چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۹

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۹

به استقبال ۸ مارس، جشن جهانی روز زن بشتابیم

امسال در شرایطی به استقبال ۸ مارس می رویم که میهنمان زیر سلطه استبداد مذهبی شرائط دشواری را پشت سر می گذارد. در این روزها مبارزات آزادیخواهانه مردم کشور ما در معرض یورش هر چه بیشتر مستبدین حاکم قرار داشته و از سوی فعالان جنبش آزادخواهانه مردم کشورمان، اکسیون های اعتراضی گسترده ای علیه ستم و سرکوب، دستگیری، زندان و شکنجه اعلام شده اند.

امسال در حالی به استقبال صدمین سالگرد ۸ مارس، روز جهانی زن می شتابیم ، که در عین موفقیت های چشمگیر زنان در بیش از یک قرن و نیم مبارزه، آن ها هنوز هم در بسیاری از نقاط جهان و از جمله در میهن ما ایران، به حقوق اولیه و انسانی خویش دست نیافته اند. زنان در ایران همچنان از برگزاری آزادانه روز جهانی زن و تجمع در این روز محروم اند؛ و تجمعات، جشن ها و مراسم زنان در روز ۸ مارس، همچون ۱۵۰ سال پیش در آمریکا، با یورش نیروهای امنیتی و توهین و تحقیر و ضرب و شتم توسط آنان برهم می خورد. امروز ۱۵۴ سال از هشتم مارس ۱۸۵۷ که در آن زنان کارگر کارگاه های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد شدند می گذرد. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد. سال ۱۹۰۷ به مناسبت پنجاهمین سالگشت این روز زنان دست به تظاهرات زدند. گرچه ایده انتخاب “روز زن” در ۲۳ فوریه ۱۹۰۹ در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار “حق رای برای زنان” طرح شد، اما در سال ۱۹۱۰ در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست که کلارا زتکین از رهبران آن بود، بررسی تعیین “روز بین المللی زن” مطرح شد. روز ۱۹ مارس در این کنفرانس موقتا بعنوان روز جهانی زن انتخاب شد، اما تصمیم قطعی به آینده موکول شد. ۱۹مارس ۱۹۱۱ خیابانهای آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک با زیر پای زنان تظاهر کننده به لرزه در آمد. بیش از ۳۰ هزار زن در اتریش در این تظاهرات شرکت داشتند. نیروهای پلیس به تظاهرات حمله بردند و به زدن زنان پرداختند و گروهی را نیز دستگیر کردند. بالاخره در سال ۱۹۲۱، در “کنفرانس زنان انترناسیونال سوم کمونیستی” در مسکو، روز ۸ مارس بهعنوان «روز جهانی زن» به تصویب رسید. کنفرانس، زنان سراسر دنیا را به گسترش مبارزه علیه نظم موجود و برای تحقق خواستههایشان فرا خواند. امسال صد سال از برگزاری نخستین مراسم «روز زن» در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ می گذرد. اما علیرغم به رسمیت شناخته شدن این روز توسط سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ و مصوبه هائی همچون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه پروتکل الحاقی آن و اعلامیه حذف انواع خشونت علیه زنان، که توسط بسیاری از کشورهای عضو نیز پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی نه تنها از پذیرش روز جهانی زن و کنوانسیون ها و مصوبه های سازمان ملل و تن دادن به مفاد آن ها سرباز زده، بلکه حقوق اولیه و انسانی زنان را نیز، تحت قوانین زن ستیز شدیدا نقض کرده است. اگر در زمان دیکتاتوری پهلوی رضا شاه به زور کشف حجاب کرد، در زمان دیکتاتوری مذهبی نیز، دوباره به زور حجاب بر سر زنان بازگشت. اگر در دروان رژیم گذشته، زنان در نتیجه تغییراتی در قانون خانواده که به برکت مبارزات آنان به دست آمده بود، به حداقل حقوقی در این زمینه دست یافتند، در جمهوری اسلامی با لغو این قوانین و تصویب قوانین ضد خانواده، دوباره آن ها را از دست دادند. آن ها امروز باید شاهد قوانین بسیار ارتجاعی نه فقط در زمینه پوشش، بلکه در رابطه با ازدواج و جند همسری، ارث، شغل، مسافرت، تحصیل و … باشند، امری که منجر به تشدید خشونت و مردسالاری در جامعه ما گشته و سهم زنان در مشارکت اجتماعی را بسیار محدود ساخته است. به طوری که یکی از تبعات آن حضور کمرنگ زنان در بازار کار و شاغل بودن تنها ۱۳ درصد زنان در مقابل ۸۷ درصد مردان، و درآمد آنان نصف مردان است. اما زنان میهن ما همچنان شجاعانه برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و در سال های اخیر آن ها با به راه انداختن کمپین های مختلف همچون کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار تا قانون خانواده برابر و … پایداری خویش را در مبارزه برای احقاق حقوق خود به اثبات رسانده اند. زنان کشور ما در مبارزات بیست ماه اخیر در ایران و جهان علیه دولت کودتا، به مقاومت دست زده اند و همواره در صفوف اول مبارزه بوده اند. مادرانی که در طی این بیست ماه داغ فرزندان جوان و نوجوانشان را بر سینه دارند، هم چنان پیگیرانه و با حمایت از مبارزه جوانان به خون خفته شان، هر هفته در پارک لاله یاد آنان را پاس داشته و خواست آزادی دیگر جوانان دربند را فریاد می زنند. این مبارزات از سوی بسیاری از مبارزان از جمله مادران حامی آنها در سراسر جهان حمایت می شود؛ با این وجود مادران داغدار حتی نمی توانند با خیال راحت به مزار فرزندانشان بروند و مراسم عزاداری برایشان ترتیب دهند. زنان جهان ۸ مارس امسال را در شرایطی جشن می گیرند که پایه های حکومت های استبدادی در منطقه به لرزه در آمده است. این حکومت ها در بعضی از کشورها هم چون تونس و مصر سقوط کرده اند و در کشورهای دیگر همچون لیبی علیرغم سرکوب خونین مردم آخرین روزهای عمر خود را سپری می کند و در بحرین، الجزایر، یمن و … پایه هایش لرزان گشته است. فروریختن هر یک از این حکومت های دیکتاتور، زمینه را برای فرارویی جنبش زنان در این کشورها و دخالت هرچه بیشتر آنان در سرنوشت خویش فراهم می کند. زنان ایرانی در سراسر جهان امسال را پا به پای همه زنان و به خصوص همراه با زنان این منطقه جشن می گیرند و می روند تا بیش از پیش با مبادله تجارب خویش، نهال آزادی زنان در منطقه را هرچه بارورتر سازند. امسال زنان ما با زنان و مردان معتقد به برابر حقوقی خود در سراسر جهان و به خصوص زنان منطقه، بار دیگر تجدید پیمان می کنند که برای دستیابی به خواست هایشان ، برای دستیابی به آزادی از یوغ هر گونه نابرابری همچنان به مبارزات خود ادامه دهند. امسال در شرایطی به استقبال ۸ مارس می رویم که میهنمان زیر سلطه استبداد مذهبی شرائط دشواری را پشت یر می گذارد. در این روزها مبارزات آزادیخواهانه مردم کشور ما در معرض یورش هر چه بیشتر مستبدین حاکم قرار داشته و از سوی فعالان جنبش آزادخواهانه مردم کشورمان، اکسیون های اعتراضی گسترده ای علیه ستم و سرکوب، دستگیری، زندان و شکنجه اعلام شده اند. فعالان جنبش زنان در ایران و سراسر جهان همراه و همگام و دوشادوش مردان، با اعلام اکسیون های سراسری ۸ مارس در عین پاس داشتن این روز، همبستگی خود را با مبارزات ضداستبدادی مردم میهنمان اعلام می دارند. کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و گروه کار زنان فداییان خلق ایران (اکثریت)، ضمن ارج گذاشتن بر یک صد سال مبارزه زنان علیه ستم مضاعف ، روز ۸ مارس، روز جهانی زن را به همه زنان ایران و جهان تبریک گفته و در این جشن رهایی بخش بار دیگر با همه آن ها پیمان می بندند، که تا رسیدن به خواست های مشترک زنان، به مبارزه خویش برای برابر حقوقی زنان و دستیابی به شرایطی انسانی در جامعه، ادامه دهند. ما ضمن تبریک ۸ مارس، روز فرخنده جهانی زن، شرکت و حمایت فعال خود از آکسیون های سراسری زنان را اعلام کرده و همه مبارزان راه آزادی، روشنفکران، نیروها و احزاب پیشرو را به حمایت و شرکت فعال در آن ها فرا می خوانیم. کمیسیون زنان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۸ مارس ۲۰۰۱، ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند, ۱۳۸۹ ۳:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک