چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۱

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۱

بهاره هدایت صدایی که خاموش نمی شود

باید خاطر نشان كرد كه به دلیل همه ی بی عدالتی هایی كه در حق بهاره هدایت و خانواده ی او شده است و حتی از اولی ترین حقوق خود حتی به عنوان یک زندانی محروم بوده است و با وجود فعالیتهایی كه بهاره تاكنون انجا م داده است نباید گذاشت كه صدای او خاموش شود.

عواقب بعد از انتخابات پرمناقشه ی ریاست جمهوری دوسال گذشته که هنوز تا زمان حال باقی است دامن بسیاری از خانواده ها ی زندانیان سیاسی را گرفته است. بعد از انتخابات و حضور مردم در صحنه های اعتراضی، اتفاقی که افتاد حذف و سرکوب معترضان برای خاموش کردن اعتراضات بود. اما این سرکوب از سوی دیگر با دستگیری های گسترده و بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی دنبال شد که سابقه ی فعالیت در حوزه های مختلف را داشتند. هدف این دستگیری ها، خاموش کردن هسته های اعتراضی و افراد منتقد ی بود که نهایتا با این حربه حکومت بتواند بسیاری از فعالیتهای در جریان را تحت کنترل خود در آورد. هنوز زمانی از دستگیری ها نگذشته بود که صدور احکام سنگین و غیر منصفانه نیز بسیاری از فعالین با سابقه را در زندان ها و شرایط سخت نگه داشت. در این میان به ویژه انگشت اتهام به سوی کسانی رفت که پیش از انتخابات و در زمان اعتراضات بعد از آن نقش عمده ای در نقد سیاستهای دولت و سامان دهی تجمعات اعتراضی داشتند. کسانی که حکومت به واسطه ی پیشینه ی مبارزاتی که داشتند آنها را انتخاب کرد تا بادادن حکم های حبس طولانی به نوعی بر رفتار عمومی و حرکت یک جنبش تاثیر بگذارد. کسانی بودند که به مراتب بیشتر از دیگران تحت تاثیر این بی عدالتی ها و خشونتهای دستگاه قضایی قرار گرفته اند که نه تنها دل اعضای خانواده هایشان را، بلکه دل و وجدان ملتی را به درد آورده است. یکی ازاین افراد بهاره هدایت است .

کمتر کسی است که عضو فعال جنبش دانشجویی و جنبش زنان باشد و از حرکتها و فعالیتهای مسالمت آمیز بهاره هدایت بی اطلاع باشد. او متولد ١٣۶٠ است و از اواخر سال ٧٩ به صورت عضوی فعال در جنبش دانشجویی فعالیت کرده است. بهاره هدایت همچنین از اعضای فعال کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. با وجود طبیعت اینگونه فعالیتها و حرکت در جنبش هایی همچون دانشجویی وزنان که عموما نهادی مسالمت آمیز دارند؛ در طول چند سال گذشته بسیاری از فعالین که بهاره هدایت هم شامل آنها می شده است تحت تاثیر شدیدترین نوع برخورد از سوی قوه قضائیه و نهاد های امنیتی قرار گرفته اند. اما شدت این برخوردها پس از انتخابات به حربه ای برای ضربه زدن به تجمعات مسالمت آمیز و پیگیری هر نوع حرکت اعتراضی محسوب می شود. گویی که اصولا طبیعت این فعالیتها برای قوه ی قضائیه غیر قابل تحمل بوده است که با بیشترین برخورد و دادن احکام قضایی چندین ساله سعی در حذف مهره ها و شخصیت های حساس این جنبش ها داشته است. بنا به همین دلیل و به خاطر نقش فعالی که بهاره هدایت در این میان داشته است، بعد از دستگیری مجدد او برای با ر پنجم تا هم اکنون بدون یک روز مرخصی در زندان بوده است. البته پیش از این هم بهاره چهار باردیگر و در تجمع های مختلف از جمله تجمع بیست ودوم خرداد و تحصن مقابل دانشگاه امیر کبیر بازداشت شده بود. کارنامه ی فعالیتهای بهاره هدایت نشان از جوشش مداوم او برای برقراری گفتگوهای دموکراسی خواهی و برابری درکنار جنبش دانشجویی و برقراری پیوند میان دو جنبش زنان و دانشجویی است. همینطور از کارنامه ی درخشان او که سالها را در عرصه ی مبارزات مدنی و مطالبات زنان گذرانده است می توان دریافت که نقش او در پیوند میان دو جنبش با حفظ هویت مستقل و انتقال مطالبات به دو جنبش همراه بوده است. فعالیتهای دیگر بهاره هدایت عضویت در دفتر تحکیم وحدت به عنوان تنها زن این شورا بوده است، بدین ترتیب رابطه ای که به واسطه ی فعالیتهای او در دو نهاد دو جنبش ایجاد شده است را نیز می توان از دیگر تاثیر حرکت فعالیتهای افرادی چون او دانست. با این حال بهاره هدایت پس از آخرین دستگیری در تاریخ ١٠ دی ماه ٨٨ شرایط بسیار سختی را در زندان گذرانده است. تحمل چندین ماه انفرادی، در نهایت اعتصاب غذا و ممنوع الملاقات بودن او و همچنین جدا کردن او در بند متادون از دیگر تلاش های نهادهای مسئول برای فشار و خاموش نگه داشتن این فعال سیاسی و مدنی است.

علاوه براین، به دو دلیل یکی از سنگین ترین احکام پس از انتخابات ۸۸ نصیب بهاره هدایت می شود، حکمی که در نوع خود بی سابقه است. اول به دلیل موثربودن فعالیتهای بهاره در جنبش های دانشجویی و جنبش زنان و پیوند این دو و ارتبا ط میان آنها در جنبش سبز بعد از اعتراضات مردمی و دوم به دلیل اصرار و جسارت او بر نقد دولت حاکم و مقاومت و پایداری بهاره در به ثمر رساندن فعالیتهای جنبش های دانشجویی و زنان و رساندن صدای اعتراض آنها به گوش جهانیان است. بنابراین دولت حاکم و دستگاه قضایی دریافت که با فشار آوردن به یکی از شاخص ترین اعضای فعال یک جنبش می تواند بخشی از حرکتها و هسته های مهمی را تحت تاثیر قرار دهد که بخش جدا ناپذیری از حرکتهای اجتماعی است. علاوه براین و به دلیل همین مداومت و پیگیری و شجاعت او است که حاکمان رفتار منتقدانه ی او را برنتابیند و با اعلام حکمی سنگین در حدود ١٠ سال یکی از فعال ترین عضو و پیوند دهنده ی میان دو جنبش را به دلایل واهی روانه ی زندان کردند تا بتوانند ضربه ی خود را بر بدنه ی فعالیتهای مسالمت آمیز بزنند و به این ترتیب برگ دیگری را از سرکوب معترضان و منتقدان خود در تاریخ مبارزات آزادی خواهی به ثبت برساند. حکم ١٠ سال زندان برای زن جوانی مثل بهاره هدایت و برای فعالی چون او که بیشتر وقتش را صرف مبارزات مسالمیت آمیز کرده است برای فرونشاندن موج اعتراضات ارعاب و تحت تاثیر قرار دادن مستقیم فعالان مدنی و اجتماعی بوده است و هدفی جز این نداشته است . اما این احکام ناعادلانه بهاره را همچون بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر چون نسرین ستوده مهدیه گلرو و غیر ه ازپای درنیاورد. به همین دلیل شیوه ی دیگری که آن هم ممنوعیت ملاقات و عدم مرخصی بود برای این دسته ا زفعالان و زندانیان سیاسی از جمله او اعمال شد تا گستره ی فشار برآنان را وارد فاز جدیدتری کند . در طول مدتی که بهاره هدایت در زندان بوده است به گفته ی همسرش و مادرش برای هربار ملاقات حضوری تحت فشار بوده اند. با مداومت و پیگیری این همه فشار براو و خانواده اش، بهاره حتی درون زندان هم دست از مقاومت و اعتراض برنمی دارد و با وجود همه ی مصائبی که متحمل شده است وظیفه ی خود می بیند که در روز ١۶ آذر به مناسبت روز دانشجو پیامی را به خارج از زندان برساند تا با دیگر نشان دهد که او خاموش شدنی نیست. همین دوباره خشم آنهایی را که می خواسته اند صدای یک جنبش را با فشا ر بار اعضای موثر آن خاموش کنید بر می انگیزد و به همین دلیل دوباره به همراه دیگر عضو فعال دانشجویی پرونده ی جدیدی برای او تشکیل می شود و راهی دادسرا می شود. گذشته از این در طول این مدت بارها از اولی ترین حقوق یک زندانی محروم می شود تا صدای اعتراضش هرچه بیشتر خاموش گردد .

باید خاطر نشان کرد که به دلیل همه ی بی عدالتی هایی که در حق بهاره هدایت و خانواده ی او شده است و حتی از اولی ترین حقوق خود حتی به عنوان یک زندانی محروم بوده است و با وجود فعالیتهایی که بهاره تاکنون انجا م داده است نباید گذاشت که صدای او خاموش شود. صدای بهاره و بهاره ها را حتی از پشت درهای بسته باید شنید و به گوش دیگران رساند. چرا که بهاره بعد از تحمل روزهای سخت زندان و دو بهاری که گذشته و به خانه اش نیامده است چشم به راه به میله های سرد و تاریک زندان دوخته است، اما نشکسته است و هنوز پیامش را از دل سیاه و سردو تاریک به گوش جهانیان می رساند. آنهایی که تصور می کنند با فشار بر یک فعال سیاسی مدنی و با محکومیت طولانی و ده ساله ی او می توانند یاد بهاره و بهاره ها را از خاطره ها پا ک کنند باید بدانند که شعله ها زنده ای چون او نه تنها خاموش نمی شوند بلکه شعله ور تر می گردد. صدای او که اکنون به وسیله ای برای نشان دادن قدرت و اقتدار یک نظام در حذف رهبران و مهره های مخالفان تبدیل شده است رسا تر شده است. چرا که همه می دانند بهاره از پشت آن میله ها ی سرد وبا وجود و بی عدالتی های که براو و خانواده اش رفته است هنوز سرخم نکرده است و ایستاده است. دنیا و مردم او را فراموش نخواهند کرد چرا که او خاموش شدنی نیست.

تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین, ۱۳۹۰ ۸:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک