چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۳

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۳

انتقام تاریخی روسیە!

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب. با پیروزی غرب بر شرق، اسلامگرایان اهمیت پیشین خود را از دست دادند و این بار فاز دیگری از سیاست و روابط حاکم شد کە آن هم تابع منافع و موقعیتهای خاص طرفین بود. بطور مثال در بعضی کشورها اسلامگرایان بە تقابل با غرب برخاستند و در بعضی کشورها کماکان بر مدارا. و اکنون با ظهور داعش و تعرض آن بە بعضی کشورهای غربی و تهدید امنیتی آنان، موقعیت باز وارد فاز دیگری شدە است. فاز رویاروئی سخت.

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب. با پیروزی غرب بر شرق، اسلامگرایان اهمیت پیشین خود را از دست دادند و این بار فاز دیگری از سیاست و روابط حاکم شد کە آن هم تابع منافع و موقعیتهای خاص طرفین بود. بطور مثال در بعضی کشورها اسلامگرایان بە تقابل با غرب برخاستند و در بعضی کشورها کماکان بر مدارا. و اکنون با ظهور داعش و تعرض آن بە بعضی کشورهای غربی و تهدید امنیتی آنان، موقعیت باز وارد فاز دیگری شدە است. فاز رویاروئی سخت.

تا آنجا بە نیروهای چپ هم برمی گردد، در بعضی کشورها و بویژە ایران در ابتدا از اسلامگرایان بعنوان نیروئی ضد استعماری و ضد امپریالیستی سعی در استفادە از پتانسیلهای آنان شد. چپها خواستند از پایگاە میانی آنان علیە نیروی مخالف استفادە کنند کە البتە این استفادە بعدها کاملا بە ضرر خودشان تمام شد. واقعیت این بود کە اسلامیستها توانستند از موقعیت میانی خود نهایتا تنها بە نفع خودشان استفادە کنند، و نە نیروهای دیگر. آنان بە عنوان نیروئی مدعی و جانشین سعی در مطرح کردن خود داشتند. آنان رویای جهانی کاملا اسلامی را داشتند.

تا آنجائی کە بە روسیە بە عنوان جایگزین سیستم شوروی برمی گردد، با فروپاشی شوروی این کشور نفوذ جهانی خود را بە میزان قابل توجهی از دست داد، و عملا جهان بە جهانی تک قطبی تبدیل شد.

اما اکنون روسیە در یک تغییر نگاە و حرکت استراتژیک و بویژە با استفادە از عنصر خطر تروریستی داعش، موقعیت دیگری در جهان یافتە است. این کشور بە عنوان جدی ترین نیروی ضد داعش، و سرانجام با همراە کردن کشوری مثل فرانسە می رود کە باز موقعیت خود را در جهان احیا و بیشتر تثبیت نماید.

حال سئوال این است کە آیا سرانجام همانطور کە اسلامیستها بە عنوان نیروئی ضد شرقی در شرایط جنگ سرد عمل کردند و یکی از عوامل فروپاشی شوروی بودند، حال بعد از گذشت سالها خود بە عاملی برای عروج روسیە تبدیل می شوند (از طریق تقابل روسیە با آنان)؟ آیا این بار روسیە انتقام شکست خود را از اسلامی‌های تندرو خواهد گرفت و یک بار برای همیشە بە عنصر استفادە ابزاری از آنان توسط جهان مدرن خاتمە خواهد داد؟

تا اینجای داستان، ظاهرا شرق و غرب دارند در همکاری با یکدیگر دوران دیگری را رقم می زنند کە با مراحل قبلی تفاوت فاحش دارد. البتە با این خصوصیت کە کماکان اسلامی‌ها و البتە اعتدالیون آنان همراە روسیە و غرب و درصدد مقابلە با افراطیون‌اند.

شاید نتیجە این حرکت اخیر، زدودن تندروها و پایان دادن بە استفادە ابزاری از آنان یک بار برای همیشە در سیاست باشد و در کنار آن جابازکردن بیشتر برای اعتدالیون. البتە این بیشتر یک احتمال و یک رویاست. اما احتمال و رویایی کە بسیار منطقی می نماید. از یاد نبریم خطر حملات شیمیائی را از جانب چنین گروههائی کە در فرانسە عملا مطرح شدند.  

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۷ آذر, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟