یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶

بیانیه شماره ۵ کانون مدافعان حقوق کارگر

کشتار مردم معترض با شلیک مستقیم، ضرب وشتم شدید، باتومهای الکتریکی و دستگیری هزاران اعتراضکننده گویا به نظر قدرتمداران کافی نبوده است که اکنون دست به کشتار بازداشت شدگان زدهاند. آمارهای غیررسمی حاکی از کشته شدن دهها نفر در بازداشتگاههای نیروهای نظامی و انتظامی است. اغلب بازداشتشدگان بر اثر ضرب و جرح و شکنجههای درون بازداشتگاهها جان خود را از دست دادهاند

آمرین کشتارهای اخیر و بازداشت شدگان باید مورد تعقیب قرار گیرند
حمله به تظاهرات مردم به پا خواسته برای احقاق حقوق خودشان در دو ماه ی اخیر هر روز ابعاد گستردهتری مییابد. به همان میزان که مردم در خواستههای خود استوارتر و محکمتر حرکت میکنند، پایمالکنندگان حقوق مردم نیز به اعمالی خشنتری دست میزنند. کشتار مردم معترض با شلیک مستقیم، ضرب وشتم شدید، باتومهای الکتریکی و دستگیری هزاران اعتراضکننده گویا به نظر قدرتمداران کافی نبوده است که اکنون دست به کشتار بازداشت شدگان زدهاند. آمارهای غیررسمی حاکی از کشته شدن دهها نفر در بازداشتگاههای نیروهای نظامی و انتظامی است. اغلب بازداشتشدگان بر اثر ضرب و جرح و شکنجههای درون بازداشتگاهها جان خود را از دست دادهاند.
اوج به کارگیری این شیوههای کشتار زندانیان و بازداشتشدگان به وسیله ی نیروهای امنیتی را در دههی شصت شاهد بودیم که همواره با سکوت مقامات رسمی آن روز روبرو بوده است. برخی از عاملان و تاییدکنندگان آن خشونتهای ضدانسانی، امروز در کنار مردم، در زندانها به سر میبرند و خود در معرض همان رفتارهایی هستند که روزگاری خودشان آن رفتارها را سازماندهی و یا تایید میکردند. این نشاندهندهی این واقعیت است که خشونت مانند بیماری مسری به راحتی سرایت کرده و گسترش مییابد و در گسترش خود همه چیز را به نابودی میکشاند…..
اما اگر آمران کشتار زندانیان در دههی شصت، قتل های زنجیرهای و کوی دانشگاه مورد تعقیب قرار میگرفتند و این صاحبمنصبان دیروز و زندانیان و مغضوبان امروز در برابر این رفتارهای غیرانسانی سکوت نمیکردند، امروز شاهد تکرار این اعمال به شیوههای جدید نبودیم.
از سوی دیگر به دنبال حمایت وسیع پناهندگان ایرانی خارج از کشور از اعتراضات مردم، پلیس فاشیست عراق نیز با چراغ سبز امریکا به اردوگاه پناهندگان ایرانی(اشرف) درعراق حمله کرده و به حشیانهترین شکل تعدادی از آنان را به قتل میرسانند. صرف نظر از آن که این پناهندگان چه عقیدهای داشته باشند، این تهاجم وحشیانه نیز باید مورد اعتراض همگان قرار گیرد و به حکومت امریکا و عراق،(این مدعیان حقوق بشر) هشدار داده شود که این اعمال غیرانسانی و وحشیانه از دید مردم ما فراموش نخواهد شد.
این اعمال غیرانسانی در حالی انجام میشود که خبرهای تایید شده حاکی از غارت اموال مردم و خروج دسترنج زحمتکشان با ارقام نجومی به خارج از کشور در طی یک سال اخیر است. گویا سرمایهداران و غارتگران اموال در پناه کشتارها و اعمال غیرانسانی به راه افتاده از جانب نیروهای سرکوبگر بهترین فرصت را برای چپاول و غارت اموال آنان بدست آورده و به فکر ذخیرهی این اموال در کشورهای دیگر هستند تا یا در جهت سرکوب بیشتر مردم و استخدام نیروهای خارجی و یا خرید وسایل سرکوب هزینه شود و یا اگر مجبور شدند در برابر خواستههای مردم تسلیم شوند، زندگی راحتی را برای آیندهی خود از دسترنج مردم ما تدارک ببینند .
بیحقوقی بیکاری، عدم امنیت شغلی و خصوصی سازی اموال زحمتکشان در سی سال گذشته کفایت طمع سرمایهداران را نکرده است که اکنون در پناه کشتار آنان به پاکسازی آنچه از غارتهای گذشته به جای مانده است دست میزنند.
ما رفتارهای خشونتآمیز و اعترافگیریها را علیه هر نیروی مخالف و دگراندیشی محکوم میکنیم. هم چنین معتقدیم که این رفتارهای خشونتآمیز علیه مخالفان، مجوز تهاجم به پایگاههای پناهندگان در کشورهای دیگر است.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکوم کردن این اعمال غیرانسانی، خواهان تعقیب و افشای آمران و عاملان شکنجه و سرکوب و قتل بازداشت شدگان و پیگیری برای بازگردان اموال غارت شده ی مردم است.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و انحلال تمامی نهادهای سرکوب هستیم.
و محاکمهی آمرین و عاملان کشتار و شکنجه و سرکوب مردم را خواستاریم و معتقدیم تنها قانونی مفید است که حافظ منافع مردم باشد. چنین قوانینی حق برپایی اعتصاب و هر گونه اعتراض برای مردم را به رسمیت میشناسد و ضامن آزادی، عدالت و برابری برای مردم خواهد بود.

کانون مدافعان حقوق کارگر

تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد, ۱۳۸۸ ۶:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران