سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۰

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۰

انتظار و سکوت ظاهری در کردستان

روحیه و رویه مردم کردستان تابع متغیرهای متفاوتی بوده است که گاه بسیار متناقض مینمایاند. و همین امر نشان می دهد که تا چقدر رفتار جامعه کردستان، که به تبع سایر مناطق ایران از سنت به مدرنیته در گذر است، می تواند متاثر از فاکتورهای گوناگون باشد. سکوت و انتظار مردم کردستان در لحظه کنونی میتواند یکی دیگر از جلوههای چنین موقعیتی باشد

چرا مردم کردستان از خیزش مردمی در دیگر قسمتهای ایران از طریق حضور خود در خیابانها حمایت نمیکنند؟ چرا کردستان که از لحاظ فعالیت و حضور نهادهای مدنی یکی از بهترین و فعالترین بخشهای کشور است، این چنین به نوعی روزهای سکوت و انتظار را از سر میگذراند؟ چرا مردمی که نسبت به سایر مناطق کشور از گذشته غنی تری در عرصه مبارزاتی بهرهمندند، به نظاره گر حوادث مهیجی تبدیل شدهاند که اکنون بیشتر شهرهای بزرگ کشور را درنوردیده است؟ آیا این خود متناقض نما نیست که مردمی که خود در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری یکی از بهترین شکلهای مشارکت را از خود نشان دادند، و تقریبا همه قرائن نشان میدهند که در آن به آقایان موسوی و کروبی رای دادند، هم اینک نسبت به غارت رای خود بی تفاوتند، و عکس العملی آنچنانی از خود نشان نمیدهند؟ به راستی علت یا علل در کجاست؟
این سئوالات و سئوالات بسیار دیگری میتواند ذهن هر ناظر سیاسی یا علاقمند به مسائل سیاسی را در لحظه کنونی به خود مشغول کند، و ذهن وی را به غور و تفکر حول آن وادارد. در اینجا برای جواب دادن به این سئوالات میتوان فرضهای زیر را مطرح نمود:
ـ ضعف زمانی و تاریخی نهادهای مدنی در کردستان: بدین معنی که اگرچه کردستان از لحاظ حضور و فعالیت نهادهای مدنی یکی از فعالترین قسمتهای کشور است، اما از لحاظ تاریخی و زمانی اساسا بسیار جوان است، و این جوان بودن بدان منجر شده است که هنوز ارتباط آنان با توده مردم زیاد ارگانیک نشود، و از طرف دیگر از تجارب قوی و خوبی در عرصه اعتراضات مدنی و نافرمانی مدنی بهرهمند نباشد.
ـ کوچکی شهرها و سهولت کنترل آنها از طرف نهادهای دولتی: تجربه اعتراضات کنونی نشان میدهد که عمدتا این اعتراضات در شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد انجام میشود. یعنی جائی که کمیت، سطح، اندازه و تعداد میتواند کار سرکوب را بسیار دشوارتر کند. کردستان به نسبت دارای شهرهای بسیار کوچکتر با جمعیت کمتری است، و این امکان کنترل آنرا با توجه به امکانات مدرن کنترل و سرکوب بیشتر میکند.
ـ فضای امنیتی بیشتر در کردستان: به علت تاریخ مبارزاتی در کردستان بعد از سرکار آمدن جمهوری اسلامی، همیشه فضای کردستان بسیار امنیتی تر از جاهای دیگر ایران بودهاست. چنین امری بدان منجر میشود که فضای ذهنی برای حضور در خیابانها با مشکلات بیشتر و از ظرفیتهای کمتری برخوردار باشد.
ـ عدم تمایل به کاربرد شعارهای مذهبی در کردستان: هم اکنون بخش مهمی از شیوهها و شعارهای اعتراضی از مدخل شعارهای مذهبی عبور میکند. از جمله سردادن “الله اکبر” شبها بر روی بام ها، و یا نمونههای دیگر. در کردستان حتی در دوران انقلاب بهمن مردم به طور عمده و اساسی با کاربرد این نوع شعارها بیگانه بودند، و اساسا این نوع شعارها در فرهنگ مردم کردستان جائی آنچنانی ندارند. شعارهای مذهبی در سایر مناطق در اعلام همبستگی مردم نقس اساسی دارند، و بنوعی حتی میتوانند باعث ایجاد تردید و تزلزل در روحیه نیروهای سرکوبگر که خود ریشه در همان سنت دارند، شوند. البته به کار بردن شعارهای مذهبی نمیتواند الزاما بدان معنا باشد که حاملان آنها درکی کاملا مذهبی از آنان دارند، بلکه میتواند وسیلهای برای تضعیف روحیه طرف مقابل و هماهنگی ذاتی و اتوماتیکی با رهبری اصلاح طلبی باشد که هم اکنون آنرا هدایت سیاسی و معنوی (اگرچه نه در همه وجوه آن) میکند.
ـ عدم تمایل اصلاح طلبان: خبر از آن میرسد که گویا اصلاح طلبان مایل به ایجاد چنین حرکاتی در کردستان به علل متفاوت از جمله بخشی از علل ذکر شده در بالا، ندارند، و ترجیح میدهند که در کردستان فعلا وضع به کیفیت کنونی باشد. باید دقت کرد که تاکنون از طرف اصلاح طلبان کرد تقاضائی بدین منظور از مردم کردستان نشده است.
ـ تناقض ذهنی مردم کردستان: در سالهای اخیر و بویژه بعد از سرنگونی صدام حسین و تحکیم بیش از پیش حکومت اقلیم کردستان در عراق، حال به هر دلیلی، ذهن مردم کردستان بیشتر به آن سوی مرزها متوجه شده، و عمدتا آن پیوند ذهنی ـ تاریخی ای که مثلا در مقطع انقلاب بهمن خود را نشان داد، به قدرت سابق دیده نمیشود. اما در همان حال در کردستان با شکل گیری نهادهای مدنی که نهادهائی مسالمت جو و قانون گرا هستند، گرایش به فعل و انفعال و داد و ستد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با قدرت مرکزی افزایش یافته است. یعنی در کردستان هم ذهنیتی ایران گرا وجود دارد و هم ذهنیتی غیر ایران گرا. ذهن ایران گرا تمایل به هماهنگی خود با سایر مناطق در امر مبارزه دارد، و ذهن غیر ایران گرا چنین تمایلی را ندارد. در وجود چنین ذهنیت متناقض نمائی، تصمیم گیری میتواند بسیار مشکل شود. سکوت و انتظار میتواند یکی از نتایج آن باشد.
تجربه نشان میدهد که مردم کردستان عمدتا در مقاطع انتخاباتی به اصلاح طلبان تمایل داشتهاند، و به آنان رای دادهاند. اما این رای دادن به معنای تمکین صد در صد و اعتماد کامل به اصلاح طلبان نبوده است. شاید رای آنان بیشتر بر مبنای گشایش مفری بوده است در شرایط دشوار منطقه. اما همین رای دادنها خود نشان از آن نیز دارند که ذهنیت و روان شناسی مردم کردستان چنان نیست که  بعضی از نیروهای اپوزیسیون مسلح اعلام می کنند، کاملا متاثر از شعارها و رفتار سیاسی آنان باشد. برعکس روحیه و رویه مردم کردستان تابع متغیرهای متفاوتی بوده است که گاه بسیار متناقض مینمایاند؛ همین امر نشان می دهد که تا چقدر رفتار جامعه کردستان، که به تبع سایر مناطق ایران از سنت به مدرنیته در گذر است، می تواند متاثر از فاکتورهای گوناگون باشد. سکوت و انتظار مردم کردستان در لحظه کنونی میتواند یکی دیگر از جلوههای چنین موقعیتی باشد. اما بی گمان ارتباط ارگانیکی و عینی آن با سایر مناطق ایران، و نیز اهداف و منافع مشترک آن با سایر مردم ایران، بر این تناقض نمائی در رفتار سرانجام غلبه کرده، و آنرا بیشتر به عمل سیاسی و اعتراضی مشترک خواهد کشانید.

توضیح: هسته مرکزی این بحث را نظرات یکی از رفقای داخل تشکیل می دهد.

تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد, ۱۳۸۸ ۹:۴۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!