چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۶

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۶

انتخابات و دیگر هیچ

بیهودە نیست کە چە در صورت پیروزی اصلاح طلبان و چە در صورت پیروزی اصولگرایان و یا تحریم، ما هیچگاە شاهد کنشهای مردمی در بعد انتخاباتها برای تثبیت پیروزی آنها و پیشبرد خواستەهایشان نبودەایم.

مهمترین رفتار سیاسی مردم ایران در سطح کشوری و سرتاسری خود را در هنگامە انتخاباتها در ایران نشان می دهد، حال چە بە گاە انتخابات مجلس و چە بە گاە انتخابات ریاست جمهوری. انتخاباتها بطور عمدە تجلی سە نگاە از سە طیف مختلف بودەاند: طیف اصولگرا آن را نشانە قدرت نظام پنداشتە است، طیف اصلاح طلب (در صورت پیروزی یک اصلاح طلب یا افراد نزدیک بە خود) بە آن بعنوان تجلی ارادە مردم جهت اصلاحات در نظام و در کشور نگریستەاند؛ و اپوزیسیون هم در صورت تحریم آن توسط مردم بعنوان تجلی ارادە مردم در مخالفت با نظام.

هر کدام از این نگاهها را قبول داشتەباشیم یا نە، باید گفت کە برخورد مردم بە انتخابات اساسا یک برخورد واکنشی است و نە کنشی. بە این معنی کە چە در صورت شرکت یا تحریم آن، رفتار مردم در زمینەای خود را نشان می دهد کە نظام تعیین می کند و برای همین پدیدە انتخابات (حتی در صورت پیروزی یک اصلاح طلب) نمی تواند در رفتارهای بعدی مردم نسبت بە نظام تاثیر تعیین کنندەای داشتەباشد. بیهودە نیست کە چە در صورت پیروزی اصلاح طلبان و چە در صورت پیروزی اصولگرایان و یا تحریم، ما هیچگاە شاهد کنشهای مردمی در بعد انتخاباتها برای تثبیت پیروزی آنها و پیشبرد خواستەهایشان نبودەایم. در واقع آنچە گم است حلقە واسط میان فراخواندگان انتخابات و مردم در شرایط بعد از انتخاباتهاست. این امر حتی تحریمی ها را هم در بر می گیرد. بە این معنی کە با اینکە انتخابات توسط طیفی وسیعی هم تحریم می شود، اما این طیف بە شیوە فعال پیگیر خواستەهای خود در بعد از انتخاباتها نیست.

همە طیفها دوست دارند کە در صورت پیشبرد استراتژی آنها نسبت بە انتخابات، خود را پیروز میدان معرفی کنند، شاید این حرف در چارچوب نتایج انتخابات درست باشد، اما آنگاە کە بحث بر سر رفتار کنشی مردم بعد از انتخابات است، درست نیست. در واقع برخورد در روزهای بعد از انتخابات از همان مشخصە واکنشی هم عقب تر می رود و سیاست انتظار بر روحیات مسلط می شود. یعنی مردم در واقع در خانەهای خود بە انتظار همان نمایندگان انتخابی (و یا تاثیر تحریم خود) می نشینند تا ببینند چە کاری می توانند برایشان انجام دهند! و این در حالیست کە با وجود انواع و اقسام نهادهای انتصابی و بالاسر، همین افراد انتخاب شدە هم عملا از تاثیراتشان بشدت کاستە می شود.

باید گفت چە شرکت چە تحریم یک برخورد واکنشی است و نە کنشی. اگر مردم می خواهند با عمل خود، چە شرکت و چە تحریم، بە برخورد کنشی فرا برویند باید با عمل و حضور خود نتایج انتخابات را در امتداد خود پیگیری کنند. همە چیز را بە همان روز انتخابات سپردن، هیچ دردی از مردم را دوا نخواهد کرد. اگر انتخاب می کنند باید بە انتخاب ادامە دهند، و اگر تحریم می کنند باید بە تحریم ادامە دهند.

نباید انتخابات بە فرصتی برای تخلیە انرژی تبدیل شود و بعد دیگر هیچ.  

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۸:۵۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟