال به خیابان ها،رایگان کردن مترو و اتوبوس و با پذیرائی وبکارگیری انواع شگردهای مشمئزکننده خارج ازحوصله این نوشته، ابعاد بزرگی پیداکند. با این وجود آن چنان نشد که بتوان هم چون میتینگ های دولتی درسالهای گذشته آن را درمیدان پهناورآزادی برگزارکند. واگردرنظربگیریم که بسیج ده ها هزارنفری توسط دولتهای حاکم آنهم درکشورهفتاد میلیونی امری غیرعادی وناممکن برای هیچ حکومتی ولومنزوی ترین آنها ناممکن نیست و بیاد داریم که شاه دراوج انقلاب بهمن همواره دهها هزارچماقداردرخیابانها به رژه می آورد،آنگاه ناکامی رژیم درآنچه که میخواست آشکارترمی شود.

از سوی دیگرنباید فراموش کرد که این جوربسیج کردن هایِ دستوری وفرمایشی، پرهزینه وانرژی برِ بوده ودرشرایط ضعف وافول،خود شتاب فرسایش نیرو را تشدید کرده وبیشترحالت یک بارمصرف پیدامی کند. وبهمین دلیل نمی توان آن را جایگزین نیازبه بسیج دایمی درفضای موجود بکارگرفت. چرا که نیازامروز فراتراز کشاندن “توده های حامی” با مترووحمل نقل رایگان ودادن ساندیس وبراساس ادعاهاهای سراپا دروغ و جعل شده است. مسأله بود ونبود حاکمیت است وطبیعا مردمی که اکثرآنها بزوروعلیرغم میل باطنی خود به چنین تجمعاتی آورده میشوند ،بنابرضرب المثلی که می گوید گربه عاریتی موش نمی گیرد، آن نیروئی نیستند که بتوانند بسود رژیم فضای حمایتی وحیاتی بیافرینند. درهرحال با فرونشستن اثرات زودگذراین نوع دوپینک ها وفرونشستن گردوخاک دروغ وفریب، روسیاهی برای رژیم وکارچرخانان آن خواهد ماند.

تاریخ انتشار : ۱۳ دی, ۱۳۸۸ ۱۱:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان

انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!

نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند