پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۱

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۱

اعتراضات در فرانسه، این رشته سر دراز دارد!

آمارهای متعددی نشان میدهند که طرح رییس جمهور فرانسه اقای امانول مکرون و دولتش برای تغییر رژیم بازنشستگی کنونی که از بعد جنگ جهانی دوم توسط...

آمارهای متعددی نشان میدهند که طرح رییس جمهور فرانسه اقای امانول مکرون و دولتش برای تغییر رژیم بازنشستگی کنونی که از بعد جنگ جهانی دوم توسط «شورای ملی مقاومت» فرانسه از بطن مبارزاتشان بیرون آمده و به اجرا گذاشته شد با پیشنهاد برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال و سخت کردن شرایط برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی با مخالفت حدو د ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم و طبقات مختلف فرانسه روبرو شدہ است.

اصل ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه برای دولت این امکان ‌را در نظرگرفته که در شرایط ویژه (برای مثال اوضاع جنگی …) بدون رای گیری در مجلس ملی لایحه ارجاعی اش را بتصویب رسانده و به آن جنبه قانونی و سپس اجرایی بدهد. بر اساس همین اصل، نمایندگان مجلس می‌توانند تا از طریق گروهای خود دولت (نخست وزیر) را استیضاح کنند (مثل اینکه با قدری تفاوت یک چنین اصلی در قانون اساسی المان هم وجود داشته باشد). دراین صورت نخست وزیر مجبور است تا مجدا ازمجلس رای اعتماد بگیرد.

رییس جمهورمکرون و دولت فرانسه چون مطمئن نبودند که لایحه ارجاعی اشان موفق شود تا با آراء نمایندگان دست راستی به اکثرت دست یابد و انرا به تصویب برسانند از اصل ۴۹.۳ استفاده کردند. نخست وزیر فرانسه بااتکا و استناد به این اصل موفق شد تا رفرم پیشنهادیش را به تصویب برساند تا بعد از طی چند مرحله  بر آن «عبای قانونی» بپوشاند.

بدنبال استیضاح دولت از جانب دو گروه جداگانه نخست وزیر تنها با اختلاف ۹ رای موفق شد تا با کمک ارای « حزب جمهوریخواهان» (راستگرا) مجدا رای اعتماد بگیرد.

حزب راست افراطی خانم ماری لوپن با طرح رفرم دولت مخالف بود. اما نمایندگانش در مجلس آنچنان فعال نبودند و در تظاهرات «کف خیاباتی» شرکت نکرده و دعوتی هم برای تظاهرات نکردند. سندیکاهای فرانسه متحدا با حضور راست افراطی در تظاهراتشان مخالفت کردند. خانم ماری لوپن در حال حاضر در حال مانور دادن برای سوار شدن بر امواج این نارضایتیهاست.

اقدام بشدت توهین امیز و تفرقه افکنانه در جامعه از جانب دولت و شخص رییس جمهور آقای مکرون بلاخره بر آتش گرفتن بحران عمیق و قابل لمس فرانسه جرقه زد. رجوع و اتکا به اصل ۴۹.۳ قانون اساسی یک شکست علنی و روشن سیاست شخص رییس جمهور و دولت فرانسه می‌باشد. مسئولیت سنگین تمام حوادث در آینده مستقیما برعهده رییس جمهور و دولتش خواهد بود.

صحبت‌های ظهر چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲(۲۲ مارس ۲۰۲۳) رییس جمهور مکرون در تلویزیون نه قانع کننده و نه متناسب با شرایط بحرانی کنونی فرانسه بود. این صحبتها هرچه بیشتر به بحران دامن زده و اوضاع را بن بست کشاند. به ‌نظر میاید که رییس جمهور و دولت برای کنترل شرایط بسیار بحرانی کنونی هر روزبیشتر در صدد اعمال سیاست خشونت محور باشند. برای تظاهرات روز پنجشنبه وزیر کشور فرانسه ۱۲۰۰۰ نیرو بسیج کرده است (۵۰۰۰ در پاریس). تا کنون تظاهرات در فرانسه کاملا خشونت پرهیز بوده اند. سندیکاها با احساس مسئولیت تمام جلوی هرگونه تظاهرات خشونت محور را گرفتند. انها همچنان میکوشند تا تظاهرات اتی هم خشونت محور برگزار نشوند.

در برنامه تلویزیونی رییس جمهور مکرون بطور بسیار غیر مسئولانه اظهار کرد که سندیکاها هیچ ‌پروژه آلترناتیو ی دیگری را در مقابل طرح دولتش ارائه ندادند. مسئولان سندیکاها بویژه آقای مارتینز از ث .ژ .ت این اظهار رییس جمهور را بشدت رد کردند. واقعیت اینستکه سندیکاها (بویژه ث ژ ت) و متعرضان همواره از رییس جمهور مکرون و دولتش خواسته اند که بابت سودهای میلیاردی از شرکت‌های غول‌پیکر مالیات دریافت شود. بر آورد می‌شود که با گرفتن تنها ۲٪ مالیات از این ‌شرکتها می‌توان میلیاردها یور دریافت کرده و در صورت لزوم از آن بنفع صندوق های بازنشستگی استفاده نمود.

شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» و شرایط کنونی فرانسه

زن

در طرح رفرم رییس جمهور امانول مکرون و دولتش زنان یکی از بازندگان و از دست دهندگان حقوقشان هستند. دولت برای توجیه و دفاع از طرحش دست به تبلیغات ریاکارانه در این باره زد که نهایتا با افشاگری‌های متعدد بشکست منجر شد.

زندگی

شرایط زندگی در فرانسه هر روز سختر می‌شود. برای مثال تعداد داشجویانی که فقط یک نوبت در روز غذا میخورند رو به رشد است. تعداد کسانیکه مجبورند برای زندگی روزمره به سازمانها و‌انجمنهای خیریه مراجعه کنند روز بروز در حال افزایش است. دانشجویان و به ویژه زنان تنهائی که سرپرستی خانوادهٔ را نیز بر عهده دارند بخش مهمی از این افراد را تشکیل می‌دهند. در اینچنین شرایطی رییس‌جمهور فرانسه و دولت بجای ‌اجرای سیاستهای اظطراری برای کاهش بحران‌ها و اختلافات فاحش طبقاتی با بی مسئولیتی هر چه تمامتر و عجیبی در باره کسری بودجه  صندوق های بازنشستگی در آینده دور و دورتر تبلیغ و سر و صدا براه انداختند.

مردم آگاه فرانسه و بویژه سندیکاها با اتحادشان بشدت با سیاستهای لیبرالی دولت مخالفت و مقابله کرده و همچنان ادامه میدهند. باید دانست که در فرانسه برای یک روز اعتصاب یکروز از حقوق ماهانه کاسته می‌شود. کارمندان دولتی و شبه دولتی در ازای یک ساعت اعتصاب تمام حقوق روزانه‌شان را از دست می‌دهند.!!! با این حال تظاهرات و اعتصابات ادامه داشته و احتمال اعتصاب عمومی و سراسری هم بیشتر شده است.

آزادی

اتکا و استفاده از بند ۴۹.۳ قانون آساسی بطور آشکار دستیازی به آزادی‌ها و زیر پا گذاشتن اصول دمکراتیک و پایبندی به اصول جمهوریت برای حل معضلات اجتماعی متعدد می‌باشد. دهن کجی و تهاجم اشکار رییس جمهور امانول مکرون و دولتش به این اصول آنهم در یک رژیم جمهوری پارلمانی با قدمت فرانسه عواقب جدی را بدنبال خواهد داشت.

درخاتمه

باید از مقایسه عجولانه و سرسری آنچه در ایران و در فرانسه در شرف وقوع هستند اجتناب کرد. اعمال سیاست خشونت محور در فرانسه نباید دستاویزی برای توجیه همین سیاست در ایران قرار بگیرد.

اینده روشن خواهد کرد که آیا اعتقادات راسخ و پایبندی به شعار جهانشمول «زن زندگی آزادی» اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به محکوم کردن اقدامات و سیاستهای لیبرالی، غیر دمکراتیک و خشونت محور رییس جمهور امانول مکرون و دولت فرانسه منجر خواهد شد یا نه؟ موضعگیری و محکوم کردن برای نیروهایی که در دفاع از «حرکت‌های کف خیابان» در ایران به رییس جمهور فرانسه یا دول دیگر چشم دوخته باشند بسیار پیچیده تر و سخت  تر خواهد بود.

فرهاددوردانے

فرانسه

۴ فروردین ۱۴۰۲(۲۳ مارس ۲۰۲۳)

 

 

تاریخ انتشار : ۴ فروردین, ۱۴۰۲ ۸:۲۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

ایالات متحده مدعی است که اکثر هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های شلیک شده ایران در جریان حمله نیمه شب شنبه را سرنگون کرده است. بیش از نیمی از تسلیحات ایران نیز قبل از رسیدن به خاک اسرائیل توسط هواپیماها و موشک های آمریکا منهدم شدند.

خوشه ها را

خاطره ها، مثل پیچک، در ما می پیچند,
چون شعاعی از گس و عطر,
نرمک نرمک، همچون امید، می گشایند راه،
می نمایند رخ …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!

خوشه ها را

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!