دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۲

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۲

بحران در حقانیت جمهوری اسلامی؟

ما غالبا واژه ی مشروعیت را به عنوان معادل Legitimacy به کار می بریم که معادل دقیقی نیست. از این کلمه در زبان انگلیسی معانی مختلفی مستفاد میشود. در درجهٌ اول معانی درستي ، برحق بودن ، حقانيت، قانوني بودن و در درجهٌ دوم مشروعیت ، مشروع سازی ، روانی ، حلالیت ، حلال زادگی(2). ولی کلمهٌ مناسب برای داوری در مورد اعتبار یک حکومت «حقانیت» است نه «مشروعیت ». تصور می کنم هنگام آن رسیده است که با توجه به سی سال حکومت اسلامی در ایران روح واقعی را در کالبد کلمات بدمیم تا از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری شود.    

روز ۲۲ خرداد ملت ایران با راه پیمایی خود در تهران و شهرستان ها حقانیت حکومت جمهوری اسلامی و رهبری خامنه ای را متزلزل ساخت(۱) و حکومت اسلامی را در داخل و خارج با بحران حقانیت دست به گریبان کرد.مشروعیت

ما غالبا واژه ی مشروعیت را به عنوان معادل Legitimacy به کار می بریم که معادل دقیقی نیست. از این کلمه در زبان انگلیسی معانی مختلفی مستفاد میشود. در درجهٌ اول معانی درستی ، برحق بودن ، حقانیت، قانونی بودن و در درجهٌ دوم مشروعیت ، مشروع سازی ، روانی ، حلالیت ، حلال زادگی(۲). ولی کلمهٌ مناسب برای داوری در مورد اعتبار یک حکومت «حقانیت» است نه «مشروعیت ». تصور می کنم هنگام آن رسیده است که با توجه به سی سال حکومت اسلامی در ایران روح واقعی را در کالبد کلمات بدمیم تا از سوء تفاهم های احتمالی جلوگیری شود.

حقانیت

حقانیت منبعث از حق حاکمیت مردم و قانونی است که مردم انشاء کرده اند و ریشه در افکار مردم دارد. قوانینی که مبتنی بر رضایت مردم است و همگان ملزم به اطاعت از آنها هستند و بدانها التزام دارند، گرچه برخی از این قوانین را نپسندند. این امر با مشروعیت که ما را به شریعت و احکام و قوانین شرعی حواله می دهد تفاوتی اساسی دارد. اولی امری است خردگرایانه و مربوط به ملت و قضاوت مردم و دومی برخاسته از شریعت و رجوع آن به قوانین آسمانی است.

حقانیت مفهومی مدرن دارد که قانون حرف آخر را می زند و فراتر از همه است. در حکومت های لیبرال دموکرات دولت نماینده افکار عمومی است زیرا مردم بدون ترس و بدون هیچ گونه فشاری نمایندگان خود را انتخاب کرده اند و می دانند که دولت تا مدت معینی مجری قوانینی است که نمایندگان آنان تصویب نموده اند.

حکومت اسلامی مشروعیت ندارد

در تاریخ ما حکومت های مذهبی مانند ساسانیان و صفویه به سبب داشتن پشتوانهٌ مذهبی دوامی طولانی داشتند. شاید اگر در تاریخ ما انقلاب مشروطیت رخ نمی داد و ملت ما نزدیک به یک قرن برای دموکراسی و آزادی نجنگیده بود حکومت اسلامی استحکام بیشتر ی می توانست پیدا کند. اما مقاومت و مبارزه ی ملت که از فردای جمهوری اسلامی آغاز شد این حکومت را در مواجهه با دنیای نو و رسانه های همگانی روز به روز عقب نشاند. اختلافات جدی بین مراجع و دیگر ملایان با دستگاه حکومت خامنه ای را از مشروعیت سنتی و دینی محروم ساخته زیرا وی مرجع تقلید نیست و فرهمندی خمینی را هم ندارد و اصلاً تحصیلات قابل ملاحظه ای ندارد. به همین سبب بسیاری از ملایان طراز اول هم با او سر مخالفت دارند. از آنجا که مشروعیت مبنای اعتقادی و ایمانی دارد و از این بابت کمیت خامنه ای لنگ است فقط به زور عده ای مزدور چماق بدست حکومت را ادامه می دهد.

حقانیت حکومت اسلامی درچه حد است

برخی فعالیت در خارج کشور را بی ثمر دانسته، فعالیت مؤثر را محدود به داخل ایران می کردند. ولی امروز بسیاری از چشم ها به خارج دوخته شده است و اپوزیسیون خارج از کشور می تواند نقش مهمی در بی اعتبار کردن و افشای جنایات رژیم دینی بازی کند ؛ به ویژه آن که عکس ها و فیلم های گوناگونی از مبارزات مردم و وحشیگری رژیم به بیرون درز می کند که بهترین مدرک برای اثبات حقانیت مبارزه ی ملت ایران است. مردم جهان به چشم خود میبینند که این حکومت نه تنها به قوانین بین المللی پشت کرده بلکه پاسخ مردم خود را که در نهایت آرامش و سکوت خواستار رسیدگی به آرای خود هستند با بی رحمی تمام با گلوله پاسخ می دهد.

 

جمهوری اسلامی بر آمده از رای یک اکثریت عمده بود و از آغاز بر سرکار آمدن کوشش داشت که آرای اکثریت مردم را به رخ مخالفان داخلی و خارجی بکشد و به گفته ی مهدی بازرگان به دیگران گوشزد میکرد که به اندازه کوپن خودشان یعنی به اندازه ای که رای دارند سخن بگویند . جمهوری اسلامی با استقرار خود در طی سالیان گذشته با اتکاء به اقتدار دینی و تظاهر به دمکراسی ، این وجاهت را برای خود حفظ کرده بود اما با حوادث اخیر این هر دو عامل آسیب جدی دیده اند. .جالب آنست که گویا خامنه ای با توهم به استحکام جمهوری اسلامی در حوادث اخیر با فرار به عقب ( آن هم به ۱۴۰۰ سال پیش) خواسته است از شر دموکراسی ظاهری خود را خلاص کند اما این کار بیش از پیش چند پارگی در حاکمیت را موجب شده است.

این روزها خامنه ای و احمدی نژاد بسیار از قانون و اطاعت از آن حرف می زنند. باید پرسید کدام قانون ؟ قانونی که به صلاحدید رهبری و شورای نگهبان زیرو رو می شود؟ در جایی که آرای مردم حتا در محدوده و تنگناهای موجود قابل اعتنا نیست و نمایندگان مجلس که منتخب مردم نیستند باحکم حکومتی خفقان می گیرند و منشاء هیچ خیر و صلاحی برای مردم نبوده اند، قانون چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟

خامنه ای خود ثابت کرد که از قوانین سراپا معیوب جمهوری اسلامی نیز تبعیت نمی کند وآن چه که اصلاً به حساب نمی آورد آرای مردم است . او آرای مردم را محض خاطر احمدی نژاد به زباله دانی ریخت. حق انتخاب امر بسیار مهمی است که خامنه ای و ملایان همپالکی اش آن را دست کم گرفته بودند ، مردم خواستار احترام به حق انتخاب خود هستند. انتخاب کردن از ویژگی های انسان و وجه تمایز او با حیوان است .

هنگامی که مردم از یک حکومتی راضی نیستند و به آن اعتقاد ندارند و به چشم خود می بینند که عدالت در آن حرف بی معنایی است آن را از خود نمی دانند و اطاعت از آن را لازم نمی شمارند و با فشار و قمه و تیر نمی توان رضایت آنان را جلب کرد .

اکنون بازی دموکراسی و تبعیت ظاهری از قوانین و احترام به مردم در حکومت اسلامی به گورستان سپرده شده است و اعتماد و غرور ملتی آسیبی جدی دیده. در چنین شرایطی نارضایی داخلی به اوج خود رسیده و حکومت را ناچار به استفاده ی از زور و تقبل هزینه نظامی – امنیتی بیشتر کرده است. حکومت به سوی دور باطلی میرود که جز از هم گسیختگی بیشتر و زوال سرانجامی نخواهد داشت .

رخدادهای اخیر بیانگر آن است که رهبر و دولت دست نشانده او نماینده ی اراده ی ملی ایران نیستند و نه تنها در جهت منافع ملت و مردم حرکت نمی کنند بلکه با وحشیگری و رذالتی آشکار که بسیار از روح ملت بزرگ ایران فاصله دارد بر سر قدرت مانده اند. این بدان معناست که ادامه ی این حکومت با رضایت ملت نیست گرچه حکومت با فشار و سرکوب بتواند در خیابان ها امنیتی ظاهری برقرار کند عاقبتش از امروز روشن است.

۲۰۰۹-۰۷-۱۹ استکهلم

۱-[خبرگزاری انتخاب – اعتماد ملی – دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۸۸ – بر اساس متراژها و اندازه گیری های صورت گرفته در تجمع حامیان میرحسین موسوی در میدان آزادی سه میلیون معترض حضور داشته اند. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس به صورت غیر رسمی اعلام کرد که در گزارشی که از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به مجلس ارائه شده آمده است براساس متراژها و اندازه گیری های صورت گرفته در تجمع حامیان میرحسین موسوی در میدان آزادی حداقل سه میلیون معترض حضور داشته اند.]

۲- آریانپور عباس – فرهنگ انگلیس فارسی ج۱- رویه ۱۲۳۳ انتشارات امیرکبیر تهران سال ۲۰۰۰

تاریخ انتشار : ۲۹ تیر, ۱۳۸۸ ۶:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…