شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۷

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۷

جنایتی علیه بشریت

انجمن قلم ایران (در تبعید)، بنا بر ماهیت آرمانی خود در راستای دفاع از آزادی بیان، قلم و اندیشه بی حد و حصر برای همگان، همراه با مردم آزاده ایران، در پشتیبانی از خاطرۀ تابناک زندانیان سیاسی جان باخته، یاد همۀ این مبارزان راه آزادی و برابری را گرامی می دارد و به شور و شوق و مبارزه آنان در دفاع از شرف و آزادگی انسان درود می فرستد.

 بیست و پنجمین سالگرد کشتار همگانی زندانیان سیاسی 

کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت شمسی، یکی از وحشیانه ترین جنایت های حکومت اسلامی ایران است. حکومت اسلامی ایران، از همان روزها نخست به قدرت رسیدنش، سانسور و سرکوب، اختناق و شکنجه، اعدام و سنگسار را در راس برنامه های غیرانسانی خود قرار داد تا از این طریق حاکمیت خونین و ایدئولوژی ارتجاعی و قرون وسطایی خود را بر جامعه ایران تحمیل کند.

این حکومت، به ویژه در دو ماه مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ شمسی، هزاران زندانی سیاسی را به دست پاسداران جهل و جنایت، بر خلاف تمام قانون های شناخته شدۀ انسانی نابود کرد. دامنه و گونۀ جنایت و کشتار این سال، خارج از چارچوب تصور و تخیل آدمی ست. بنابر این حکومت اسلامی، به ویژه خمینی و دولت مردانش، آشکارا مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند.

هم اکنون، بسیاری از کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، دخالت مستقیم داشته اند، در دولت حسن روحانی، حتا به وزارت نیز، رسیده اند.

کارنامه حکومت اسلامی در درازای سی و چهار سال حاکمیت خونبارش، چیزی جز سانسور و سرکوب، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، ریاکاری و دروغ و تقیه و غارت اموال همگانی جامعه نبوده است. ترور، زندان، شکنجه های جسمی و روانی، سنگسار و تحقیر شهروندان ایرانی، به عادت حکومت اسلامی تبدیل شده است. در زندان ها، تجاوز به زندانیان بی دفاع، اعدام، اعمال وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین شیوه های شکنجه به زندانیان سیاسی، امری رایج است. مأموران اطلاعات- امنیتی حکومت اسلامی، با بهانه های مختلف، زندگانی خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های اعدام شدگان را نیز، به روز سیاه دچار کرده اند.

نتیجۀ نظریۀ «اقتصاد مال خر است» خمینی که کار پایۀ دزدی و چپاول همیشگی این حکومت شده است، نهادینه شدن بی عدالتی و سرکوب آزادی و اعمال فشارهای مادی و معنوی بر فرودستان جامعه بوده است. گرانی و تورم فزاینده، بی کاری و فقر، بیماری های جسمی و روانی، سلب دامنه دار حقوق انسانی از زنان، تبعیض و نابرابری، دخالت آشکار و وقیحانه در زندگی خصوصی و چهاردیواری زندگی شخصی، در حقیقت، از دیگر نتیجه های نظریه خمینی ست که تعصب دینی را در حوزۀ اقتصاد و ادارۀ جامعه، بر کارایی علمی برتر می انگاشت؛ سیاستی که تا همین امروز نیز، سرسختانه از سوی دست اندر کاران حکومت اسلامی، پیگیری می شود.  

همگان می دانند که بسیاری از اهالی اندیشه و قلم، تنها برای نوشتن و پشتیبانی از آزادی، ترور شده اند، زیر شکنجه جان باخته اند و یا بر چوبه های دار، از میان رفته اند. کم نیستند هنرمندانی که در حوزۀ اقتدار نیروهای امنیتی، دچار مرگ های مشکوک شده اند. با این وجود، ترس و هراس از سرنگونی، سرا پای این حکومت را فرا گرفته است. رژیم از برگزاری مراسم های یاد بود جانباختگان سیاسی و گردهمایی خانواده هایشان، دچار جنون می شود و در برابر مباررۀ فرهنگی و شهروندی و در برابر آزادی خواهی و ستم ستیزی هم میهنان مان، با همۀ امکان های دولتی و اسلامی، به تنها حربه ای آویزان می شود که هر بار، به مرگش نیز نزدیک تر می کند؛ به حربۀ ناکارای سرکوب.

بیشترینۀ مردم ایران در داخل و خارج کشور، در پشتیبانی از حق زندگی آزاد و برابر و دادخواهانه، یاد فرزندان رزمنده و پیکارگر خود، یاد مقاومت همۀ آنانی را که سال ها در زندان ها شکنجه شدند و فرسودند، اما دست از دفاع از شرف انسانی و آرمان آزادی خواهانه، برنداشتند، گرامی می دارند و در هر شرایط سخت و دشواری نیز، خاطرۀ فرزندان دلیر و برجستۀ خود را زنده نگه خواهند داشت.

انجمن قلم ایران (در تبعید)، بنا بر ماهیت آرمانی خود در راستای دفاع از آزادی بیان، قلم و اندیشه بی حد و حصر برای همگان، همراه با مردم آزاده ایران، در پشتیبانی از خاطرۀ تابناک زندانیان سیاسی جان باخته، یاد همۀ این مبارزان راه آزادی و برابری را گرامی می دارد و به شور و شوق و مبارزه آنان در دفاع از شرف و آزادگی انسان درود می فرستد.

انجمن قلم ایران (در تبعید)

شهریور ۱۳۹۲

تاریخ انتشار : ۱۸ شهریور, ۱۳۹۲ ۰:۱۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢