دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۷

تشدید خصلت ایدئولوژیکی رژیم

بروز شکافهای درون و برون نظام و متعاقب آن اعتراضات میلیونی مردم به روند انتخابات که بشدت دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داده است، می طلبد که با سیاست برون افکنانه سعی می شود افکار عمومی به مسائل دیگری معطوف شود، مسائلی که مردم را از معضلات واقعی جامعه خود دور کند و ذهن آنان را به آن چیزی که دیکتاتور می خواهد مشغول کند.

اخیرا در صحنه سیاسی ایران اتفاقاتی پیش آمدهاند که به خوبی نشان دهنده تشدید خصلت ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی با تسلط جناح راست افراطی بر آن می باشد. از جمله این حوادث می توان به چند مورد زیرین اشاره کرد: احمدی نژاد هر نوع سازش و مذاکره بر سر پرونده اتمی ایران را رد کرد، در سفر چاوز به ایران احمدی نژاد خواهان تشکیل بلوکی از کشورهای ضد آمریکائی در جهان شد، بعد از اعتراضات اخیر مردمی در ایران، تبلیغات ضد غربی این جناح به شدت تقویت شده است، انکار مجدد واقعه هولوکاست از جانب احمدی نژاد که تا حد زیادی در آستانه نشست کشورهای پنج به علاوه یک با ایران فضا را متشنج نموده است، و سرانجام سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل که طی آن خطوط ایدهئولوژیکی اختلاف با غرب دوباره کاملا برجسته شد. سخنرانی ای که بیشتر ناظر بر اعلام اضمحلال طرف مقابل بود، و از این منظر بنابراین القا کننده این امر که اساسا با مضمحل کنار آمدن کار عاقلان نیست!

هنوز انتخابات ایران در ماه خرداد صورت نگرفته بود که بسیاری را عقیده بر این بود که بعد از انتخابات و در صورت پیروزی احمدی نژاد، برنامه راست افراطی در راستای سازش عملی و پراگماتیستی با غرب خواهد بود. آن دوران سخن بر سر این بود که این جناح با تسخیر کامل قدرت، می خواهد در آینده پیش برنده سازش بزرگ با غرب شود. اما اکنون که چند ماهی از انتخابات و حوادث مربوط به آن گذشته است، چنین به نظر می رسد این جناح می خواهد کماکان از طریق یک همایش و رقابت ایدئولوژیک منافع خود را در عرصه سیاست پیش ببرد. و درست در این راستا است که هم بنیادهای فکری غرب به زیر سئوال کشیده می شود، هم به تاریخ آن حمله می شود، و هم در صحنه بین المللی از ایجاد بلوک ضد صحبت به میان آورده می شود.

اما چرا درست در موقعیتی که با عروج باراک اوباما به صحنه قدرت در آمریکا، و تقویت روند سیاسی تعامل با ایران در صحنه جهانی، و تضعیف بیش از پیش احتمال جنگ و حمله نظامی، جناح راست افراطی به جای استفاده از این فضای مستعد پیش آمده، باز به روال سابق و یا شاید حتی شدیدتر با همان شیوهها به تدوین و پیشبرد سیاست در صحنه جهانی بر می خیزد؟

در جواب این اگر مطالب روزنامه کیهان و سخنان خود احمدی نژاد را مبنا قرار دهیم، می توان این دلیل را چنین برشمرد که غرب و بویژه آمریکا در مسیر زوال قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار گرفتهاند، و عقب نشینی در بعد تهدیدات نظامی در مقابل ایران نشان دهنده قطعی و آشکار این زوال، بنابراین در چنین شرایطی نه تنها نباید از حجم حملات خود کاست، بلکه برعکس باید آنرا تا کسب نهایت خواستههای خود تشدید کرد. در واقع این مبنا که همان انعکاس صد در صد ایدئولوژی در سیاست است، بر اساس تئوری جنگ نهائی قرار گرفته است. جنگی که در آن باید یکی پیروز و دیگری شکست بخورد.

اما اگر مبنای دیگری را منشا حرکت خود قرار دهیم، می توان گفت که علت تشدید خصلت ایدهئولوژیکی دولت جمهوری اسلامی همانا حوادث اخیر در ایران می باشد. بروز شکافهای درون و برون نظام و متعاقب آن اعتراضات میلیونی مردم به روند انتخابات که بشدت دولت احمدی نژاد را در تنگنا قرار داده است، می طلبد که با سیاست برون افکنانه سعی می شود افکار عمومی به مسائل دیگری معطوف شود، مسائلی که مردم را از معضلات واقعی جامعه خود دور کند و ذهن آنان را به آن چیزی که دیکتاتور می خواهد مشغول کند. و این البته می تواند علت واقعیتر تشدید خصلت ایدئولوژی گرایانهی دولت در شرایط فعلی باشد.

دلیل اینکه چرا این مبنای دوم می تواند واقعیتر باشد این است که دولت بر خلاف ژستهای ایدئولوژی گرایانه خود درست در آستانه نشست با کشورهای غربی و احتمال تشدید تحریمهای اقتصادی، طرحی در رابطه با مسئله پرونده اتمی خود ارایه طرح کرده است، و هم چنین احمدی نژاد پیشنهاد کرده است که کارشناسان غربی و ایرانی حول مسئله پرونده اتمی با هم نشست و تبادل نظر داشته باشند. اعلام چنین طرحها و برنامههائی نشان دهنده برخورد سیاسی و ریز با مسئله از یک بعد سیاسی می باشد، و نه نشان دهنده یک برخورد ایدئولوژیکی.

بنابراین اگر دوران پیس از انتخابات را با دوران بعد از آن مقایسه کنیم می بینیم که در اساس یک سیاست دارد به پیش برده می شود، و آن نیز همانا تشدید تقابل با غرب از یک زوایه ایدئولوژیکی برای تحمیل خود به عنوان نیروئی با خصلت دیگر و برای کسب بیشتر منافع سیاسی است. اما با توجه به معتدلتر شدن جامعه جهانی، خصلت تعرضی دولت احمدی نژاد بسیار نامتناسبتر به نظر می آید، و درست از همین منظر است که می توان از تشدید آن سخن به میان آورد.

در واقع دولت احمدی نژاد با حمایت قطعی رهبری نظام دارد بر بند ایدئولوژی ای بازی می کند که نه ناظر بر محو غرب، بلکه ناظر بر تحمیل خود است. اما آیا تضعیف تهدیدهای نظامی، بحران اقتصادی و مالی جهان، و به گل نشستن ماشین نظامی آمریکا در افغانستان و عراق به معنای فرصت طلائی برای جمهوری اسلامی است؟ آیا این می طلبد که می توان باز بر همان مبنای پیشین سیاست گذاری کرد؟ در جواب به این سئوالات باید گفت که وجود جنبش اعتراضی در ایران و فضای نسبتا آرام سیاسی در جهان نسبت به قبل، کار احمدی نژاد را بسیار دشوارتر می کند. رقیب طلبی های احمدی نژاد در شرایط غیاب عمدی و آگاهانه دشمن قدیمی بیشتر به انعکاس صدا در سالن خلوتی می ماند، که بیشتر گوش را می خراشد تا آنکه مخاطبی داشته باشد. و انعکاس این صدا البته در جامعه اعتراضی ایران صدچندان چندش آورتر به گوش می آید. چه حقیر و دروغگوست آن صدائی که در پشت ایدئولوژی از مظلومیت دیگر ملتها سخن می گوید، اما در پشت سر سیاست، ملت خود را به خاطر نقد خیابانی مسالمت آمیز سرکوب می کند. بندی را که احمدی نژاد دارد بر آن بازی می کند بند قدیمی و مکشوفی است که حتی مصرف داخلی هم نمی تواند داشته باشد. تظاهرات بزرگ مردم در شهرهای بزرگ ایران در روز قدس، تظاهرات با شکوه ایرانیان در آمریکا در اعتراض به حضور احمدی نژاد، و نیز سالن نیمه خالی مجمع عمومی سازمان ملل در حین سخنرانی احمدی نژاد، خود تاثیرات عملی این سیاست از قبل افشا شده را به خوبی نشان می دهند.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۶ مهر, ۱۳۸۸ ۶:۰۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…