یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴

به خواست‌های مردم تن دهید، تهاجم نظامی به مناطق کردنشین و خشونت در کشور را متوقف کنید!

باور ما بر آن است که نه تنها منافع مردم و میهن ما با منافع حکومت ولایی و استبدادی جمهوری اسلامی هم‌خوان، یک‌سو و دارای خصایص مشابه نیست، بلکه مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی، خواست، آرزو، اهداف، منافع و عزم متنافر دارند. و هر روز که می‌گذرد مردم ما با اشراف و با صدای رساتری مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی را فریاد می‌زنند.
ما باور عمیق داریم سرنوشت محتوم میهن ما به دست توان‌مند ایرانیان آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه تعیین خواهد شد!

 

به خواست‌های مردم تن دهید، تهاجم نظامی به مناطق کردنشین و خشونت در کشور را متوقف کنید!

 رویارویی حکومت ولایی با جنبش مصمّم و پرتوان «زن، زندگی، آزادی» که در سرتاسر کشور وسعت یافته و ادامۀ سیاست سرکوب خونین به جای هرگونه پاسخ‌گویی به خواست‌های مردم، بر شعلهٔ اعتراضات افزوده، و اینک همدلی تکوین‌یافتهٔ عمومی طوفان اعتراض سراسری را برانگیخته و لایه‌های هر چه بیشتر اجتماعی را در حمایت از این مبارزه به میدان آورده است.

ارکان حاکمیت و در رأس آن رهبری نظام که اراده و امیال خود را ورای اراده و خواست مردم ایران می‌شمارند، تن به برآورده کردن خواسته‌های اولیهٔ لغو قوانین سیاه ضد حقوق زنان (یا حتی پذیرش ضمنی آن) و برچیدن بساط گشت ارشاد و دیگر نهادهای بگیروببند و مأمور اعمال محدودیت برای زنان کشور و خواسته‌هایی که در روند پیش‌رفت جنبش ایجاد شدند، مانند مجازات آمرین و عاملین جنایات، آزاد کردن همهٔ دستگیرشدگان و اجرای خواست‌های دانشجویان ندادند و نمی‌دهند. رهبری نظام و دستگاه حاکمه حتی پاسخ‌گویی به خواست‌های فوری مربوط به مطالبات طبقهٔ کارگر و دیگر زحمت‌کشان و مزدبگیران و نیز اقشار محروم که با تشدید نابسامانی اقتصادی کشور دامنه می‌گیرد را به زعم خود، ریزش ستون اقتدار حاکم شمرده و هم‌چنان از گردن گذاشتن به واقعیت و پذیرش خواست‌ها و پذیرش ارادهٔ قاطبهٔ مردم سرباز می‌زنند. حال آن‌که تا کنون توهم تثبیت اقتدار آنان پس از یک‌دست کردن ظاهری قوا در سال گذشته، به زبونی در برابر نهضت مردمِ به میدان آمده بدل گردیده است.

آنان به جای بهره بردن از فرصتی که شاید هنوز برای جاری کردن مسالمت‌آمیز ارادهٔ مردم باقی مانده باشد، عزم جزم کرده‌اند که با سرکوب هر چه شدیدتر، سلطهٔ حکومت ضدمردمی خود را که اینک اعتراض جهانی نیز علیه آن به میدان آمده، تداوم بخشند. در این راستا ارکان نظام ولایی جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که برای تحمیل حکومت خود بر مردم، از اعمال هیچ سطح و دامنه‌ای از خشونت علیه مردم مسالمت‌جو، خشونت‌پرهیز و مطالبه‌محور میهن عزیزمان اکراه ندارند.

اما اوضاع دیگر به گذشته برنخواهد گشت. با فروبستن همه‌جانبهٔ هرگونه روزنه‌های اندک امید در مردم برای تغییر در اوضاع کشور و اصلاح امور، فریاد نخواستن کلیت نظام روز به روز طنین بالاتری می‌گیرد. و این چنین است که اینک بر خواست‌های پیش‌گفته خواست رفتن حکومت نیز افزوده شده است.

در این میان از فاجعه‌بارترین رفتارهای حاکمیت سیاستی است که اکنون در مناطق کردنشین کشور دنبال می‌کند و نمونهٔ کوچک آن را پیش‌تر در بلوچستان انجام داد. حکومت به جای گفتگو با مردم شهرهای کردنشین دست به لشکرکشی زده و تنها با زبان گلوله و کشتار و سرکوب با آنان سخن می‌گوید. مردمی که سال‌ها سیاست‌های ضدمردمی حاکمیت در منطقه، وجودشان را در بیزاری از ارکان حکومت اسلامی لبریز ساخته است، در پی جنایت وحشیانهٔ کشتن مهسا (ژینا) فریاد اعتراض و دادخواهی خود را بلند کردند و در حالی که همهٔ مردم ایران با آنان هم‌صدا شدند، یک بار دیگر، از جانب حکومت، به جای هر پاسخی، با تهاجم وحشیانه مواجه شده‌اند.

مردمی که در قبال هیچ مطالبهٔ خود پاسخی مسئولانه نمی‌شنوند، به اعتبار تجارب تلخ ۴۳سالهٔ خود و همهٔ تعدیات و تضییقات متحمل‌شده، جانشان به لب رسیده و ندا سرمی‌دهند که ما این حکومت را نمی‌خواهیم. و حکومت این بار نیز به جای پاسخ‌گویی، راه‌جویی و جستجوی امکان گفتگو، زمینه برای هرگونه مصالحه با مردم را بسته است و به جای آن نه تنها دست به کشتار مردم بی‌دفاع در شهرهای زخم‌دیدهٔ کردستان خونین می‌زند، بلکه یگان‌های نظامی سرکوبگر سپاه پاسداران خود را به مناطق کردنشین کشور اعزام می‌کند.

در همین حال، در روزهای گذشته جمهوری اسلامی با ادامهٔ دسیسهٔ توطئه‌خوانی جنبش و وابسته نمایاندن آن به دشمنان ایران، دست به حملات مکرر به مقرّ احزاب کرد ایران و اقامت‌گاه‌های خانواده‌های آنان در منطقهٔ اقلیم کردستان عراق زده است. این در شرایطی است که حزب دمکرات کردستان ایران، به عنوان پرنفوذترین احزاب کرد و نیز دیگر گروه‌های کرد مؤکداً تصریح کرده‌اند که پیش‌مرگه‌های آنان دست به هیچ اقدام و عملیات مسلحانه‌ای در خاک میهن نزده‌اند.

توطئهٔ پلیدی که نشانه‌های آن در رفتار اخیر قوای سرکوب مشاهده می‌شود، می‌تواند به فجایع بزرگی منجر گردد. تاکنون همهٔ تحریکات و تهاجمات خونین و کشته‌های بسیاری که بر روی دست مردم گذاشته‌اند، برای ایجاد مقابلهٔ مسلحانه بی‌نتیجه مانده است. حال اگر قصد موذیانهٔ رژیم بر این باشد تا روند جنبش سراسری کشور را با ایجاد التهابات سنگین در این منطقه تحت‌الشعاع قرار دهد، بعید نیست که لشکرکشی‌های اخیر طرح نقشهٔ تهاجماتی سنگین و کشتارهای وسیع با بهانه و انتصاب گرایش جدایی‌خواهانه علیه جنبش بر حق مردم ایران را به دنبال داشته باشد.

ما با استقبال از سیاست مسئولانهٔ احزاب کرد، ادعاهای منسوخ حکومت را محکوم می‌کنیم. ما به جمهوری اسلامی نسبت به حمله به خاک کشوری همسایه به هر بهانه و دلیل هشدار می‌دهیم. مردم ما با همسایگان هم‌تبار دیرین خود سرِ جنگ ندارند. منافع مردم و میهن ما در همکاری، هم‌اندیشی، هم‌گرایی و حسن هم‌جواری با تمامی همسایگان سرزمینی و همسایگان منطقه‌ای ایران است.

جمهوری اسلامی مؤکداً لاف اقتدار مردمی نظام را می‌زند. حکومتی که به اقتدار مردمی خود باور دارد، فرزندان مردم را نمی‌کشد، قلب و مغز آنان را هدف گلوله‌های جنگی خود قرار نمی‌دهد، جوانان و فرهیختگان آن را هزار هزار به صلابه و شکنجه‌گاه و زندان نمی‌کشاند و نمی‌اندازد و به جان و شأن آنان تعرض نمی‌کند، به ساحت مردم توهین و آن را مخدوش نمی‌کند. حکومتی که به اقتدار مردمی خود باور دارد، به رأی آزادانه و برابرحقوق مردم متکی است و راه را بر حق انتخاب مردم نمی‌بندد.

باور ما بر آن است که نه تنها منافع مردم و میهن ما با منافع حکومت ولایی و استبدادی جمهوری اسلامی هم‌خوان، یک‌سو و دارای خصایص مشابه نیست، بلکه مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی، خواست، آرزو، اهداف، منافع و عزم متنافر دارند. و هر روز که می‌گذرد مردم ما با اشراف و با صدای رساتری مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی را فریاد می‌زنند.

 

ما باور عمیق داریم که سرنوشت محتوم میهن ما به دست توان‌مند ایرانیان آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌پژوه تعیین خواهد شد!

  

شنبه، ۵ آذر ۱۴۰۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۶ آذر, ۱۴۰۱ ۱:۴۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران