چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۹

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۹

تغییر انسان ایرانی، کابوس حاکمیت

اجماع جهانی در تحریم جمهوری اسلامی (مانند آنچە در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد)، تورم پنجاە درصدی (البتە اگر آمارهای جمهوری اسلامی حقیقت را بە مردم...

اجماع جهانی در تحریم جمهوری اسلامی (مانند آنچە در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد)، تورم پنجاە درصدی (البتە اگر آمارهای جمهوری اسلامی حقیقت را بە مردم بیان کنند)، و نیز دلار بالای پنجاە هزار تومان آن مرزهائی هستند کە گیرندەهای جمهوری اسلامی بە آن حساسیت ویژە نشان می دهند و درست زمانیکە وضعیت بە چنین سمت و سوئی گرایش پیدا می کند، در سیاستهای جاری حاکمان بلافاصلە تغییرات معینی ایجاد می شود. تغییراتی کە عکس تمام تندروی هائی اند کە تا لحظە مورد نظر بە پیش بردەاند، و ناگهان وضعیت چنان عوض می شود کە انگار نە انگار مثلا زمانی خامنەای در مورد عربستان سعودی گفتە کە این اینان یک دولت فاسد، ظالم، وابستە و غیرە هستند! شخص رهبر نظام با فرستادن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با چرخشی صد و هشتاد درجەای تغییر موضع دادە و با همین دولت فاسد و وابستە و ظالم و البتە با وساطت یک دولت کافر (در جهان بینی اسلامی حضرات)، چنان بساطی راە می اندازند کە انگار انقلابی در مناسبات جهانی بە راە انداختەاند.

درست است کە عادی سازی روابط با عربستان و تشنج زدائی خوب است و عقل سلیم حکم می کند کە باید از آن استقبال کرد، ولی بحث بر سر این است کە سیاست خارجی جمهوری اسلامی اساسا تابع عقل سلیم و پیشبرد منافع کشور نیست و بنابراین ما همیشە شاهد فراز و نشیبهای بشدت متناقض و غیرقابل توجیە در سیاستگذاری ها بودەایم. زمانی دارای روابط اند و آن را بە نفع جهان اسلام می بینند، و زمانی هم دشمنی پیشە می کنند و آن را بە ضرر جهان اسلام! در فلسفە وجودی و نگاهی کە آقایان بە امر قدرت دارند، بحران سازی مداوم ستون اصلی را تشکیل می دهد.

بە نظر می رسد تا جمهوری اسلامی باقی بماند ما کماکان با چنین پدیدەای روبرو خواهیم بود. با ماندگاری آنها کشور هیچ وقت روی آسایش و امنیت بە خود نخواهد دید.

البتە باید تاکید کرد کە این بار بر خلاف همە دفعات قبل، علت دیگری بر علل سەگانە تغییر رفتار رژیم اضافە شدە کە همانا قیام و جنبش اعتراضی مردم در شکل گستردە آن است. واکنش آگاهانە مردم بە آنچە در کشور می گذرد، فاکتور دیگری بە فاکتورها افزودە کە حاکمیت تا بەحال بشیوە جدی حساب ویژەای روی آن باز نمی کرد.

و سئوال این است کە آیا با وجود عامل چهارم، می توان از ایجاد پدیدەای پایدار، یعنی گذار از بحران سازی در سیاست خارجی در جمهوری اسلامی گفت؟ آیا حاکمان بە بازی موش و گربە با همسایگان خود و دیگر کشورها پایان خواهند داد؟

قیام این بار مردم لرزە بر پیکر حاکمان افکند، لرزەای کە حتی خواب آن را هم نمی دیدند. این بار عاملی بە عوامل دیگر اضافە شدە کە بر خلاف سە عامل دیگر بیشتر پدیدەای انسانی است تا دیپلماتیک و اقتصادی. و انسانها کە تغییر کنند، جهان تغییر می کند.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۴ فروردین, ۱۴۰۲ ۴:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟